Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 17, №6, 2016

Кристаллиндуцированный остеоартрит: роль кристаллов основного фосфата кальция
Автори: Головач И.Ю.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лікування білатеральних переломів стегна в постраждалих із політравмою
Автори: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Василов В.В., Філь Ф.Ю.
Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
До питання лікування переломів променевої кістки в типовому місці
Автори: Білінський П.І., Дроботун О.В., Паламар Д.І., Тихонов О.А., Кравченя Д.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Значение нестероидных противовоспалительных препаратов в консервативной терапии коксартроза
Автори: Бондаренко С.Е.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Методика рентгенологічного обстеження кульшових суглобів у пацієнтів із дитячим церебральним паралічем
Автори: Голюк Є.Л.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лікування «нещасливої тріади» плечового суглоба
Автори: Страфун С.С., Богдан С.В., Лисак А.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори ризику переломів проксимального відділу стегнової кістки у хворих старших вікових груп
Автори: Григор’єва Н.В.(1), Зубач О.Б.(2)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення напружено-деформованого стану системи «інтрамедулярний фіксатор — уламки» на різних етапах відновлення функції сегмента кінцівки після хірургічних втручань
Автори: Пашенко А.В.(1, 2), Хмизов С.О.(1), Тяжелов О.А.(1), Карпінський М.Ю.(1), Карпінська О.Д.(1), Яресько О.Д.(1)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Обсяг хірургічної допомоги пораненим із вогнепальними переломами кісток передпліччя на етапах медичної евакуації під час антитерористичної операції
Автори: Король С.О.(1), Матвійчук Б.В.(1), Доманський А.М.(2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Дніпропетровська державна медична академія, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Математичне моделювання остеосинтезу черезвертлюгових переломів типу А1 із застосуванням різних металевих фіксаторів
Автори: Калашніков А.В.(1), Малик В.Д.(2), Лазарев І.А.(1), Калашніков О.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Полтавська обласна лікарня ім. М.В. Скліфосовського, м. Полтава, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Экспериментальное исследование модуля упругости препарата грудопоясничного отдела позвоночника свиньи
Автори: Радченко В.А., Попсуйшапка К.А., Карпинский М.Ю., Карпинская Е.Д., Тесленко С.А.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Физиотерапия и лечебная физкультура в комплексном лечении больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости
Автори: Рушай А.К.(1), Климовицкий Ф.В.(2), Лисунов С.В.(3), Солоницин Е.А.(3)
(1) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Кафедра травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, г. Краматорск, Украина
(3) — Городская больница № 1, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Сцинтиграфические количественные параметры операбельности при эндопротезировании у пациентов с посттравматическим остеоартрозом коленных суставов
Автори: Король П.А.(1, 2), Ткаченко М.Н.(1), Бондарь В.К.(2)
(1) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Киевская городская клиническая больница № 12, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Корригирующий артродез I плюснеклиновидного сустава в лечении вальгусной деформации первого пальца стопы
Автори: Прозоровский Д.В.(1), Бузницкий Р.И.(2), Романенко К.К.(2), Ермовский А.В.(3)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина
(2) — Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
(3) — Харьковская городская клиническая многопрофильная больница № 25, г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження