Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 15, №3, 2014

Риск развития местного гипертензионного ишемического синдрома при травме
Автори: Страфун С.С. - ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев; Ткач А.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь; Страфун А.С. - ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев; Салий А.П. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь;
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Cамовправившиеся вывихи предплечья в структуре переломовывихов локтевого сустава
Автори: Мателенок Е.М. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков; Бузницкий Р.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою
Автори: Гур’єв С.О.1, Танасієнко П.В. - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ; Танасієнко О.М. - Вінницька обласна лікарня ім. М.І. Пирогова; Цвях А.І. - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Методика автоматизированного моделирования и оптимизация размещения фиксирующих элементов на корпусе пластины при накостном остеосинтезе
Автори: Белов М.Е. - Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича; Василов В.М. - Черновицкая областная клиническая больница; Дудко А.Г., Олексюк И.С. - Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы; Шайко-Шайковский А.Г. - Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз результатів оперативного лікування пацієнтів з хворобою Ерлахера — Блаунта
Автори: Кабацій М.С., Голюк Є.Л., Немеш М.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние 60-дневного введения бензоата натрия на прочностные характеристики костей скелета белых крыс в период реадаптации
Автори: Лукьянцева Г.В., Лузин В.И., Морозов В.Н. - Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, г. Киев; ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз результатів лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки
Автори: Моргун М.І., Вінник О.О., Головко Є.В., Кузьмин М.В., Моргун Ю.М. - КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР»; КЗ «Дніпропетровське клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз надійності фіксації кісткових відламків при переломах латерального виростка великогомілкової кістки (біомеханічне моделювання)
Автори: Лазарев І.А., Бруско А.Т., Самохін А.В., Мельник І.В., Скибан М.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 12
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Вывихи после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава
Автори: Вакуленко В.М., Вакуленко А.В., Неделько А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, НИИТО
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічні результати одновиросткового ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі
Автори: Білоножкін Г.Г. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Изменения метаболических процессов в зависимости от степени диспластического сколиоза у детей
Автори: Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Кравченко А.И., Степура А.В. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Метаболізм гострофазних білків сироватки крові у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням суглобів верхньої кінцівки
Автори: Герасименко С.І., Магомедов О.М., Полулях М.В., Бабко А.М., Криницька О.Ф. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Остеосинтез перипротезних переломів стегнової кістки (тип В1) після ендопротезування кульшового суглоба
Автори: Герцен Г.І., Штонда Д.В., Рижак І.В., Шапошніков О.В., Ломінашвілі Н. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение больных с последствиями травматических повреждений сухожилий и нервов предплечья и кисти
Автори: Науменко Л.Ю., Доманский А.Н., Богуславский А.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Перепелица В.Ф. - КУ «Днепропетровская шестая городская клиническая больница»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Розробка способу остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем (остеометричне дослідження)
Автори: Радомський О.А., Рябоконь П.В. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Консервативна терапія в комплексі лікування пацієнтів похилого віку після ендопротезування
Автори: Шимон В.М., Литвак В.В., Шимон М.В., Шерегій А.А. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії, травматології, оперативної хірургії, судової та екстремальної медицини
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості виконання корегувальних остеотомій першої плеснової кістки при hallux valgus
Автори: Герцен Г.І., Остапчук Р.М., Лісовий О.В., Магеровський С.В., Ломінашвілі Н. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Комбінований остеосинтез при багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки як альтернатива ендопротезуванню
Автори: Півень Ю.М. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава; Литвин Ю.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Посттравматические абсцессы печени: ультразвуковая диагностика и мини-инвазивное эхоконтролируемое лечение
Автори: Зубов А.Д., Вилсон Дж.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика та консервативне лікування хворих на вітамін-D-залежний рахіт
Автори: Гук Ю.М., Марциняк С.М., Кінча-Поліщук Т.А., Науменко Н.О. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Перипротезні переломи: структура та чинники виникнення
Автори: Гайко Г.В., Калашніков О.В., Сулима О.М., Нізалов Т.В., Козак Р.А., Галузинський О.А., Черняк П.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ендопротезування кульшових та колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит при їх одночасному ураженні
Автори: Герасименко А.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Псевдосаркома у пацієнтів із недосконалим остеогенезом: диференціальна діагностика та особливості клініко-рентгенологічного перебігу
Автори: Науменко Н.О., Гук Ю.М., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Методика восстановительного лечения пострадавших с нестабильными повреждениями таза типа В, леченных аппаратами внешней фиксации (в помощь практическому врачу)
Автори: Боровой И.С., Лобанов Г.В. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Определение оптимальной хирургической тактики при переломах длинных костей с учетом объективных методов оценки тяжести политравмы (обзор литературы)
Автори: Лапшин Д.В., Березка Н.И., Литовченко В.А., Гарячий Е.В. – Харьковский национальный медицинский университет, кафедра экстренной неотложной медицинской помощи, травматологии и ортопедии
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості оперативного лікування застарілих поперечно-поздовжніх розривів ротаційної манжети плеча
Автори: Литвин Ю.П., Логвиненко В.В. – ДЗ «Дніпропетровська медична академія»; Литвин В.В. – КЗ «Міська клінічна лікарня № 16» ДОР»; Чабаненко І.П. – Діагностичний центр комп’ютерної томографії «ТОВ Євро Сервіс Україна», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Особенности тактики лечения нарушений репаративного остеогенеза переломов костей голени
Автори: Анкин Н.Л., Шмагой В.Л. - НМАПО им. П.Л. Шупика, кафедра травматологии и ортопедии № 2, г. Киев
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Остеосинтез тазового кольца
Автори: Анкин Н.Л., Петрик Т.М. - Киевская областная клиническая больница
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Доступ к локтевому суставу при эндопротезировании
Автори: Науменко Л.Ю., Носивец Д.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Центральное холиномодулирующее влияние на летальность и степень неврологического дефицита у крыс с черепно-мозговой травмой
Автори: Ельский В.Н., Худолей С.А., Судиловская Ю.Л. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Вертебральні пошкодження при політравмі
Автори: Хвисюк М.І., Ринденко В.Г., Завеля М.І., Хоменко М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Предварительные результаты применения гибридных динамических пластин в лечении травм шейного отдела позвоночника
Автори: Барыш А.Е. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко НАМН України»; Козырев С.А. - Харьковская областная клиническая травматологическая больница
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Вибір засобу фіксації переломів дистального відділу променевої кістки у пацієнтів похилого віку
Автори: Анкін М.Л., Петрик Т.М., Голомовзий О.В. – КЗКОР «Київська обласна клінічна лікарня»
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Порівняння ефективності методів лікування хворих з інфекційними ураженнями хребта, а саме: хірургічного та консервативного
Автори: Смаль А.К., Надіжко С.В. – КЗ «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи», відділення кістково-гнійної хірургії
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у больных сахарным диабетом
Автори: Ивченко Д.В., Ивченко А.В., Швец А.И., Антонова Т.С. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», кафедра ортопедии, травматологии и ЛФК
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми
Оперативное лечение туберкулезного спондилита
Автори: Голка Г.Г., Гресько И.В. - Харьковский национальный медицинский университет; Львовский национальный медицинский университет
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Медичні форуми