Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Травма"
Том 11, №3, 2010

Організація допомоги при поєднаній травмі та шляхи її удосконалення
Автори: А.А.Гарус, С.О.Марков, Ю.Г.Ігнатенко - Чернігівська обласна лікарня, Чернигів, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Інфекційні ускладнення  перебігу травматичного процесу У постраждалих з полісистемними пошкодженнями.  Повідомлення 1: Клініко-нозологічні ризики виникнення
Автори: С.О. Гур''єв, П.В. Танасієнко, В.В.Риджок - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Гендерні особливості остеодефіциту у хворих на остеоартроз
Автори: Е.В.Добровинская, И.В.Тов, О.В.Синяченко - Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетичні механізми неспецифічних гематогенних спондилітів
Автори: Ю.Д.Титов, А.П.Энглези, Л.О.Бублик - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність лікування та можливі несприятливі наслідки терапії остеоартроза міжфалангових суглобів кистей
Автори: В.В.Поворознюк, А.В.Ченський - Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова АМН України, Київ, Донецька обласна лікарня відновного лікування, Донецьк Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Усунення феморо-ацетабулярного конфлікту резекційною остеохондропластикою
Автори: В. В. Філіпчук - ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», Київ,Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Стабилизирующие возможности различных способов фиксации при лечении переломов дистального отдела лучевой кости
Автори: Н.Н. Шпаченко, В.Ю. Черныш, Р.В. Евтеев, В.Ю.Чернецкий, М.Ю. Карпинский, И.А. Суббота - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко АМН Украины, Харьков, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительное изучение антимикробного действия некоторых антибиотиков и их аналогов в отношении возбудителей раневой инфекции
Автори: В.Т. Шевченко, В.Г. Пернакова, Е.Н. Поддубная - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение больных с переломами дистального метаэпифиза плечевой кости
Автори: Д.С.Носивец, В.В.Варин, Л.Ю.Науменко - ЗАО «НМЦ» «Клиника семейной медицины» , Днепропетровск, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Днепропетровская государственная медицинская академия, Днепропетровск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ результатов и тактика лечения осложненных хондром кисти
Автори: Н.А. Борзых - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Областная клиническая травматологическая больница, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Метод внутрикостного дистракционного остеосинтеза голени
Автори: В. Г. Климовицкий, В. В. Драган, Л. Е. Гончарова, А. М.Абу Немер Джамаль, А. А. Кузнецов - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Медицинский центр «БОНАМЕД», Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика и лечение сочетанных повреждений грудной клетки и конечностей
Автори: А.Ю. Магомедов, С.А. Винокуров, В.Г. Непомнящий, Ю.А. Магомедов, А.В. Владзимирский - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им.М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности лечения травматического остеомиелита длинных костей у больных после применения различных видов остеосинтеза
Автори: А.К.Рушай - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ропівакаїн: динаміка компонентів блокади нервів для ортопедичних операцій
Автори: В.С. Фесенко, В.І. Коломаченко - Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківська обласна клінічна трав-матологічна лікарня, Харків, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Ультрасонографическая диагностика при повреждении лучевого нерва
Автори: С.У. Асилова, Г.К. Нуримов, У.М. Рустамова, Н.З. Назарова - Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Практичні результати використання пайлер – терапії у комплексно-му лікуванні постраждалих з посттравматичним остеомієлітом довгих кісток кінцівок
Автори: К.А. Бодаченко, А.К.Рушай М.М. Шпаченко, Т.А. Колосова, А.А. Щадько, Р.В. Чучварьов - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние длительности аноксии сегментов кисти при травматическом отчленении на их дальнейшее восстановление
Автори: А.В. Борзых, В.В. Пастернак, А.И. Погориляк, И.М. Труфанов - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Наш опыт применения стержневых аппаратов внешней фиксации для лечения пострадавших с нестабильными повреждениями тазового кольца
Автори: В.К. Ивченко, Г.В. Лобанов, В.А.Родичкин,А.А. Лубенец, С.В. Петросянц - Луганский государственный медицинский университет, Луганск, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, Донецк, Луганская областная клиническая больница, Луганск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Повреждения синовиальной оболочки коленного сустава, клиника и лечение
Автори: Г. И. Герцен, А. В. Лесовой, С. И. Малохатько, С. В. Магеровский - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Метаболические процессы у пострадавших с различной выраженностью мягкотканного компонента повреждений тазовой области
Автори: Д.В.Пастернак, В.Ю.Черныш, Л. И. Донченко, А.В.Степура - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Хірургічне лікування нестабільних переломів дистального епіметафіза променевої кістки
Автори: С.С. Страфун, С.В.Тимошенко - Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Закрытый интрамедуллярный остеосинтез при лечении высоких переломов большеберцовой кости
Автори: А.Н.Челноков, Д.А.Бекреев - Уральский НИИ травматологии и ортопедии им. В.Д.Чаклина, Екатеринбург, Россия
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця