Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"

Про видання

Головний редактор

Клімовицький Федір Володимирович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри травматології, ортопедії та військово-польової хірургії, Донецький національний медичний університет МОЗ України, Лиман, Україна.

Заступник головного редактора:

  • Тяжелов Олексій Алімович – доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії біомеханіки, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України», Харків, Україна.

Відповідальний секретар:

  • Гузовська Марія Дмитрівна – керівник відділу з інфекційного контролю, Комунальне некомерційне підприємство «Обласна клінічна травматологічна лікарня», Краматорськ, Україна.

Засновано: 2000

Періодичність виходу: 6 разів на рік..

Реєстраційне свідоцтво КВ № 15994-4466 Р. Видане Міністерством юстиції України 02.11.2009 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471. Категорія Б.

Передплатний індекс (Україна): 96022.

ISSN 1608-1706 (print)
ISSN 2307-1397 (online)