Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 15, №5, 2014

Важливі аспекти в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза великогомілкової кістки
Автори: Анкін М.Л. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Калашніков А.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ; Шмагой В.Л. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Хірургічна концепція лікування постраждалих із політравмою у гострому періоді
Автори: Філь А.Ю. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность иммунокоррекции в лечении детей с начальными проявлениями диспластического сколиоза
Автори: Климовицкий В.Г., Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Кравченко А.И. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-епідеміологічна характеристика масиву постраждалих із пошкодженнями довгих кісток унаслідок дорожньо-транспортних пригод
Автори: Гур’єв С.О., Євдошенко В.П., Сацик С.П. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії
Автори: Полулях М.В., Герасименко С.І., Костюк А.Н., Полулях Д.М., Бабко А.М., Герасименко А.С., Громадський В.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Инфузионная терапия: некоторые аспекты в современных условиях
Автори: Поляковская О.В. - начальник отделения анестезиологии и реанимации; Далингер А.Е. - врач-ординатор отделения анестезиологии и реанимации; Днепропетровский клинический военный госпиталь
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-патогенетична характеристика болю у нижньому відділі спини та застосування хондропротекторних ефектів Піаскледину в його комплексній терапії
Автори: Головченко Ю.І., Тріщинська М.А., Бельська І.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Функціональна пов’язка для лікування переломів п’ясних кісток
Автори: Бур’янов О.А., Циганков М.А. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Опыт применения концепции травматической болезни при лечении пострадавших с сочетанной травмой
Автори: Калинкин О.Г. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Біомеханічне обґрунтування розвитку та прогресування структурних змін у травмованому хрящі колінного суглоба
Автори: Лазарев І.А., Костогриз О.А., Скибан М.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лікування хворих із грижами міжхребцевих дисків препаратами біологічної терапії
Автори: Шимон В.М., Шимон М.В., Василинець М.М., Литвак В.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії, травматології, оперативної хірургії, судової медицини
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Осложнения после эндопротезирования коленного сустава при использовании индивидуальных онкологических эндопротезов у больных с опухолями костей
Автори: Проценко В.В., Дуда Б.С. - Государственное учреждение «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Інфузійно-трансфузійна терапія у хворих із синдромом посттравматичної жирової емболії
Автори: Курапов Є.П., Калінкін О.Г., Гридасова О.І., Гридасов В.А. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, НДІ травматології та ортопедії, м. Донецьк
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Підхід до лікування травматичного остеомієліту у хворих iз гірських районів з дефіцитом йоду
Автори: Шимон В.М., Ковач В.В., Шерегій А.А., Сливка Р.М., Шимон М.В. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Інститут «Травма», м. Ужгород
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сложное эндопротезирование тазобедренного сустава
Автори: Магомедов А.Ю., Винокуров С.А., Магомедов Ю.А.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Наш опыт использования обогащенной факторами роста плазмы (ОФРП)
Автори: Лобко А.Я., Климовицкий В.Г., Якубенко Я.В., Джерелей О.Б.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Застарелое повреждение малоберцового нерва (клиника, диагностика, лечение)
Автори: Кравченко А.В., Борзых А.В., Оприщенко А.А., Труфанов И.М.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
System analysis of operative method of treating diaphyseas fractures and influence factors on reparative regeneration
Автори: Andreichyn V.A, Bilinsky P.I. - Ivano-Frankivsk National Medical University, Clinical Hospital №1, Ukraine; National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Biomechanical grounds for clinical application of a universal device with adaptation of supports shape to the anatomical configuration of extremity segment
Автори: V.І. Hutsulyak, V.S. Sulyma - Ivano- Frankivsk National Medical University; I.V. Shibel - City Clinical Hospital №1, Ivano- Frankivsk, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Our experience treatment of patients with associated injury
Автори: Kalinkin O.G. - Research Institute of Traumatology and Orthopedics of Donetsk National Medical University. Gorky, Donetsk, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Diagnosis and surgical treatment of metatarsalgia
Автори: Gai L.A., Venger V.F., Serdyk V.V., Sayed M.A., Bodny A.I., Pavlychko Y.Y., Parvej Singh
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Efficiency of Immunocorrection in Treating Children with Initial Manifestation of Dysplastic Scoliosis
Автори: Klimovitsky V.H., Donchenko L.I., Arar Thaer Jamal, Kravchenko A.I. - Research Institute of Traumatology and Orthopedics of Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Current approaches to the treatment of chronic osteomyelitis of the lower limbs
Автори: V.Shimon, V.Kovach, A.Sheregiy - State university Uzhhorod National University
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Clinical and epidemiological characteristics of the victims with long bone injuries due to road accidents
Автори: S.O. Gurev, V.P. Yevdoshenko, S.P. Satsyk - State institution «Ukrainian scientifically-practical centre emergency medical help and medicine of the catastrophes Ministry of Public Health of Ukraine» Kyiv
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Features of hip replacement in severe types of dysplasia
Автори: Poluliakh M., Gerasimenko S., Kostyuk A., Poluliakh D., Babko A., Gerasimenko A. - State Institution «Institute of traumatology and oprthopedics Academy of Medical Sciences of Ukraine»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження