Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 15, №4, 2014

Особенности морфологических изменений в тканях кольцевидной связки при стенозирующем лигаментите у детей
Автори: Борзых А.В. - Донецкая областная клиническая травматологическая больница; Бондаренко Н.Н. - Кафедра гистологии, цитологии, эмбриологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького; Ковальчук Д.Ю., Оприщенко А.А., Верещагин С.И. - Донецкая областная клиническая травматологическая больница
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Концептуальна біомеханічна модель виникнення структурних змін у тібіофеморальній ділянці колінного суглоба при травмі
Автори: Лазарев І.А., Костогриз О.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Крищук М.Г. - Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ; Скибан М.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Условия сохранения горизонтального равновесия таза при повреждении мышц (экспериментальное моделирование мышечного пояснично-тазового баланса)
Автори: Тяжелов А.А., Карпинский М.Ю., Гончарова Л.Д., Климовицкий Ф.В., Лобанов Г.В., Боровой И.С. - Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины, г. Харьков; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние кальцитонина на репаративную регенерацию костной ткани
Автори: Поворознюк В.В. - ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев; Дедух Н.В. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков; Макогончук А.В. - Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Показания и противопоказания к эндопротезированию опухолевых дефектов костей коленного сустава
Автори: Климовицкий Ф.В., Бабоша В.А., Гребенюк Ю.А., Абу-Фаддех Хасам, Ютовец Ю.А., Солоницын Е.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Динаміка концентрації молекул середньої маси в пацієнтів із тяжкою поєднаною торакальною травмою в гострому періоді травматичної хвороби
Автори: Ступницький М.А., Жуков В.І., Горбач Т.В., Павленко А.Ю., Білецький О.В. - Харківський національний медичний університет, кафедра біохімії
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
О чувствительности некоторых видов микроорганизмов к антибиотикам фирм «Аспект», «НИЦФ», HiMedia
Автори: Пернакова В.Г., Поддубная Е.Н., Шевченко В.Т. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; НИИ травматологии и ортопедии, г. Донецк; Донецкая областная травматологическая больница
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Помилки та ускладнення при лікуванні пацієнтів з переломами п’ясних кісток
Автори: Бур’янов О.А., Циганков М.А. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Рання діагностика порушення структурно-функціонального стану кісткових фрагментів при відкритих діафізарних переломах кісток
Автори: Березка М.І., Павлова Т.М. - Харківський національний медичний університет; КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние биокомпозитного материала Остеоматрикс на процессы регенерации костной ткани в условиях эксперимента (иммуногистохимическое исследование)
Автори: Науменко Л.Ю., Панасюк А.Ф., Кострица К.Ю., Горегляд А.М., Бондаренко А.А., Хороших В.В. - Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Променева діагностика наслідків травм грудного відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи
Автори: Науменко Л.Ю. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Тарасенко О.М., Мирончук Л.В. - ДУ «Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Лікувально-діагностичний менеджмент постраждалих із поєднаною травмою на ранньому госпітальному етапі
Автори: Трутяк І.Р., Філь А.Ю. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Концептуальна модель вертикальної дистонії надколінка
Автори: Шимон В.М., Василинець М.М., Шимон М.В., Палінкаш А.А., Матічин Ю.М. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, Інститут «Травма», м. Ужгород
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Експериментальне дослідження варіантів остеосинтезу ключиці при її переломах у середній третині
Автори: Тяжелов О.А., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Суббота І.А. - ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМНУ», м. Харків; Павленко К.В., Топор В.П. - Одеський національний медичний університет; Уварова О.Б. - Міська клінічна лікарня № 1, м. Одеса; Попов О.І. - Міська клінічна лікарня № 11, м. Одеса
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность комбинированного лечения детей с врожденной косорукостью в сочетании с аномалиями кисти
Автори: Хмызов С.А., Гарбузняк И.Н. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Наш досвід лікування вроджених синдактилій у дітей
Автори: Гузенко С.О., Тарнаруцький В.В., Нікорук В.Г., Черноіванов О.М., Куций М.М., Гетманчук Ю.А., Бойко І.М. - Хмельницька міська дитяча лікарня
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Обоснование медикаментозного лечения детей в зависимости от степени диспластического сколиоза
Автори: Климовицкий В.Г., Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Кравченко А.И., Вдовиченко М.Д., Шамардина И.А. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости
Автори: Дунай О.Г., Суворов О.Е., Маркин Г.А., Нечипоренко П.И. - Городская клиническая больница № 2; ФПО ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Кривой Рог
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Опыт применения грязелечения у больных с травматической болезнью спинного мозга
Автори: Каладзе Н.Н., Савелко Н.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Цифровой угломер-ротатометр для определения функции предплечья
Автори: Сухин Ю.В., Бодня А.И., Баккар Тарек, Данилов П.В. - Одесский национальный медицинский университет; Кривенко С.Н. - НИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Применение ультразвукового исследования в диагностике гемодинамических нарушений в послеоперационном периоде при тяжелых повреждениях кисти
Автори: Пастернак В.В., Борзых А.В., Ковальчук Д.Ю., Соловьев И.А., Оприщенко А.А., Варин В.В. - НИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение сепсиса при гнойно-воспалительных заболеваниях суставов
Автори: Побел А.Н., Кляцкий Ю.П., Трибушной О.В., Побел Е.А., Труфанов И.И., Гордиенко Ю.А. - ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности антиоксидантной защиты при термической травме
Автори: Федорова А.А., Борзенко Б.Г., Гнилорыбов А.М. - Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака НАМН Украины; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Інфекційні ускладнення перебігу травматичного процесу у постраждалих із полісистемними пошкодженнями Повідомлення 2. Патогенез розвитку
Автори: Гур’єв С.О., Танасієнко П.В., Соловйов О.С. - ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Indications and Contraindications for Arthroplasty of Tumor Defects of the Knee Joint Bones
Автори: Klimovitsky F.V., Babosha V.A., Grebenyuk Yu.A., Abu-Faddeh Hasam, Yutovets Yu.A., Solonitsyn Ye.A. - Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Rationale for Drug Treatment of Children Depending on the Degree of Dysplastic Scoliosis
Автори: Klimovitsky V.G., Donchenko L.I., Arar Thaer Jamal, Kravchenko A.I., Vdovichenko M.D., Shamardina I.A. - Research Institute of Traumatology and Orthopedics of Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Dynamics of Average Weight Molecules Concentration in Patients with Severe Concomitant Thoracic Injury in the Acute Period of Traumatic Disease
Автори: Stupnytsky M.A., Zhukov V.I., Gorbatch T.V., Pavlenko A.Yu., Biletsky O.V. - Kharkiv National Medical University, Department of Biochemistry, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
The Experience of Mud Therapy in Patients with Traumatic Disease of Spinal Cord
Автори: Kaladze N.N., Savelko N.V. - State Institution «Crimean State Medical University named after S.I. Georgiyevsky», Simferopol, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Radiological diagnostics consequences of injuries of the thoracic spinal cord in the practice of medical and social expertise
Автори: L. Naumenko - SI "Dnipropetrovsk Medical Academy MH of Ukraine" Dnipropetrovsk, Ukraine; O. Tarasenko, L. Myronchuk - SI "Ukrainian State Research Institute of Medical and Social Problems of Disability Ministry of Health of Ukraine", Dnipropetrovsk, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Early diagnosis of structural disorders of the functional state of bone fragments in open diaphyseal fractures
Автори: N.I. Berezka, T.M. Pavlova - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine; Municipal health care "Regional Hospital - Center for emergency medical care and emergency medicine", Kharkov, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Application of ultrasound diagnostics in hemodynamic disturbances after operation in heavy hand injuries
Автори: Pasternak W.W., Borzykh A.W., Kowalchuk D.Y., Solowyow I.O., Oprischenko O.O., Warin W.W. - Donetsk National Medical University named by M. Gorky, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Treatment of sepsis with purulent - inflammatory diseases of joints
Автори: Pobel A.N.,Klyackiy Y.P., Tribushnoy O.V, Pobel E.A., Trufanov I.I., Gordienko Y.A. - S I «Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Digital protractor-rotatometr to determine the function of the forearm
Автори: Sukhin Y.V., Bodnia A.I., Bakkar Tarek, Danilov P.V. - Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine; Kryvenko S.N. - SIITO Donetsk National Medical University , Donetsk, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Experimental Study of Osteosynthesis Types in Midclavicular Fractures
Автори: Tyazhelov O.A., Karpinsky M.Yu., Karpinska O.D., Subbota I.A. - State Institution «Institute of Spine and Joint Pathology named after professor M.I. Sytenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv; Pavlenko K.V., Topor V.P. - Odesa National Medical University; Uvarova O.B. - City Clinical Hospital № 1; Popov O.I. - City Clinical Hospital № 11, Odesa, Ukraine
Рубрики: Ревматологія
Розділи: Довідник фахівця
The effectiveness of the combined treatment of the children with congenital radial and ulna club hand
Автори: Sergey Khmyzov, Iryna Harbuzniak - Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження