Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 22, №1, 2021

Back to issue

Sanitary losses of servicemen with gunshot wounds of major joints

Authors: Клапчук Ю.В.
Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна

Categories: Traumatology and orthopedics

Sections: Clinical researches

print version


Summary

В статті наведений аналіз структури санітарних втрат за період з 2015 по 2020 р. військовослужбовців із вогнепальними пораненнями великих суглобів, які проходили військову службу під час операції Об’єднаних сил на Сході України. У структурі вогнепальних поранень великих суглобів переважали поранення колінного суглоба, на другому та третьому місці — поранення гомілковостопного та плечового суглоба. За видом снаряду переважали кульові поранення, що, на наш погляд, обумовлено цілеспрямованим ураженням великого суглоба снайпером противника, яке призводить до звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України та тривалого лікування.

В статье приведен анализ структуры санитарных потерь за период с 2015 по 2020 г. военнослужащих с огнестрельными ранениями крупных суставов, проходивших военную службу во время операции Объединенных сил на Востоке Украины. В структуре огнестрельных ранений крупных суставов преобладали ранения коленного сустава, на втором и третьем месте — ранения голеностопного и плечевого сустава. По виду снаряда преобладали пулевые ранения, что, на наш взгляд, обусловлено целенаправленным поражением крупного сустава снайпером противника, которое приводит к увольнению военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины и длительному лечению.

The paper analyzes the structure of sanitary losses within 2015–2020 in servicemen with gunshots of major joints during military participation in Joint Forces Operation on the East of Ukraine. The knee-joint damages prevailed in the structure of the gunshots, the ankle-joint and shoulder-joints damages took the second and the third places, respectively. By the shell type, the bullet wounds prevailed that is caused to our opinion by target-orients defeat by a marksman. That results in the resignation of a military serviceman from the Ukrainian Armed Forces and long-term treatment.


Keywords

санітарні втрати; вогнепальне поранення суглоба; військовий мобільний госпіталь; сортування

санитарные потери; огнестрельное ранение сустава; военный мобильный госпиталь; сортировка

sanitary losses; gunshot wound to the joint; military-mobile hospital; sorting


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ахмедов Б.А., Тихилов Р.М. Оперативное лечение внутрисуставных огнестрельных повреждений крупных суставов конечностей. Травматология и ортопедия России. 2008. № 2(48). С. 5-13.
2. Борзих В.О., Страфун О.С., Власенко М.О. Хірургічне лікування поранених із вогнепальними проникними ушкодженнями ліктьового суглоба. Ортопедия, травматология и протезирование. 2018. № 1. С. 29-33.
3. Бур’янов О.А., Страфун С.С., Шлапак І.П., Лакша А.М., Ярмолюк Ю.О., Борзих О.В. Вогнепальні поранення кінцівок. Методичні рекомендації. Київ, 2015.
4. Бур’янов О.А., Лакша А.М., Ярмолюк Ю.А., Лакша А.А. Етапне хірургічне лікування постраждалих з вогнепальними пораненнями кінцівок. Літопис травматології та ортопедії. 2015. № 1–2(31–32). С. 50-52.
5. Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О., Вакулич М.В., Бородай О.Л., Клапчук Ю.В., Беспаленко А.А., Лось Д.В. Класифікація вогнепальної травми кінцівок. Літопис травматології та ортопедії. 2018. № 1–2(37–38). С. 146-149.
6. Кристос Ж., Балдан М. Военно-полевая хирургия. Работа хирургов в условиях ограниченности ресурсов во время вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. Том 1. 2011.
7. Лоскутов О.Є. та ін. Хірургічна тактика лікування вогнепальних поранень кінцівок в умовах багатопрофільної лікарні. Травма. 2016. № 3(17). 
8. Ткаченко С.С. Военная травматология и ортопедия. Ленинград, 1985. 598 с. 

Back to issue