Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 19, №2, 2018

Ранні результати відновлення морфологічної структури сідничного нерва з використанням засобів тканинної інженерії після його повного перетину в експерименті
Автори: Цимбалюк В.І.(1, 2), Петрів Т.І.(2), Медведєв В.В.(1), Цимбалюк Ю.В.(2), Кліменко П.П.(3, 4), Васильєв Р.Г.(3, 4), Татарчук М.М.(2)
(1) —Національний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) —ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
(3) —ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
(4) —Біотехнологічна лабораторія ilaya.regeneration, медична компанія ilaya®, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Біомеханічні особливості ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite Частина 2. Часові параметри ходьби
Автори: Страфун С.С.(1), Фіщенко О.В.(2), Карпінська О.Д.(3)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-епідеміологічні характеристики постраждалих унаслідок АТО на сході України, яким було надано допомогу на догоспітальному (тактичному) та ранньому госпітальному етапі
Автори: Гур’єв С.О.(1), Лисун Д.М.(1), Максименко М.А.(1), Кураченко І.П.(2)
(1) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
(2) — Дніпровський військовий госпіталь, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки
Автори: Білінський П.І., Коновал А.М., Андрейчин В.А., Дроботун О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Торчинська районна лікарня, смт Торчин, Україна
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність застосування препарату Німедар в ортопедичній практиці
Автори: Зазірний І.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностична роль остеосцинтиграфії й магнітно-резонансної томографії при ендопротезуванні кульшових суглобів хворих на деформуючий остеоартроз
Автори: Король П.О.(1, 2), Ткаченко М.М.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Віддалені результати впливу клітинних технологій на регенерацію сідничного нерва при пластиці великого дефекту (експериментальне дослідження)
Автори: Гайович І.В.(1), Савосько С.І.(2)
(1) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз змін напружено-деформованого стану на хрящі головки плечової кістки в умовах різних типів пошкодження суглобової губи лопатки
Автори: Лазарев І.А., Ломко В.М., Страфун С.С., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Наш перший клінічний досвід застосування біокомпозиту β-трикальційфосфат у складі гранул біомін ГТ mix при лікуванні переломів п’яткової кістки
Автори: Шимон В.М., Шерегій А.А., Меклеш Ю.Ю., Литвак В.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати перебігу регенерації тіла хребця при хірургічному лікуванні вибухових переломів грудного та поперекового відділів хребта
Автори: Радченко В.О., Попсуйшапка К.О., Тесленко С.О.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Дооперационная подготовка пациентов к эндопротезированию тазобедренного сустава
Автори: Климовицкий Р.В.(1), Филиппенко В.А.(2), Тяжелов А.А.(2), Гончарова Л.Д.(1), Стауде В.А.(2)
1НИИ травматологии и ортопедии ДонНМУ, г. Лиман, Украина
2ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Тактико-технологічні особливості лікування ушкодження дистального метаепіфіза стегнової кістки
Автори: Бець І.Г.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Корекція змін у сегменті у хворих із незрощенням кісток гомілки після переломів
Автори: Рушай А.К.(1), Бебіх А.Р.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
О возможности консервативного лечения травматических эпидуральных гематом
Автори: Козинский А.В.(1, 2), Селезнева С.В.(1), Мельниченко А.С.(1), Калач А.В.(1, 2)
(1) — Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
(2) — Областная травматологическая больница, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ювенильный артрит: этиология, патогенез, современные аспекты (обзор литературы)
Автори: Чернышова О.Е.(1), Конюшевская А.А.(1), Вайзер Н.В.(2), Балычевцева И.В.(1)
1Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина
2Мариупольское территориальное медицинское объединение «Здоровье ребенка и женщины», г. Мариуполь, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Перечень практических навыков студенческого курса по травматологии и ортопедии: дискуссионные вопросы и возможности оптимизации
Автори: Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Климовицкий Ф.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медична освіта