Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 11(217) 2007

Повернутися до номеру

Оптимізація сумішей для штучного вигодовування дітей

Автори: С.Л. НЯНЬКОВСЬКИЙ, д.м.н., професор; О.С. ІВАХНЕНКО, к.м.н., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна

Рубрики: Гастроентерологія, Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Оптимальним харчуванням для дітей першого року життя є грудне вигодовування. Особливо небезпечним є ранній перехід дитини з грудного вигодовування на штучне, коли організм є надзвичайно вразливим до дії різноманітних факторів ризику. Не можна не погодитися з думкою російського вченого І. Воронцова, що помилки у харчуванні дітей першого року життя знаходять відгук у всіх подальших періодах життя людини, стійко закріплюються на рівні тканинних, клітинних і субклітинних структур, їх практично неможливо виправити в інших вікових періодах.

На сьогодні вже немає сумнівів у недоцільності використання немодифікованого коров'ячого молока у вигодовуванні дітей першого року життя. Його неадекватний потребам малюка кількісний і якісний склад істотно впливає на формування різноманітних органів та систем дитячого організму, у тому числі імунних реакцій.

Коров'яче молоко містить менше вуглеводів, які є невичерпним джерелом алергенів, мітогенів та імуномодуляторів, що викликають поліклональну активацію В-лімфоцитів.

Коров'яче молоко містить менше заліза, цинку, витаміну С, Е і ніацину, які у свою чергу регулюють чутливість організму до мікробних і вірусних інфекцій, продукцію тимічних гормонів (цинк-тимозину), Т-клітинну реактивність, постнатальне дозрівання і проліферацію лімфоцитів, функції фагоцитів, процеси диференціації і проліферації Т-лімфоцитів, апоптоз імуноцитів.

Коров'яче молоко містить менше поліненасичених жирних кислот, дефіцит яких впливає на захисні реакції організму, кількість і якість клітинних регуляторних молекул.

Невідповідність білкового компоненту коров'ячого молока може призводити до пригніченя функції тимусу, лімфоцитів, селезінки, загальної та імунної анергії: гіпогаммаглобулінемії, зниження кількості Т-лімфоцитів, продукції інтерферону, сповільнення хемотаксису фагоцитів, недостатності фагоцитозу.

Максимальна адаптація сумішей до природного молока матері та індивідуальних фізіологічних потреб дитини лежить в основі сучасної концепції виробника дитячого харчування «Нутриція».

Що ж відрізняє суміші серії Нутрилон від інших високоадаптованих сумішей?

По-перше, суміші серії Нутрилон (Нутрилон 1, 2, 3, Нутрилон Комфорт 1, 2, Нутрилон Гіпоалергенний 1, 2) містять олігосахариди, які забезпечують сприятливі умови для колонізації кишок дитини флорою, яка є фізіологічною для певного віку дитини і забезпечує адекватне травлення нутрієнтів і високі адаптативні можливості дитини.

Головна мета додавання пребіотика до суміші — наблизитися до функціональної користі, яку дає грудне молоко дитині. Суміші серії Нутрилон функціонально імітують дію материнського молока, маючи подібний біфідогенний ефект, як і грудне молоко. Суміш олігосахаридів, яку розробив науковий центр Numico Recerch, складається з галактоолігосахариду (GOS) і фруктоолігосахариду (FOS) у співвідношенні 9 : 1.

Найбільш вірогідно імуномоделюючий ефект пребіотиків-олігосахаридів здійснюється через їх вплив на мікробіоценоз кишок з наступною імунною стимуляцією через прямий контакт мікрофлори товстої кишки, цитоплазматичних антигенів бактерій та компонентів клітинної оболонки з GALT. Вважається, що невелика кількість бактерій може проходити через епітеліальний бар'єр кишок у пейерові бляшки, викликаючи їх активацію або активацію інших імунних клітин. Крім того, певний імуномоделюючий вплив здійснюється завдяки утворенню коротколанцюгових жирних кислот (у першу чергу, ацетату, бутирату та пропіонату) у кишках внаслідок ферментації харчових волокон, олігофруктози. У свою чергу, утворення коротколанцюгових жирних кислот, особливо бутирату у товстих кишках, зменшує потребу епітеліальних клітин у глутаміні, залишаючи його для потреб клітин імунної системи.

Наступне нововведення стосується частково гідролізованого білка. Білки складаються з довгих ланцюгів, які збудовані з амінокислот і утворюють складні структури, чутливі до змін рН і температури. Щоб абсорбувати харчові білки, їх потрібно спочатку перетравити, розриваючи на компоненти (амінокислоти). Перетравлювання протеїну починається в шлунку, де хлорводнева кислота активує ферменти, які містяться в слизовій оболонці шлунка. Низький рН та активовані ферменти призводять до гідролітичного розриву протеїнів. Це спричиняє часткове перетворення протеїнів у поліпептиди, тобто в коротші ланцюжки амінокислот. Після часткового перетравлювання протеїну в шлунку поліпептиди гідролізуються ферментами підшлункової залози і слизової оболонки війчастого епітелію кишок спочатку в низькомолекулярні пептиди, а потім в амінокислоти. Амінокислоти, у свою чергу, абсорбуються клітинами слизової оболонки тонких кишок. Оскільки протеїн у Нутрилоні Гіпоалергенному і Нутрилоні Комфорт частково гідролізований, ця форма протеїну вже частково перетравлена і це істотно полегшує подальше засвоювання суміші. Крім того, такий протеїн має суттєво менші алергізуючі властивості, що дозволяє використовувати суміші для дітей з ризиком алергічних реакцій.

Сучасні дослідження доводять, що білок коров'ячого молока може викликати ряд порушень функцій травного каналу, у тому числі коліки. У контрольованих дослідженнях було беззаперечно доведено, що в більшості дітей кишкові коліки зникають, коли їх переводять на харчування сумішами з гідролізованим протеїном. Цей підхід виявився суттєво більш ефективним, ніж переведення дітей на вигодовування соєвими сумішами. Отже, використання гідролізованих білків обумовлює нормальне просування суміші травним каналом, легкість перетравлювання і всмоктування їжі.

Крім того, дослідниками було зазначено, що харчування з гідролізованим білком забезпечує більш м'які випорожнення в дитини порівняно з дітьми, які отримували стандартні суміші. Кілька дослідників доводять, що хронічний запор можна зарахувати до несприймання протеїнів коров'ячого молока. Було зазначено, що в 78 % дітей, у яких у харчуванні білок коров'ячого молока був замінений на гідролізований, запор зник і знову з'явився через 48–72 год після відновлення харчування з коров'ячим молоком. Це дозволило виробити рекомендації щодо заміни дітям із запорами харчування на основі коров'ячого молока на використання сумішей з 100% гідролізованою сироваткою замість застосування проносних засобів.

У зв'язку з тим, що протеїн у сумішах Нутрилон Гіпоалергенний і Нутрилон Комфорт містить гідролізований білок, ці суміші можуть бути ефективно використані в дітей із ризиком алергії на білок коров'ячого молока для запобігання явищам атопії. Гідролізований протеїн цих сумішей повністю відповідає вимогам Директиви ЕН 91/321/ЕЕС для сумішей, що можна використовувати для запобігання алергії в грудних дітей. Тим не менше, як і інші часткові гідролізати, ці суміші не підходять для харчування дітей із доведеною алергією на коров'яче молоко.

Відомо, що малюки можуть перетравити помірну кількість крохмалю і нормально розвиваються, коли харчуються сумішами, які містять крохмаль. У Нутрилоні Комфорт використовується попередньо желатинізований картопляний крохмаль, що забезпечує йому добру розчинність у холодній воді. До того ж це дещо збільшує в'язкість суміші, що, у свою чергу, допомагає підтримати рівний і більш контрольований прийом їжі, зменшити зригування. Використання картопляного крохмалю сприяє зменшенню алергенності її протеїнового компоненту, тому що картопля рідко пов'язана з алергічними реакціями. Крім того, було визначено, що діти, які харчувалися згущеним харчуванням (за рахунок крохмалю), менше плакали і довше спали після їжі. Активність амілази слини і підшлункової залози, яка бере участь у розщепленні крохмалю, знижена в дітей першого місяця життя, проте це повністю компенсується наявними глюкоамілазою і мальтазою. Вміст крохмалю в Нутрилоні Комфорт 1 і 2 відповідає обом директивам: 1999/21/ЕС щодо дієтичного харчування для спеціальних медичних цілей і 91/321/ЕЕС про дитяче харчування і наступне харчування.

Зменшення вмісту лактози в сумішах Нутрилон Комфорт допомагає істотно зменшити можливість появи кишкових колік у новонароджених і придатне для дітей з частковим або тимчасовим несприйманням лактози. Замість 7–8 г / 100 мл приготовленого харчування, як у сумішах, де лактоза є основним джерелом вуглеводів, концентрація лактози становить тільки 2,7 г / 100 мл (Нутрилон Комфорт 1) або 2,9 г / 100 мл (Нутрилон Комфорт 2).

Наступним досягненням виробників є склад жирового компоненту суміші Нутрилон Комфорт.

Відомо, що в грудному молоці і дитячих сумішах приблизно 45–50 % енергії акумульовано в жирах. Пальмітинова кислота — це основна насичена жирна кислота в грудному молоці і сумішах. У сумішах, які пропонуються сьогодні, міститься стільки ж жирів, як і в грудному молоці, проте вони суттєво відрізняються за профілем жирних кислот. Жировий склад сумішей Нутрилон Комфорт 1 та 2 характеризується вмістом пальмітинової кислоти в бета-позиції (бета-пальмітат, Бетапол) прикріплення до молекули тригліцериду (як у грудному молоці), тоді як звичайні суміші містять пальмітинову кислоту в альфа-позиції.

Позиція пальмітинової кислоти в тригліцериді має значення для перетравлення, абсорбції і наступного метаболізму жиру. Досвід засвідчує, що краща абсорбція жиру з грудного молока здійснюється завдяки різниці розміщення пальмітинової кислоти в молекулі тригліцериду грудного молока порівняно з жировими компонентами сумішей дитячого харчування.

Якщо пальмітинова кислота є в альфа-позиції, то в кишках під дією панкреатичної ліпази вона вивільняється. Вільна пальмітинова кислота зв'язує кальцій і утворює нерозчинні жирно-кислі мила, які виділяються з випорожненнями. При цьому істотно зменшується всмоктування жирів, що знижує енергетичну цінність суміші, зменшується всмоктування кальцію, що призводить до порушення мінералізації кісток. Крім того, кальцієві мила жирних кислот змінюють консистенцію випорожнень, істотно їх ущільнюють, «цементуючи» останні, що часто призводить до появи функціональних запорів у дітей. У той же час пальмітинова кислота, естерифікована в бета-позиції молекули гліцеролу, ефективно захоплюється ентероцитами слизової оболонки кишок як моногліцерид (2-монопальмітин) без попереднього розщеплення, сприяє збільшеному всмоктуванню кальцію, необхідному для мінералізації кісток, і використовується як важливий енергетичний субстрат дитячого харчування.

Слід додатково зазначити, що ані ферменти, що використовуються в процесі виробництва компонентів сумішей, ані джерела отримання жиру не були генетично зміненими і не пов'язані з генетично модифікованими організмами.

В Україні була проведена серія досліджень ефективності вигодовування дітей сумішами Нутрилон Комфорт, які підтвердили доцільність їх використання. Так, за висновками О.М. Муквич та В.Д. Отт, введення до раціону дітей цих сумішей має чіткий нормалізуючий ефект на функціональний стан травної системи і мікроекологічні процеси в кишківнику дітей з ознаками кишкового дисбіозу. При цьому крім покращення мікроекології кишок у дітей спостерігалось зниження прозапальних цитокінів (IL-6, IL-8, TNF) та підвищення IL-4, що свідчило про підвищення супресованої Th2-відповіді, стимуляцію гуморального імунітету, синтезу імуноглобулінів, T-лімфоцитів та макрофагів.

Протягом останніх 2 років нами була проведена серія відкритих індивідуально контрольованих досліджень впливу вигодовування дітей сумішами Нутрилон 1, 2 і Нутрилон Комфорт 1, 2, які містять пребіотики, на формування біоценозу кишок у дітей першого року життя порівняно з дітьми, які знаходились на штучному вигодовуванні сумішами без пребіотичних компонентів. У цих роботах ми отримали підтвердження корисного впливу олігосахаридів на формування нормального мікробіоценозу кишок. Паралельно з цим ми зазначили нормалізацію в таких дітей рН випорожнень і їх консистенції.

У всіх дітей, які отримували суміші з олігосахаридами, ми відзначили добрий апетит, позитивну динаміку показників росту і маси, зменшення зригувань, колік, метеоризму, добрий стан шкіри і слизових оболонок. Застосування сумішей відповідало адекватності харчового навантаження за об'ємом та основними інгредієнтами з перерахунку на масу тіла і вік дітей, забезпечувало гарний насичувальний ефект і нормальний емоційний стан після годування.

Підсумовуючи результати, можна зробити висновок, що оптимальним харчуванням для дітей першого року життя є грудне вигодовування. Якщо немає можливості забезпечити природне вигодовування, то дитина першого року життя повинна вигодовуватися сумішшю, яка забезпечує такі ж показники розвитку і метаболічного профілю, імуномодулюючу активність, як у дітей на природному вигодовуванні.Повернутися до номеру