Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 17, №4, 2016

Наслідки психологічної травми у постраждалих після дорожньо-транспортної пригоди (аналітичний огляд літератури)
Автори: Назаренко І.І., Іванов В.І. - Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна; Рощін Г.Г. - НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Дорош В.М. - Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Бисфосфонаты: вопросы длительности терапии и доказательства эффективности в реальной клинической практике
Автори: Головач И.Ю. - Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Генезис структурно-функціональних порушень та гідростатична модель кісти Бейкера
Автори: Бур’янов О.А., Бородай О.Л., Клапчук Ю.В., Кальний С.Є. - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону України, м. Харків, Україна; Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, м. Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність клонування стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини в присутності гідроксіапатитної кераміки, отриманої методом мікрохвильового та традиційного спікання
Автори: Товстоног Г.Б.(1), Панченко Л.М.(2), Сич О.Є.(1) - (1) Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ, Україна; (2) ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Структурні зміни плечового суглоба при експериментальному відтворенні його порушеної біомеханіки
Автори: Сергієнко Р.О., Страфун С.С., Савосько С.І., Макаренко О.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна; Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність препарату Піаскледин® 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою
Автори: Борткевич О.П. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»; Український ревматологічний центр, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Міцність кістково-металевого блока для різних типів поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та при моделюванні остеопорозу в експерименті на щурах
Автори: Філіпенко В.А., Бондаренко С.Є., Карпинський М.Ю., Жигун А.І., Танькут В.О., Аконджом М. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Предоперационная распространенность тромбоза вен нижних конечностей у больных с переломами шейки бедренной кости
Автори: Анкин Н.Л., Петрик Т.М., Ладыка В.А., Роенко В.В. - КУ КОР «Киевская областная клиническая больница», г. Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-нозологічна характеристика торакального компонента в постраждалих із вертеброторакальною травмою
Автори: Гур’єв С.О., Резніченко Ю.В., Сацик С.П., Кушнір В.А. - Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаимосвязь остеопороза и вегетативной дисфункции при ревматоидном артрите
Автори: Сокрут О.П.(1), Егудина Е.Д.(2), Гейко И.А.(1), Синяченко О.В.(1) - (1) Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Лиман, Украина; (2) ГУ «Днепропетровская медицинская академия», г. Днепр, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Биохимические и иммунологические маркеры у больных с посттравматическим асептическим некрозом головки бедренной кости и застарелыми переломовывихами в тазобедренном суставе
Автори: Бондаренко С.Е., Филиппенко В.А., Леонтьева Ф.С., Танькут В.А., Жигун А.И., Аконджом М. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Якість життя в пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації
Автори: Романенко В.І. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные возможности ортезирования в комплексном лечении эквинополоварусной деформации стоп у детей
Автори: Корольков А.И., Кикош Г.В. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Нові аспекти діагностики диспластичного коксартрозу III–IV ступеня тяжкості
Автори: Герасименко С.І., Полулях М.В., Перфілова Л.В., Гужевський І.В., Бабко А.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Клініко-епідеміологічна характеристика масиву постраждалих із вертеброторакальною травмою
Автори: Гур’єв С.О., Резніченко Ю.В. - Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця