Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
11(217) 2007

Автори: Б.А. СТРЕМЕДЛОВСКИЙ, врач-аллерголог высшей категории, городской аллергологический кабинет, г. Винница
Рубрики: Алергологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.Ю. АКИНШЕВИЧ, Республиканская клиническая больница им. Н.А. Симашко, г. Симферополь
Рубрики: Урологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.Б. ЕРШОВА, И.В. КОВАЛЕНКО, Л.В. ДВОРЯДКИНА, Н.В. МАТАЕВА, Луганский государственный медицинский университет
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: С.Л. НЯНЬКОВСЬКИЙ, д.м.н., професор; О.С. ІВАХНЕНКО, к.м.н., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.З. НЕТЯЖЕНКО, чл.-кор. АМН України, д.м.н., професор; В.К. ТАЩУК, д.м.н., професор, Буковинська державна медична академія
Автори: В.В. РУДЕНЬ, д.м.н., професор; О.М. СИДОРЧУК, асистент; Т.Г. ГУТОР, асистент, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я
Розділи: Медицина. Лікарі. Суспільство.
Автори: О.П. БОРТКЕВИЧ, д.м.н., провідний науковий співробітник відділу некоронарогенних хвороб серця та клінічної ревматології ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» АМН України, головний позаштатний ревматолог МОЗ України
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Е.В. ЦАЛЛАГОВА, ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Э.Б. ЯКОВЛЕВА, д.м.н., профессор; А.С. ПРИЛУЦКИЙ, д.м.н., профессор; Н.А. РЕЗНИЧЕНКО, к.м.н., Донецкий государственный медицин¬ский университет им. М. Горького
Рубрики: Алергологія, Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.Г. ПАЛИЙ, д.м.н., профессор, И.Г. РЕЗНИЧЕНКО, к.м.н., Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.И. КУТЬКО, д.м.н., профессор; В.М. ФРОЛОВ, д.м.н., профессор; Г.С. РАЧКАУСКАС, д.м.н., профессор; Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины, г. Харьков, Луганский государственный медицинский университет, Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Г. ТОМИЛКА, профессор, руководитель клиники инфекционных болезней городской больницы № 10 г. Хабаровска, зав. кафедрой инфекционных болезней, Дальневосточного государственного медицинского университета
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Автори: К.В. РУСАНОВ, г. Харьков
Розділи: Історія медицини