Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 20, №5, 2019

Математичне і комп’ютерне моделювання поведінки сегментів поперекового відділу хребта після ендопротезування
Автори: Корж М.О. (1), Куценко В.О. (1), Попов А.І. (1), Тимченко І.Б. (1), Веретельник О.В. (2), Ткачук М.М. (2), Ткачук М.А. (2)
1 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
2 - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція гомеостазу крові у хворих із септичним незрощенням гомілки після переломів у періопераційному періоді
Автори: Рушай А.К. (1), Климовицький В.Г. (2), Мартинчук О.О. (3)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна
3 - Міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження впливу клітинних технологій на розвиток остеоартрозу колінного суглоба в експерименті
Автори: Ткачук П.В., Страфун С.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Деякі аспекти патогенетичного впливу на ГАМКергічну систему
Автори: Тріщинська М.А. (1), Полівода М.В. (2)
1 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - КНП «Херсонська мiська клiнiчна лiкарня iм. О.С. Лучанського», м. Херсон, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив обмеження рухомості колінного суглоба на опороспроможність нижніх кінцівок (експериментальні дослідження)
Автори: Філіпенко В.А., Арутюнян З.А., Мезенцев В.О., Танькут В.О., Карпінська О.Д., Карпінський М.Ю.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Гістологічні зміни ентезису підошовного апоневрозу при підошовному фасціїті
Автори: Турчин О.А., Григоровська А.В., Коструб О.О., Лябах А.П.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Изменения метаболизма пуринов при костно-суставной форме рака легкого
Автори: Синяченко О.В., Алиев Р.Ф., Ермолаева М.В., Бондарь В.Г.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
3D-планирование и прототипирование при сложном первичном эндопротезировании тазобедренного сустава
Автори: Косяков А.Н. (1), Гребенников К.А. (1), Милосердов А.В. (1), Федин Е.М. (1), Нечай А.А. (2), Галузинский А.А. (3), Бурбурская С.В. (3)
1 - Киевский городской центр эндопротезирования, хирургии и реабилитации, Киевская городская клиническая больница № 12, г. Киев, Украина
2 - Компания «UYAWA», г. Киев, Украина
3 - Лаборатория медицинской 3D-печати, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния системы «кость — имплантат» накостного остеосинтеза пластиной PHILOS с различными имплантатами из полилактида
Автори: Корж Н.А. (1), Макаров В.Б. (1), Липовский В.И. (2), Танькут А.В. (1)
1 - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина
2 - Днепровский национальный университет им. О. Гончара, г. Днепр, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальне дослідження міцності кісток щурів із дефектом, заповненим біосклом
Автори: Шимон В.М. (1), Алфелдій С.П. (1), Шимон М.В. (1), Карпінський М.Ю. (2), Карпінська О.Д. (2), Суббота І.А. (2)
1 - ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України, м. Ужгород, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Маркер проліферації PCNA як прогностичний показник ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапії у жінок з місцево-поширеним раком молочної залози
Автори: Думанський Ю.В. (1), Бондар О.В. (2), Ткаченко О.І. (2), Столярчук Є.А. (2)
1 - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького, м. Київ, Україна
2 - Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Перспективи застосування екзосом у клінічній практиці
Автори: Музиченко П.Ф., Черняк В.А., Шевченко О.О., Левон М.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностичні методи і класифікації асептичного некрозу головки стегнової кістки
Автори: Зазірний І.М. (1, 2), Климовицький В.Г. (2), Семенів І.П. (1), Михальченко О.М. (1), Рижков Б.С. (1)
1 - Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
2 - Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії при Донецькому національному медичному університеті, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Політравма та поєднана травма: що спільного і які відмінності?
Автори: Трутяк І.Р. (1), Заруцький Я.Л. (2), Трутяк Р.І. (1), Калинович Н.Р. (1), Обаранець О.В. (1)
1 - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Випадок хронічного остеомієліту ключиці з гіперостозною реакцією при переломі
Автори: Андрейчин В.А., Піхманець А.Ю., Травінський А.Ф.
Івано-Франківський національний медичний університет, міська лікарня № 1, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця