Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 15, №1, 2014

Повышение эффективности комбинированного лечения пострадавших с политравмой голени в раннем периоде травматической болезни
Автори: Климовицкий В.Г., Шпаченко Н.Н., Салем Абдаллах Аль Шобаки, Золотухин С.Е., Баешко А.А. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Біомеханічне обґрунтування малоінвазивних технологій лікування  при переломах проксимального епіметафізу великогомілкової кістки (клініко-експериментальне дослідження)
Автори: Бур’янов О.А., Кваша В.П., Шидловський М.С., Скобенко Є.О., Соболевський Ю.Л., Лакша А.М., Омельченко Т.М., Головчак А.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Micro-Hip® — an Advanced Technique for Minimally Invasive Total Hip Arthroplasty for Clinical Routine
Автори: Joachim Grifka - Klinik fur die Universitat Regensburg; Asklepios Klinikum Bad Abbach
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Комбинированное применение местной и пероральной формы Кеторола в комплексном лечении болевого синдрома травматического и дегенеративно-воспалительного генеза
Автори: Пастернак Д.В., Солоницын Е.А., Боровой И.С., Герусов М.А. - Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Порушення антеградного кровообігу у хворих із переломами довгих кісток нижніх кінцівок після перенесеного металоостеосинтезу накісними пластинами
Автори: Бабун Д.В., Жук П.М., Мазур В.П. – Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, кафедра травматології та ортопедії; Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетическое обоснование применения бисфосфонатов при постменопаузальном остеопорозе
Автори: Орленко В.Л. - Государственное учреждение «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки
Автори: Білінський П.І., Андрейчин В.А., Чужак В.І. – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Івано-Франківський національний медичний університет, клінічна лікарня № 1
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ напряженно-деформированного состояния дистального отдела голени и стопы при повреждениях pilon в условиях наружной фиксации при помощи стержневых аппаратов
Автори: Стойко И.В. - КУЗ «Харьковская городская многопрофильная больница № 18»; Бэц В.Г. - КУ «Днепропетровская областная клиническая больница ИМ. И.И. Мечникова»; Карпинский М.Ю., Бэц И.Г. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность топического такролимуса в комплексном лечении келоидов
Автори: Борзых Ю.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасна діагностика посттравматичного остеомієліту у постраждалих із політравмою
Автори: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Ріджок В.В. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Інформаційне забезпечення відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги
Автори: Лобас В.М., Кравець О.А. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Экспериментальное биомеханическое обоснование транспедикулярного спондилодеза с вертебропластикой на основе изучения конечно-элементной модели фрагмента позвоночного столба
Автори: Бублик Л.А., Лихолетов А.Н. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, ККЛПУЗ «Областная травматологическая больница», г. Донецк
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Помилки та ускладнення ревізійного протезування у хворих з асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба
Автори: Гайко Г.В., Торчинський В.П., Сулима О.М., Підгаєцький В.М., Осадчук Т.І., Калашніков О.В., Нізалов Т.В., Галузинський А.А., Козак Р.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Біомеханічні особливості функціонування пальців кистей в умовах деформації при застарілих ушкодженнях сухожилків розгиначів
Автори: Науменко Л.Ю. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія»; Бондарук Д.О. - ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України»; Павленко І.Д. - Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості реабілітації хворих із переломами головки променевої кістки після реконструктивних оперативних втручань
Автори: Курінний І.М., Страфун О.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ендопротезування кульшового суглоба в людей старших вікових груп при внутрішньосуглобових переломах шийки стегна
Автори: Музиченко П.Ф. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; Радомський О.А. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Даниленко І.В. — Київська клінічна лікарня № 9; Вендолін В.Ю., Соломахін Г.Д. — Київська клінічна лікарня № 4
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Травма таза при політравмі: догоспітальний етап надання допомоги
Автори: Козопас В.С. – Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львівська комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Пояснично-тазовый ритм у больных поясничным остеохондрозом и дегенеративным поясничным спондилолистезом на этапах оперативного лечения
Автори: Ма Конг, Колесниченко В.А. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Жесткостные и прочностные характеристики различных марок костного цемента на основе полиметилметакрилата и их изменение со временем
Автори: Лоскутов О.А., Васильченко Е.В. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Амбражей М.Ю. - Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Недифференцированная дисплазия соединительной ткани опорно-двигательной системы (диагностика, лечение)
Автори: Кравченко А.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасна тактика надання допомоги при скелетній травмі постраждалим із політравмою (огляд літератури)
Автори: Філь А.Ю., Філь Ю.Я. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця