Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 18, №3, 2017

Хворобомодифікуюча терапія остеоартриту в чинних рекомендаціях: уроки минулого та можливості для майбутнього
Автори: Головач І.Ю.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Аналіз змін напружено-деформованого стану в суглобовій губі лопатки в умовах різних типів її пошкодження
Автори: Лазарев І.А., Страфун С.С., Ломко В.М., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив пошкодження хребта на перебіг травматичного процесу у постраждалих із поєднаною торакальною травмою
Автори: Гур’єв С.О.(1), Сацик С.П.(1), Резніченко Ю.В.(2), Кушнір В.А.(1)
(1) — Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічні аспекти застосування фіксатора типу «ендобатон» для лікування травм і деформацій опорно-рухового апарату в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя
Автори: Ставицький О.Б.(1), Пастернак Д.В.(1,2), Карпушкін О.В.(1), Абрамович Е.О.(1), Ямковий І.А.(1), Позняк О.С.(1)
(1) — Обласна лікарня інтенсивного лікування, м. Маріуполь, Україна
(2) — Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Энтезопатии при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте
Автори: Полесова Т.Р., Чернышева О.Е., Синяченко О.В., Ермолаева М.В., Гюльмамедова М.Ф.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічні результати лікування переломів ліктьового відростка за методикою інтрамедулярного блокованого металоостеосинтезу
Автори: Жук П.М.(1), Філоненко Є.А.(2), Дацюк О.І.(1), Майко В.М.(2), Гребенюк Д.І.(1), Карпінська О.Д.(3)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(3) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Пошкодження хребта в постраждалих із політравмою в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Повідомлення 1
Автори: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Палагнюк К.В.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Лiкування дiафiзарних переломiв плечової кістки за допомогою блокуючого iнтрамедулярного металоостеосинтезу в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя
Автори: Ставицький О.Б.(1), Пастернак Д.В.(1, 2), Давиденко Д.Ю.(1), Лижин О.В.(1), Карпушкін О.В.(1)
(1) — Обласна лікарня інтенсивного лікування, м. Маріуполь, Україна
(2) — Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ оперативного лечения лиц пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости методом накостного остеосинтеза пластиной
Автори: Кальченко А.В., Бабалян В.А., Хвисюк А.Н., Гурбанова Т.С., Черепов Д.В.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальна модель ушкодження ахіллова сухожилля в лабораторних щурів
Автори: Касатка О.В., Іванов Г.В., Істомін А.Г., Петренко Д.Є.
Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ, м. Харків, Україна
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна
ДУ «Інситут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка» НАМН України, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Профілактика гнійних ускладнень при оперативному лікуванні хворих на остеоартроз кульшового суглоба
Автори: Гайко Г.В., Калашніков О.В., Лютко О.Б., Сулима О.М., Осадчук Т.І., Заєць В.Б., Нізалов Т.В., Галузинський О.А., Козак Р.А., Черняк П.С.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Загальні принципи діагностики туберкульозного спондиліту
Автори: Голка Г.Г., Веснін В.В., Фадєєв О.Г., Бурлака В.В., Олійник А.О., Гаркуша М.А.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Клинический случай проведения симультанной ортопедо-урологической операции у пациентки с синхронным раком почки и плазмоцитомой бедренной кости
Автори: Климовицкий В.Г.(1), Зуб В.А.(2), Власенко М.А.(1), Колотило А.Н.(2), Цысельский Р.К.(2), Солоницын Е.А.(1)
(1) — Донецкий НИИ травматологии и ортопедии, г. Лиман, Украина
(2) — Черниговский областной онкологический диспансер, г. Чернигов, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасний стан лікування перипротезних переломів стегнової кістки
Автори: Білінський П.І., Андрейчин В.А., Дроботун О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Использование кинезотерапии в реабилитации детей с ДЦП
Автори: Балычевцева И.В., Кривошеева В.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Реконструктивно-восстановительная хирургия тазобедренного сустава. Роль и значение трудов профессора Н.И. Кулиша в ее развитии
Автори: Корж Н.А., Танькут В.А., Филиппенко В.А., Жигун А.И., Танькут А.В., Бондаренко С.Е.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Історія медицини