Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 20, №1, 2019

Застосування автологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, при лікуванні остеохондральних дефектів в експерименті на тваринах
Автори: Бур’янов О.А.(1), Лябах А.П.(3), Дедух Н.В.(2), Омельченко Т.М.(1), Черновол П.А.(1), Турчин О.А.(3)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
3 - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Физиотерапия в комплексной реабилитации больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости
Автори: Рушай А.К., Климовицкий В.Г., Богданова Л.В., Богданова К.И., Борзых Н.А.
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз результатів хірургічного лікування переломів дистального відділу плечової кістки
Автори: Лоскутов О.Є.(1), Доманський А.М.(1), Жердєв І.І.(2), Лушня С.Л.(1)
1 - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Математичне моделювання варіантів остеосинтезу переломів дистального метаепіфіза великогомілкової кістки типу С1
Автори: Васюк В.Л.(1), Коваль О.А.(1), Карпінський М.Ю.(2), Яресько О.В.(2)
1 - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Віково-статева характеристика постраждалих з інфекційними ускладненнями політравми в результаті ДТП
Автори: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Ковалишин І.В.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Мануальная терапия у больных с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава
Автори: Стауде В.А., Карпинская Е.Д.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати лабораторних досліджень рідини з колінних та кульшових суглобів після ендопротезування для ранньої діагностики перипротезної інфекції
Автори: Філіпенко В.А.(1), Марущак О.П.(1), Леонтьєва Ф.С.(1), Морозенко Д.В.(2), Кузнєцова Н.В.(1)
1 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
2 - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности регенераторных реакций при заполнении дефектов костной ткани биостеклом в сочетании с аутологической плазмой, обогащенной тромбоцитами
Автори: Бурьянов А.А.(1), Чорний В.С.(1), Дедух Н.В.(2), Дубок В.А.(2), Проценко В.В.(2), Омельченко Т.Н.(1), Вакулич М.В.(1), Лянскорунский В.Н.(1), Шаповалов В.С.(1), Абудейх Удей(1)
1 - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
2 - ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Віддалені результати застосування остеотомії за L.S. Weil при хірургічному лікуванні метатарзалгії
Автори: Турчин О.А., Лазаренко Г.М., Пятковський В.М., Коструб О.О., Лябах А.П.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Рентгенологічна оцінка функціонування наросткової зони після припинення її тимчасового двобічного блокування пластинами різних типів: експериментальне дослідження
Автори: Хмизов С.О.(1), Рокутов В.С.(2), Єршов Д.В.(3), Македонський І.О.(3)
1 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
2 - КЗ «Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги», м. Дніпро, Україна
3 - КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДОР», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Структурні порушення колінного суглоба при моделюванні остеоартрозу
Автори: Ткачук П.В., Страфун С.С., Савосько С.І., Макаренко О.М.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальне дослідження міцності кісткового цементу залежно від вмісту антибіотикa
Автори: Дігтяр А.В.(1), Карпінський М.Ю.(2), Карпінська О.Д.(2)
1 - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Малоинвазивный остеосинтез пяточной кости у больных пожилого и старческого возраста
Автори: Бодня А.И.
Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання 3D-моделювання з виготовленням пластикового прототипу в травматології та ортопедії (клінічні приклади)
Автори: Гайко Г.В., Галузинський О.А., Бурбурська С.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Фіксація перелому ключиці в пацієнтів із флотуючою грудною кліткою й політравмою
Автори: Філь А.Ю.(1), Левицький Н.В.(1), Сенюк Ю.І.(2), Валігурський М.І.(3)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Комунальна 8-ма міська клінічна лікарня, м. Львів, Україна
3 - Червоноградська центральна міська лікарня, м. Червоноград, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Погляд спортивного травматолога на біомеханіку кульшового суглоба
Автори: Зазірний І.М., Рижков Б.С.
Центр ортопедії, травматології та спортивної медицини клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Новые возможности комплексной реабилитации больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости при использовании системы полужесткой фиксации
Автори: Рушай А.К.(1), Богданова Л.В.(1), Богданова К.И.(1), Ставицкий А.Б.(2), Соловьев И.О.(1), Пастернак Д.В.(1), Лыжин А.В.(2)
1 - Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета, г. Лиман, Украина
2 - Областная клиническая больница интенсивной терапии, г. Мариуполь, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Остеоартроз кульшового суглоба. Клінічні та соціальні аспекти захворювання Аналітичний огляд літератури. Частина I
Автори: Фіщенко В.О.(1), Кириченко В.І.(1), Яремин С.Ю.(1), Браніцький О.Ю.(1), Карпінська О.Д.(2)
1 - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
2 - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця