Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 17, №6, 2016

Back to issue

Вітання з ювілеєм Георгію Васильовичу Гайку

Статтю опубліковано на с. 5-6

 

Вітаємо директора ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України Георгія Васильовича Гайка з 80-річчям.

Георгій Васильович народився 21 грудня 1936 року у Чернівецькій області в родині селян. Протягом 1954–1960 років навчався у Чернівецькому медичному інституті, поєднуючи навчання з практичною роботою фельдшера. Після закінчення медичного інституту з 1960 по 1964 рік працював у Південному Казахстані хірургом, де отримав досвід лікування хворих із тяжкою хірургічною патологією та травмами. 
В 1964 році успішно склав вступні іспити до аспірантури у Київському інституті ортопедії і травматології, в 1968 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хірургічне лікування порушень опороздатності кінцівок з деформацією проксимального кінця стегнової кістки після поліомієліту». 
Набувши досвіду роботи ортопеда-травматолога, Г.В. Гайко протягом 1975–1978 років працював в Алжирі, де очолював групу лікарів-спеціалістів і керував ортопедо-травматологічним відділенням центрального шпиталю у м. Алжирі. За сумлінну працю протягом трьох років нагороджений грамотою посольства СРСР в Алжирській НДР. Повернувшись до Київського інституту ортопедії і травматології, працював на посадах старшого наукового співробітника, завідувача клініки кістково-гнійної хірургії, клініки захворювань суглобів у дітей та підлітків, ученого секретаря інституту, заступника директора з наукової роботи. В 1989 році Г.В. Гайко був обраний колективом Київського інституту ортопедії і травматології на посаду директора, де повною мірою проявив свої організаторські здібності, високий професіоналізм, невтомну працездатність та відданість своїй справі. 
Георгій Васильович Гайко постійно займається сам та надихає колектив, який очолює, на вирішення актуальних наукових проблем і прийняття практичних рішень. За його участю розроблені багато оригінальних методик і лікувальних технологій, зокрема для хворих з наслідками поліомієліту та дітей і підлітків з гематогенним остеомієлітом. Ним отримані важливі експериментальні та клінічні дані стосовно функціональної перебудови кісток, перебігу репаративної регенерації кісток і хрящової тканини при застосуванні автогенних і алогенних кістково-хрящових імплантатів, стабільно-функціонального остеосинтезу при реконструктивно-відновлювальних втручаннях. Відомі його наукові праці з питань природжених і набутих деформацій опорно-рухової системи, уродженого вивиху стегна, дегенеративно-дистрофічних уражень кісток і суглобів та проведення на цій основі ефективних заходів профілактики. За результатами своїх наукових досліджень у 1984 році Георгій Васильович успішно захистив докторську дисертацію «Ортопедичне ускладнення і наслідки гематогенного метаепіфізарного остеомієліту у дітей і підлітків».
Наукові та практичні здобутки Георгія Васильовича визнані широкою громадськістю науковців: він є членом наукової ради НАМН України, головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, членом секції Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, членом атестаційної комісії НАМН України, членом редколегії дев’яти українських та двох зарубіжних наукових журналів, заступником голови земляцтва «Буковина» у місті Києві. Довгі роки він був національним делегатом Міжнародного товариства ортопедів-травматологів (SICOT), членом Американської академії ортопедів-хірургів (AOOS).
Георгій Васильович Гайко має великий організаторський талант. Завдяки йому було завершено будівництво і введено в експлуатацію сучасну поліклініку, відкрито ряд нових наукових і клінічних підрозділів інституту, в 1999 році засновано журнал «Вісник ортопедії, травматології та протезування», головним редактором якого він є дотепер. З високою відповідальністю Г.В. Гайко ставиться до організації наукових конференцій, національних з’їздів ортопедів-травматологів, пленумів, симпозіумів. Він всіляко сприяє широкому впровадженню в лікувально-профілактичних закладах України нових сучасних методів і технологій: металоостеосинтезу, реконструктивних операцій на суглобах, використанню ендоскопічних втручань, продовжує вдосконалюватись й широко впроваджуватись ендопротезування суглобів не тільки у республіканському центрі протезування суглобів, але й у його філіалах у багатьох областях України.
Перебуваючи на посаді директора інституту, Георгій Васильович всебічно сприяв організації відкриття спеціалізованих нових клінік: спортивної і балетної травми, стопи і складного протезування, мікрохірургії кисті, травматичних пошкоджень органів рухового апарату та проблем остеосинтезу, відділу реабілітації, лабораторій функціональної діагностики, біомеханіки, нейроортопедії.
Висока ерудиція, інтелігентність та працьовитість дозволили Георгію Васильовичу успішно поєднувати свою організаторську та науково-дослідну роботу з активною суспільно-громадською діяльністю — протягом багатьох років він був головним ортопедом-травматологом МОЗ України, президентом ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів», а зараз є її почесним президентом, членом проблемної комісії «Травматологія та ортопедія» при вченій раді МОЗ і НАМН України.
Г.В. Гайко — автор понад 500 наукових праць, у тому числі 12 монографій, 13 довідників і посібників, 10 винаходів, 11 патентів на корисну модель, 18 раціоналізаторських пропозицій, 20 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Особливо треба відмітити монографію «Ортопедія і травматологія в Україні. Етапи розвитку та здобутки», що об’єднала історію, сучасні здобутки і перспективи розвитку ортопедо-травматологічної галузі в Україні. Під його керівництвом підготовлено 9 докторів і 14 кандидатів медичних наук. 
За досягнення в науковій і громадській діяльності, вагомий внесок у розвиток лікувально-профілактичних заходів у галузі ортопедії та травматології Г.В. Гайка обрано академіком НАМН України, нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та президії ЦК профспілки. Європейська академія природничих наук нагородила Г.В. Гайка орденом «Николай Пирогов» за успішну наукову і практичну роботу в галузі медицини.
Георгій Васильович продовжує плідно працювати і очолювати колектив висококваліфікованих науковців Київського інституту ортопедії та травматології НАМН України. Сердечно вітаємо Георгія Васильовича з ювілеєм, бажаємо міцного здоров’я та довголіття, творчої наснаги та всіляких успіхів на ниві збереження життя та здоров’я співвітчизників.
Редакція журналу «Травма»


Back to issue