Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 17, №1, 2016

Оцінка ефективності комплексного лікування хворих з ішемічною контрактурою кисті та стопи
Автори: Страфун С.С., Долгополов О.В, Боєр В.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати клінічного застосування ацетабулярних компонентів із поверхнею з пористого танталу в ендопротезах при дефектах стінок кульшової западини й остеопорозі
Автори: Філіппенко В.А., Танькут В.О., Жигун О.І., Аконджом М., Бондаренко С.Є. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМНУ», м. Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Анатомо-хірургічні особливості кровопостачання діафізу стегнової кістки
Автори: Климовицький В.Г., Шевякін Д.В., Лобанов Г.В., Зарицький А.Б., Золото М.С. - Донецький НДІ травматології, ортопедії та реабілітації Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, м. Красний Лиман, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Парацетамол (Інфулган) у післяопераційній аналгезії
Автори: Аваков В.Є., Сайїпов Р.М., Ісламов Т.М., Бозоров Г.М. - Ташкентська медична академія, Узбекистан
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність і безпечність лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів гідролізатом колагену (FORTIGEL®)
Автори: Кондратюк В.Є. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Тер-Вартаньян С.Х. - Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Диференційоване лікування заднього вивиху плеча
Автори: Страфун С.С., Ломко В.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Інсулінорезистентність і системне запалення в пацієнтів з остеоартрозом у поєднанні з ожирінням: ефективність симптоматичних препаратів уповільненої дії
Автори: Курята А.В., Черкасова А.В. - ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра внутрішньої медицини № 2 та профпатології, м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль остеосцинтиграфії та рентгенографії у хворих на аваскулярний некроз головки стегнової кістки при ендопротезуванні кульшових суглобів
Автори: Король П.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна; Ткаченко М.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Трансфер інновацій в медицину та сучасні методи розрахунку економічної ефективності
Автори: Музиченко П.Ф. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль кісткового метаболізму в патогенезі гонартрозу
Автори: Синяченко О.В., Єрмолаєва М.В., Гейко І.А., Такташов Г.С., Ютовець Т.С. - Донецький національний медичний університет імені М. Горького, м. Красний Лиман, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Методи комплексного лікування хворих на рак молочної залози з метастатичним ураженням кісток
Автори: Проценко В.В. - Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна; Жильчук А.В. - Обласний онкологічний диспансер, м. Рівне, Україна; Ільніцький О.В. - Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Напружено-деформований стан проксимального відділу великогомілкової кістки дитини при tibia vara в умовах однобічного блокування проксимальної росткової зони фіксаторами різних типів
Автори: Хмизов С.О., Прозоровський Д.В., Суббота І.А., Єршов Д.В. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка НАМНУ», м. Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз випадків гострої ВІЛ-інфекції у постраждалих із політравмою
Автори: Гур’єв С.О., Соловйов О.С. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність лікування потерпілих від холодової травми
Автори: Андреєв О.В., Самойленко Г.Є., Синяченко О.В. - Донецький національний медичний університет імені М. Горького, м. Красний Лиман, Україна; Єгудіна Є.Д. - Дніпропетровська державна медична академія, м. Дніпропетровськ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Посттравматичний остеоартрит: запальні, клітинні і біохімічні механізми прогресування захворювання
Автори: Головач І.Ю., Зазірний І.М., Семенів І.П. - Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Вивихи стегна після тотального ендопротезування кульшового суглоба
Автори: Канзюба А.І. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії з курсами травматології, оперативної хірургії та судової медицини, м. Ужгород, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Метаболізм сполучної тканини у хворих із гнійними ускладненнями після остеосинтезу відламків довгих кісток
Автори: Магомедов С., Поліщук Л.В., Кузуб Т.А., Колов Г.Б., Гордій А.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ультразвукове дослідження в діагностиці травматичних абсцесів печінки і контролі міні-інвазивних медичних втручань
Автори: Вілсон Дж.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в лікуванні міофасціального люмбоішіалгічного синдрому
Автори: Волошина І.М., Дейнега В.Г., Кривенко В.І. - Запорізький державний медичний університет, кафедра сімейної медицини, терапії і кардіології ФПО, м. Запоріжжя, Україна; Оніщенко А.В., Малярчук Д.Л. - Клініка «ТОВ «Медифаст», м. Бердянськ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Плагіат: що це в нас і як його розуміють у Європі?
Автори: Зазірний І.М. - Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ, Україна; Коструб О.O. - Інститут ортопедії і травматології НАМН України, м. Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця