Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 21, №6, 2020

Результати тотальної артропластики з приводу прогресуючої дисплазії кульшового суглоба
Автори: Канзюба А.І.(1), Юрченко Д.А.(2)
(1) — ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна
(2) — НДІ ТО Донецького національного університету, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-патогенетичні особливості суглобового синдрому при ревматоїдному артриті з коморбідним пародонтитом
Автори: Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Гавілей Д.О., Лівенцова К.В., Верзілов С.М., Пилипенко В.В.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Инструментальные и биохимические показатели состояния костной ткани при остеомаляции и остеопорозе
Автори: Игнатьев А.М., Турчин Н.И.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень молекул середньої маси в синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит
Автори: Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Алієва Т.Ю., Лівенцова К.В., Верзілов С.М., Синяченко Т.Ю.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження саногенезу при переломовивихах у ділянці кульшового суглоба
Автори: Канзюба А.І.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль плантарного апоневрозу у формуванні кавусного компонента при рецидивах вродженої еквіно-поло-варусної клишоногості
Автори: Хмизов С.О., Кикош Г.В., Карпінський М.Ю.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Білокальний остеосинтез великогомілкової кістки кільцевими фіксаторами в лікуванні незрощень
Автори: Рушай А.К., Лісайчук Ю.С., Мартинчук О.О., Байда М.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Місце ерготерапії в комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил з урахуванням світового досвіду
Автори: Сулима В.С., Філяк Ю.О., Красновський В.М.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Вміст кремнію в крові та синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит: клініко-патогенетична значущість мікроелементозу
Автори: Синяченко О.В., Гейко І.А., Єрмолаєва М.В., Алієва Т.Ю.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця