Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 14, №5, 2013

Лікування постраждалих із високоенергетичними переломами кісток нижніх кінцівок у гострому періоді травматичної хвороби
Автори: Кривенко С.М., Гребенюк А.М., Бодня О.І. - Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; Одеський національний медичний університет
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Биомеханическое обоснование устройства и способа стабильного остеосинтеза многооскольчатых переломов дистального отдела плечевой кости
Автори: Лобанов Г.В., Медведев Д.И., Карпинский М.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; НИИ травматологии и ортопедии Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины, г. Харьков
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Причини виникнення, класифікація та лікування перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба
Автори: Герцен Г.І., Штонда Д.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение инъекционного глюкозамина сульфата в комплексной терапии пациентов с остеоартритом
Автори: Коструб А.А., Засаднюк И.А., Котюк В.В., Канюс С.М. - ГУ «НИИ травматологии и ортопедии АМН Украины», г. Киев
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ушкодження променевого нерва, поєднані з переломом плечової кістки
Автори: Лузан Б.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Кучерук О.Є. - Рівненська обласна лікарня; Татарчук М.М., Цимбалюк Ю.В. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», клініка відновної нейрохірургії, м. Київ;
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика тромбоэмболии при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости в условиях районного травматологического отделения
Автори: Ивченко Д.В., Лубенец А.А., Бондарь Д.В., Ивченко А.В., Родичкин В.А. - Луганский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Инфузионно-трансфузионная терапия в лечении эндотоксемического синдрома у больных с тяжелой травмой таза
Автори: Гридасова Е.И. - НИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького МЗ Украины
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Использование проксимальной бедренной блокирующей пластины для напряженного остеосинтеза вертельных переломов бедра
Автори: Ивченко А.В., Самойленко А.А., Швец А.И., Брысюк Г.П., Шалимов С.А., Кобыленко А.Л. - Луганский государственный медицинский университет; Луганская городская многопрофильная больница № 8; Лисичанская городская больница им. Титова; Краснодонская городская больница;
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання вертебропластики при пухлинах тіл хребців
Автори: Шимон В.М., Василинець М.М., Шимон М.В., Петейчук В.В., Пушкаш І.І. - Вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», медичний факультет
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості структурно-функціональних порушень при нестабільності наколінка, що супроводжується дисплазією виростків стегнової кістки (клініко-експериментальне дослідження)
Автори: Бур’янов О.А., Лиходій В.В., Задніченко М.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра травматології та ортопедії; Крищук М.Г., Єщенко В.О. - НТУ України Київський політехнічний інститут», кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів; Костогриз О.А. - 3ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль VAC-дренирования в лечении обширных некротических мягкотканных дефектов у больных с высокоэнергетическими открытыми переломами длинных трубчатых костей конечностей
Автори: Бодаченко К.А., Рушай А.К. - Клиника политравмы и костно-гнойной инфекции ДНИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Фармакологічна корекція розладів репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах
Автори: Безсмертний Ю.О. - Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Математическое моделирование геометрической оси костномозгового канала длинных костей кисти
Автори: Науменко Л.Ю., Маметьев А.А., Погребной О.В. - ГУ «Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Теоретическое исследование биомеханических аспектов малоконтактного и полноконтактного остеосинтеза оскольчатого перелома большеберцовой кости (Сообщение третье)
Автори: Билинский П.И., Чаплинский В.П. - Национальная академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Самборская центральная районная больница; Ивано-Франковский национальный медицинский университет
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ламінарний потік стерильного повітря та ультрафіолетове опромінення в ортопедичних операційних
Автори: Васюк С.В., Васильчишин Я.М., Васюк В.Л. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии остеопороза у детей (обзор литературы)
Автори: Статинова Е.А., Омельченко Р.Я., Васковская Л.С., Сохин С.А. - Кафедра неврологии и медицинской генетики Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Возможности и перспективы остеосинтеза микропластинами у детей
Автори: Скоробогатов А.Н. - Луганский государственный медицинский университет; Семина В.Н., Бундзяк Л.М. - Луганская областная детская клиническая больница
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Цефалгический синдром у детей при диспластической нестабильности шейного отдела позвоночника
Автори: Кравченко А.И. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Фактори ризику виникнення синдрому фемороацетабулярного конфлікту в дітей та підлітків при хворобі Легга — Кальве — Пертеса
Автори: Філіпчук В.В., Голюк Є.Л., Біла І.І. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лікувально-організаційна допомога хворим із поєднаною травмою кісток таза на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах
Автори: Козопас В.С., Філь А.Ю., Філь Ю.Я., Пушкар В.Я., Мельник В.В. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Львівська комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Зміни органічного та мінерального компонентів кісткової тканини нижньої щелепи за репаративного остеогенезу на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію
Автори: Аветіков Д.С., Локес К.П., Ставицький С.О., Яценко І.В. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Реологические свойства сыворотки крови у больных гонартрозом и коксартрозом
Автори: Лукашенко Л.В., Головкина Е.С., Синяченко О.В., Чубенко С.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение и профилактика пролежней у больных с травматической болезнью спинного мозга
Автори: Бублик Л.А., Сербин Г.О., Титов Ю.Д., Дмитриев К.Н., Мироненко И.В.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Физиотерапия у больных с гнойно-некротическими поражениями конечностей
Автори: Рушай А.К., Макаренко А.В., Бодаченко К.А., Чучварев Р.В.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Новый способ сухожильного шва
Автори: Оприщенко А.А., Борзых А.В., Борзых Н.А.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця