Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 21, №4, 2020

Сустав. Хрящ. Коллаген
Автори: Яременко О.Б.(1), Анохина Г.А.(2), Бурьянов А.А.(1)
(1) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Современный опыт применения ОФЭКТ/КТ у пациентов с патологией костной системы (обзор литературы)
Автори: Король П.А.(1, 2), Ткаченко М.Н.(1)
(1) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Киевская городская клиническая больница № 12, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Можливості засобів для малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів гомілки й методик для його реалізації
Автори: Білінський П.І., Цюра Ю.П., Стеценко О.П., Антонів В.Р., Соколенко О.Т.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Больові синдроми при різних видах нестабільності у поперековому відділі хребта
Автори: Вітковський А.М., Фіщенко Я.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Диференціальна лікувальна тактика при ускладнених метафізарних переломах дистального відділу плечової кістки в дітей
Автори: Трутяк І.Р., Обаранець О.В.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оптимізація репаративної регенерації при переломах п’яткової кістки збагаченою тромбоцитами автологічною плазмою
Автори: Трибушний О.В., Труфанов І.І., Косило В.В., Кляцький Ю.П.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічні результативні ризики при торакокраніальній травмі. Епідеміологічні та нозологічні аспекти
Автори: Гур’єв С.О.1, Хмель В.В.2
(1) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Метод трансфорамінальної ендоскопічної мікродискектомії в лікуванні пацієнтів із грижами міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта
Автори: Фіщенко Я.В., Сапоненко А.І., Кравчук Л.Д.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Метатарзалгія: патогенез, біомеханіка і хірургічне лікування
Автори: Зазірний І.М., Близнюк-Ходоровський Д.Р.
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця