Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 9, №4, 2008

Керамопластика при лікуванні гігантоклітинних пухлин кісток
Автори: Д.В. Івченко - Луганський державний медичний університет МОЗ України, Луганськ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості діагностики та консервативного лікування остеохондрозу хребта у дітей в ендемічному районі
Автори: А.Т. Сташкевич, М.Л. Щербак - ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», Київ, Обласна дитяча лікарня, Мукачів, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Результати лікування хворих із наслідками поліструктурної травми верхньої кінцівки
Автори: І.М. Курінний - ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Переломо-вывихи в шейном и грудном отделах позвоночника. Факторы риска неврологических осложнений
Автори: А.И. Швец - Луганский государственный медицинский университет, Луганск,Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние механизма травмы на состояние периостальных источников остеорепарации
Автори: В.Г. Климовицкий, В.М. Оксимец, В.Ю. Черныш, А.Г. Попандопуло, А.В. Оберемко - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Оптимізація способів лікування переломів дистального епіметафіза великогомілкової кістки
Автори: О.А. Бур’янов, В.П. Кваша, Муаяд Мохаммад Аль-Хадж Хуссейн Аюб - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Динаміка регенерації кісткової тканини при множинних переломах кісток нижніх кінцівок з застосуванням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу
Автори: М.В. Гасько, А.Т. Зінченко, І.М. Циркот, І.В. Ковалишен - Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Новый имплантационный материал в лечении опухолей длинных костей (экспериментальное исследование)
Автори: Ю.А. Гребенюк, С.А. Ткаченко, Е.А. Солоницын - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Взаимосвязь продукции тестостерона и Sfas-антигена у детей с костно-хрящевыми экзостозами
Автори: Л.С. Павловец, Л.И. Донченко, М.Д. Вдовиченко - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Стабілізуючі та динамізуючі трансформації системи зовнішньої фіксації діафізарних переломів гомілки
Автори: О.А. Радомський, А.Г. Аксютін, П.Ф. Музиченко, І.В. Даниленко, Ю.В. Вендолін, Ю.С. Жупанін - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Коррекция гиперкатаболических нарушений у пациентов с хроническим остеомиелитом
Автори: А.К. Рушай, С.А. Тарасенко, А.А. Щадько - Донецкий НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности показателей воспаления в крови шахтеров с реактивным артритом
Автори: И.Ю. Чибисова, О.В. Синяченко - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Хирургическое лечение околосуставных переломов длинных костей, образующих коленный сустав
Автори: Д.В. Бородин - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Центральная городская больница № 14, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Возрастные аспекты повреждений стабилизирующих структур при травматической нестабильности плечевого сустава
Автори: И.П. Чабаненко - Днепропетровская государственная медицинская академия, Главное управление здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации, Днепропетровск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Преимущества аппарата внешней фиксации с шаровым шарниром при внутрисуставных переломах дистального метаэпифиза плечевой кости
Автори: Д.С. Носивец, Л.Ю. Науменко - Днепропетровская государственная медицинская академия, Шестая городская клиническая больница, Днепропетровск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства при вальгусной деформации i пальца с поперечной распластанностью стопы
Автори: Г.И. Герцен, Р.Н. Остапчук, П.С. Панухник - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Показники калію та кальцію у хворих з переломами діафізів кісток в гірських районах
Автори: В.М. Шимон, М.М. Гелета, М.М. Василинець, В.Ю. Сігеті - Ужгородський національний університет, медичний факультет, Ужгород, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Костная пластика при хирургическом лечении патологических переломов у детей на фоне фиброзной дисплазии
Автори: А.Ф. Левицкий, Д.В. Головатюк, А.В. Бебешко, И.Е. Алещенко, А.В. Мангов - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Украинская детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», Государственное научно-производственное предприятие «Биоимплант» МОЗ Украины, Киев, ЛДЦ «Центр компьютерной томографии», Краматорск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Возможности чрескостного остеосинтеза спице-стержневым аппаратом внешней фиксации при лечении оскольчатых переломов дистального эпиметафиза лучевой кости
Автори: А.Я. Лобко, В.Ю. Черныш, В.Ю. Чернецкий, В.Д. Приколота, Р.В. Евтеев - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Первинне ендопротезування при через- та міжвертельних переломах стегнової кістки у хворих похилого та старечого віку
Автори: М.В. Полулях, С.І. Герасименко, В.С. Сулима, Л.М. Юрійчук - Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Івано-Франківський медичний університет, Івано-Франківська обласна клінічна лікарня, Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія, Геронтологія
Розділи: Довідник фахівця
Малоінвазивні методики блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу в лікуванні хворих із наслідками діафізарних переломів довгих кісток
Автори: І.М. Рубленик, В.Л. Васюк, П.Є. Ковальчук, І.М. Циркот - Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Сравнительные результаты лечения оскольчатых переломов ключицы
Автори: Ю.В. Сухин, А.И. Бодня, Ф.О. Аль Масри - Одесский государственный медицинский университет, Одесса, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Остеопороз – метаболическое заболевание костей
Автори: Ф.В. Климовицкий, Е.В. Бутев - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця