Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 11, №1, 2010

Сучасні аспекти діагностики кістковосуглобового туберкульозу
Автори: Г.Г. Голка, А.Г. Істомин, Т.Г. Голка - Харківський державний медичний університет, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів» АМНУ, Харків Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение биокомпозиционного наноструктурированного препарата «Коллапан» и обогащённой тромбоцитами  аутоплазмы в инжиниринге костной ткани
Автори: Г.Н. Берченко, Г.А. Кесян, Д.С. Микелаишвили - ФГУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова Росмедтехнологии», Москва, Россия
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности иммунологических, биохимических и морфологических изменений у пациентов с хондромами кисти
Автори: Н.А. Борзых, Л.И. Донченко, Н.Н. Бондаренко - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Областная клиническая травматологическая больница, Донецк,Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальні аспекти застосування нових композитних матеріалів для пластики дефектів кісток
Автори: І. Г. Герцен - ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогнозирование исхода крайне тяжелой  черепно-мозговой травмы. Диагностика смерти мозга
Автори: Г.А. Городник - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Обгрунтування використання нового імплантаційного матеріалу для фіксації метафізарних переломів
Автори: В.Г.Климовицький, Хадрі Вадид, Л.Д.Гончарова, І.В.Гурін, О.А.Тяжелов, М.Ю.Карпінський, І.А.Суббота - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім.М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Компресійно-дистракційні шарнірні апарати власної конструкції в лікуванні уражень суглобів кисті
Автори: В.В. Котюк, О.А. Бур’янов, А.В. Самохін, В.П. Кваша, А.М. Лакша, М.С. Шидловський, О.В. Тимошенко - Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, Київська міська клінічна лікарня №12 МОЗ України, НТУ України “Київський політехнічний інститут”, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результаты хирургического лечения больных с последствиями травм пальцев кисти
Автори: Л.Ю. Науменко, А.А. Маметьев, В.В. Варин - Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, Днепропетровск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка содержания гормонов щитовидной железы и гормона роста у детей с костно-хрящевыми экзостозами
Автори: Л.С. Павловец, Л.И. Донченко, М.Д. Вдовиченко - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Cтруктурно-функціональний стан кісткової тканини, антропометричні показники та біологічний вік у хлопчиків північного району Донецької області
Автори: В.В. Поворознюк, Ф.В. Климовицький, Н.І. Балацька, Вас.В.Поворознюк - ДУ «Інститут геронтології АМН України», Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування стержневих апаратів при пошкодженнях довгих трубчатих кісток при остеопорозі
Автори: В.М. Шимон, М.М. Гелета, А.А.Шерегій - Ужгородський національний університет,Ужгород, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности оказания медицинской помощи при травматических отрывах и размозжениях конечностей на догоспитальном этапе
Автори: Н.Н.Шпаченко, В.П.Танцюра, С.Н.Кривенко, Т.Г.Кирьякулова - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Способ стимуляции репаративной регенерации у больных с осложненными переломами бедренной кости
Автори: А.В.Барков - Специализированная медико-санитарная часть №19, Кировоград, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Бальна система оцінки функціонального стану нижніх кінцівок у хворих на дитячий церебральний параліч
Автори: В.Ю.Гошко, Т.М.Секер, М.В.Мельник - ДУ ”Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Посттравматический остеопороз (рефлекторная дистрофия, синдром Зудека)
Автори: А. М. Гребенюк, Д. А. Ивашутин - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение дефектов длинных костей на фоне хронического травматического остеомиелита
Автори: В.И. Десятерик, А.К. Чверкалюк, О.Г. Дунай, В.П. Губарик, А.И. Черняк, О.Е. Суворов - Городская клиническая больница №2, Кривой Рог, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування препарату "Паміред" в комплексному лікуванні дітей з недосконалим кісткоутворенням
Автори: Т.А. Кінча-Поліщук, С.М. Марциняк, В.В. Стельмах - ДУ ”Інститут травматології і ортопедії” АМНУ, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Променева терапія при лікуванні хворих з гігантоклітинною пухлиною кістки
Автори: В.В. Проценко, Т.В. Удатова - ДУ “Національний інститут раку”, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результаты сравнительного исследования эффективности гальваногрязелечения с электрофорезом йодистым калием больных с деформирующим остеоартрозом коленного сустава
Автори: А.К. Рушай, Л.В. Богданова, Т.В.Валюшко - Донецкий НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування застарілих ушкоджень сухожилків розгиначів пальців кисті на рівні дистального міжфалангового суглоба
Автори: С. С. Страфун, С. О. Хименко - ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Лечебная тактика при повреждениях голеностопного сустава. Алгоритм выбора метода лечения
Автори: А.А.Тяжелов, Л.Д.Гончарова, Бирук Мунсиф - ДУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко АМН Украины», Харьков, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Дифференцированный подход к выбору способа лечения переломов дистального эпиметафиза лучевой кости
Автори: В.Ю. Черныш, А.Я. Лобко, Р.В. Евтеев, В.Ю. Чернецкий, А.А. Антонов - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Сучасні аспекти остеосинтезу множинних переломів кісток кінцівок
Автори: С.М. Кривенко - Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця