Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 18, №6, 2017

Мінеральна щільність кісткової тканини та рівень вітаміну D в осіб різного віку з переломами кісток нижніх кінцівок (огляд літератури та результати власних досліджень)
Автори: Григор’єва Н.В.(1), Власенко Р.О.(2), Зубач О.Б.(3), Поворознюк В.В.(1)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Хірургічне лікування хворих на пухлини проксимального відділу плечової кістки (огляд літератури)
Автори: Вирва О.Є., Міхановський Д.О.
ДЗ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Биомеханические аспекты развития вывиха бедра при эндопротезировании тазобедренного сустава
Автори: Масленников С.О., Головаха М.Л.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-організаційні аспекти при вогнепальних пошкодженнях верхніх кінцівок
Автори: Страфун С.С.(1), Борзих Н.О.(1), Курінний І.М.(1), Борзих О.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» МО України, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Позавогнищевий черезкістковий остеосинтез у комплексному лікуванні пацієнтів із несправжніми суглобами великогомілкової кістки
Автори: Рушай А.К.(1), Скиба В.В.(1), Данькевич В.П.(2), Бебих А.Р.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність комбінованої терапії з використанням мелоксикаму (Локсидолу) і Кокарніту в лікуванні пацієнтів із хронічними захворюваннями опорно-рухового апарату в період загострення
Автори: Курята О.В.(1), Сіренко О.Ю.(1), Лисунець Т.К.(2), Легкобит А.С.(2), Воротилищева А.С.(2)
(1) — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування підтаранного артроерезу в лікуванні гнучкої плоско-вальгусної деформації стопи в дітей із гіпермобільністю суглобів
Автори: Дем’ян Ю.Ю., Гук Ю.М., Лябах А.П., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А., Чеверда А.І.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Компьютерное моделирование эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием трабекулярно-бионического бедренного компонента Рhysiohip
Автори: Бондарь В.К.(1), Косяков А.Н.(1), Бурьянов А.А.(2), Hindenlang Ulrich(3), Schneider Ralf(4)
(1) — Киевский городской центр эндопротезирования, хирургии и реабилитации, КГКБ № 12, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — LASSO Ingenieurgesellschaft mbH, Leinfelden-Echterdingen, Germany
(4) — HLRS High Performance Computing Center Stuttgart, Stuttgart, Germany

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування переломів проксимального метаепіфізу стегнової кістки в пацієнтів старечого віку
Автори: Філь А.Ю., Філь Ю.Я., Максимович О.О., Левицький Н.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Рентгенометричне вимірювання величин кутів антеверсії чашки та антеторсії ніжки ендопротеза кульшового суглоба
Автори: Філіпенко В.А., Мезенцев В.О., Овчинніков О.М., Карпінський М.Ю.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Біомеханічний аналіз умов функціонування ендопротеза колінного суглоба при варусних деформаціях кінцівки у хворих на ревматоїдний артрит
Автори: Лазарев І.А., Автомєєнко Є.М., Бабко А.М., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості теплового обміну у пацієнтів з неврологічними проявами остеохондрозу в попереково-крижовому відділі хребта
Автори: Юрик О.Є.(1), Анатичук Л.І.(2, 3), Рой І.В.(1), Кобилянський Р.Р.(2, 3), Фіщенко Я.В.(1), Слободянюк Н.П.(1), Юрик Н.Є.(1), Дуда Б.С.(1)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Інститут термоелектрики НАН та МОН України, м. Чернівці, Україна
(3) — Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича МОН України, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Варіанти оптимізації медичної та соціальної адаптації геронтологічних хворих із переломами проксимального відділу стегнової кістки
Автори: Пелипенко О.В.(1), Березан О.І.(2), Ковальов О.С.(1)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
(2) — Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Моделирование работы мышц тазового пояса после эндопротезирования тазобедренного сустава при различной величине общего бедренного офсета
Автори: Тяжелов А.А.(1), Карпинский М.Ю.(1), Карпинская Е.Д.(1), Гончарова Л.Д.(2), Климовицкий Р.В.(2)
(1) — ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина
(2) — НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування системи розвантаження колінного суглоба Atlas
Автори: Зазірний І.М.(1), Шмігельски Р.Я.(2)
(1) — Центр ортопедії, травматології та спортивної медицини клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна
(2) — Клініка «Кароліна», м. Варшава, Польща

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Флотуюча грудна клітка: гендерні і вікові клініко-епідеміологічні характеристики
Автори: Панасенко С.І., Гур’єв С.О.
Державна установа «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасний погляд на лікування вибухових переломів грудопоперекового відділу хребта (огляд літератури). Частина I
Автори: Радченко В.О., Попсуйшапка К.О., Тесленко С.О.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Оптимальні способи корекції зміщень та консервативної терапії у хворих із переломами дистального метаепіфіза променевої кістки
Автори: Рушай А.К., Лісунов С.В., Богданова Л.В.
Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Хирургическое лечение переломов плечевой кости и биологические аспекты остеосинтеза
Автори: Бэц И.Г.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічні аспекти діагностики та лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кісток
Автори: Козопас В.С., Лобанов В.Г., Сікліцький В.В., Гуменюк В.В., Литвинчук В.Г., Жуковський В.С., Мельник В.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця