Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 22, №2, 2021

Проблема використання композитних імплантів, що біодеградують, у лікуванні переломів кісток (огляд літератури)
Автори: Павлов О.Д.(1), Пастух В.В.(1), Карпінський М.Ю.2
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Дорожньо-транспортна травма на фоні алкогольної інтоксикації (клініко-епідеміологічний аналіз за ознакою участі в русі)
Автори: Гур’єв С.О.(1), Кушнір В.А.(2), Сацик С.П.(1), Гребенюк В.І.(3)
(1) — Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут державного управління та наукових досліджень із цивільного захисту, м. Київ, Україна (3) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Місцеве застосування Мускомеду в лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба
Автори: Макогончук А.В.(1), Безсмертний Ю.О.(2), Атаманчук Л.Є.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю (ННЛК ВНМУ ім. М.І. Пирогова), м. Вінниця, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка рівня нестабільності ушкоджень, класифікованих за AOSpine Subaxial Cervical Spine Injury Classification System
Автори: Нехлопочин О.С., Вербов В.В.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати ендопротезування суглобів при хондросаркомі кістки
Автори: Проценко В.В.(1), Бур’янов О.А.(2), Біштаві Обада(2), Солоніцин Є.О.(1), Літун Ю.М.(1)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Украина
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Апофізарні відривні переломи таза: три випадки хвороби футболістів-любителів і огляд літератури
Автори: Mehmet Ali Sabır, Savaş Yıldırım, Mert Özcan
Trakya University Medical Faculty Department of Orthopaedic Surgery and Traumatology, Edirne, Turkey

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Вплив препаратів кріоконсервованої плаценти на перебіг неспецифічного гонартриту в експерименті
Автори: Пелипенко О.В., Шепітько В.І.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Совершенствование чрескостного остеосинтеза кольцевыми фиксаторами в лечении несращений костей голени
Автори: Рушай А.К., Лисайчук Ю.С., Мартынчук А.А., Байда М.В.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця