Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 17, №2, 2016

Модифікування спортивних підвісних систем для використання в реабілітаційному процесі
Автори: Істомін А.Г., Луценко Є.В. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Траумель С — біорегуляційний підхід при травмах і запаленні
Автори: Мартинчук О.О. - Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна; Попович С.В. - ТОВ «Українська академія біологічної медицини», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Зовнішній черезкістковий остеосинтез при лікуванні позасуглобових переломів кісток гомілки: показання, ускладнення, результати застосування
Автори: Климовицький В.Г., Черниш В.Ю., Климовицький Ф.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Нові можливості післяопераційного знеболювання
Автори: Черній В.І. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна Куглер С.Є. - Київська міська клінічна лікарня № 17, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Тенденції сучасного накісткового остеосинтезу дистального відділу стегнової кістки
Автори: Білінський П.І., Андрейчин В.А. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка активності імунних клітин сироватки крові під впливом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії при експериментальному ушкодженні кістки
Автори: Герцен Г.І., Се-Фей, Остапчук Р.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Лісовий О.В., Гапон А.Н. - Мiська клінічна лікарня № 6, м. Київ, Україна; Костенко А.В., Жеребчук В.В. - Мiська клінічна лікарня № 8, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Обґрунтування термінів виконання реконструктивних операцій на проксимальному відділі стегнової кістки при травматичних пошкодженнях кульшового суглоба
Автори: Канзюба А.І. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії з курсом травматології, оперативної хірургії та судової медицини, м. Ужгород, Україна; Климовицький В.Г., Канзюба М.А., Донченко Л.І., Гончарова Л.Д., Климовицький Р.В. - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати резекційного артродезу надп’ятково-гомілкового суглоба за даними біомеханічних досліджень
Автори: Омельченко Т.М., Бур’янов О.А. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Лябах А.П., Лазарєв І.А., Максимішин О.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Остеотомія за Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії
Автори: Турчин О.А., Лазаренко Г.М., Лябах А.П. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати остеосинтезу патологічних переломів довгих кісток при метастатичних пухлинах
Автори: Проценко В.В., Ільніцький О.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна; Чорний В.С. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра травматології та ортопедії, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Автотрансплантація нативного кісткового мозку при порушенні консолідації переломів
Автори: Мовчан О.С., Оліфіренко О.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування жироплазмотромбоцитарної тканинної суміші у регенерації травматично ушкодженого периферійного нерва
Автори: Гайович В.В., Гайович І.В., Борзих Н.О. - Клініка мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічні профілі пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації
Автори: Романенко В.І. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Романенко І.В. - ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне, Україна; Романенко Ю.І. - Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика хірургічного лікування наслідків поліструктурних ушкоджень передпліччя та кисті
Автори: Науменко Л.Ю., Хом’яков В.М., Доманський А.М., Ліфаренко Є.Л., Мамєтьєв А.О. - ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна; ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Хірургічне лікування медіальних переломів шийки стегнової кістки
Автори: Вайда В.М., Мотря В.С., Кочмарь В.М. - ДВНЗ «Ужгородський нацiональний унiверситет», факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра хірургічних дисциплін, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Методика встановлення ацетабулярного компоненту ендопротеза кульшового суглоба в умовах остеопорозу при наслідках травм
Автори: Філіпенко В.А., Танькут В.О., Бондаренко С.Є., Жигун О.І., Танькут О.В., Аконджом М. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМНУ», м. Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Електропунктурна діагностика уражень суглобів нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит
Автори: Герасименко С.І., Перфілова Л.В., Герасименко А.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ультразвукова діагностика зап’яткового ахілобурситу травматичного генезу
Автори: Герасимюк Б.С., Мовчан О.С. - Кафедра ортопедії і травматології № 1 НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Оптимізація засобів лікування та діагностики у пацієнтів з остеопорозом
Автори: Ігнатьєв О.М., Полівода О.М., Турчин М.І., Шанигін А.В. - Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця