Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 17, №5, 2016

Успешное применение неомыляемых соединений авокадо и сои (Пиаскледин 300) у коморбидных пациентов с остеоартритом (клинические наблюдения)
Автори: Головач И.Ю., Чипко Т.М., Лазоренко Е.А., Матийко В.Н., Евтушенко И.В., Корочев А.В.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати дослідження стоп (cистема реєстрації остеопоротичних переломів)
Автори: Поворознюк В.В.(1), Григор’єва Н.В.(1), Корж М.О.(2), Страфун С.С.(3), Вайда В.М.(4), Климовицький Ф.В.(5), Власенко P.O.(1), Форосенко В.С.(1), Kanis J.A.(6), Johansson H.(6), McCloskey E.V.(6)
(1) — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», Український науково-медичний центр остеопорозу, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(3) — ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
(4) — Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
(5) — Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії, м. Лиман, Україна
(6) — WHO Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield Medical School, Sheffield, UK

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Пути оптимизации анкерной стабилизации капсулы при открытом и артроскопическом лечении нестабильности плечевого сустава
Автори: Паздников Р.В., Тяжелов А.А., Гончарова Л.Д.
ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення напружено-деформованого стану моделі перелому ліктьового відростка при металоостеосинтезі блокованим гвинтом і за Weber
Автори: Жук П.М.(1), Філоненко Є.А.(1), Карпінський М.Ю.(2), Карпінська О.Д.(2), Яресько О.В.(2), Гребенюк Д.І.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностична роль остеосцинтиграфії у хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні кульшових суглобів
Автори: Король П.О.(1, 2), Ткаченко М.М.(1), Бондар В.К.(2)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальне дослідження міцності первинної стабілізації кісткових фрагментів при використанні інтрамедулярних фіксаторів різного типу
Автори: Хмизов С.О.(1), Пашенко А.В.(1, 2), Тяжелов О.А.(1), Карпінський М.Ю.(1), Карпінська О.Д.(1), Суббота І.А.(1)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Магнітно-резонансна томографія в плануванні ендоскопічного доступу для денервації поперекових дуговідросткових суглобів
Автори: Радченко В.О.(1), Куценко В.О.(1), Попов А.І.(1), Перфільєв О.В.(1), Кулаков О.В.(2)
(1) — ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Центр променевої діагностики, м. Харків, Україна

Математичне обґрунтування застосування різних методик остеосинтезу патологічного перелому проксимального відділу стегнової кістки при лікуванні метастатичних пухлин довгих кісток кінцівок
Автори: Лазарев І.А., Ільніцький О.В., Проценко В.В., Скибан М.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Технология репозиции переломов дистального метаэпифиза лучевой кости
Автори: Рушай А.К.(1), Климовицкий Ф.В.(2), Лисунов С.В.(3), Соловьев И.А.(2), Солоницин Е.А.(3)
(1) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Краматорск, Украина
(3) — Городская больница № 1, г. Киев, Украина

Значення нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення для прогнозування затримки загоєння бойових поранень
Автори: Кондратюк В.М.
Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Реабілітація після ендопротезування хворих із тяжким типом дисплазії тазостегнового суглоба
Автори: Герасименко С.І., Рой І.В., Полулях Д.М.
ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Досвід використання доступу Роттінгера (Мюнхен) в ендопротезуванні кульшового суглоба
Автори: Філь А.Ю., Гут Д.Б.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сонографічна діагностика акроформи хвороби Ольє у дітей
Автори: Гук Ю.М., Зима А.М., Лучко Р.В., Молнар І.О.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ», м. Київ, Україна

Реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування кульшового суглоба
Автори: Герасименко С.І., Полулях М.В., Бабко А.М., Герасименко А.С., Громадський В.М., Рой І.В., Заморський Т.В.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Проблема остеопороза и остеопоротических переломов при длительном применении ингибиторов протонной помпы
Автори: Головач И.Ю.
Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина

Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця