Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Тrauma" Том 13, №1, 2012

Back to issue

Нейродистрофічні прояви остеохондрозу поперекового відділу хребта в патології суглобів нижніх кінцівок

Authors: Твардовська С.П., Секер Т.М., ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України», м. Київ

Categories: Traumatology and orthopedics

print version


Summary

Проведено аналіз лікування 55 пацієнтів із нейроостеофіброзом кульшового та колінного суглобів на фоні нейродистрофічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта. Визначені скарги, ортопедичні та неврологічні прояви, рентгенологічні зміни. Розроблена схема комплексного лікування пацієнтів.

Summary. There were analyzed 55 patients with neuroosteofibrosis of hip and knee joint following neurodystrophic signs of lumbar osteochondrosis. Complaints, orthopedic and neurological manifestations and X-ray changes were defined. The treatment regimen was worked out.

Резюме. Проведен анализ лечения 55 пациентов с нейро­остеофиброзом тазобедренного и коленного суставов на фоне нейродистрофических проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Определены жалобы, ортопедические и неврологические проявления, рентгенологические изменения. Разработана схема комплексного лечения пациентов.


Keywords

Остеохондроз поперекового відділу хребта, нейроостеофіброз кульшового та колінного суглобів.

Key words: lumbar osteochondrosis, neuroosteofibrosis of hip and knee joint.

Ключевые слова: остеохондроз поясничного отдела позвоночника, нейроостеофиброз тазобедренного и коленного суставов.

Вступ

Дегенеративно-дистрофічні ураження поперекового відділу хребта в останні десятиріччя все більше привертають увагу ортопедів та невропатологів у плані вивчення патогенезу та клінічних проявів патології опорно-рухового апарату. Значний внесок у вивчення клініки остеохондрозу зробили И.П. Антонов (1990), Я.Ю. Попелянский (2003), Ф.А. Хабиров (1988), А.Н. Хвисюк (1998), C. Evans (2005), P. Luijsterburg (2007).

Згідно з МКХ-10 остеохондроз хребта має шифр М 42.

Прояви остеохондрозу поперекового відділу хребта:

— м’язово-тонічні;

— вегетативно-судинні;

— нейродистрофічні.

При дегенеративно-дистрофічних змінах структур сегментів поперекового відділу хребта виникають по­дразнення рецепторів чутливого і рухового корінців, гілок симпатичної та парасимпатичної нервової систем, що призводить до нейродистрофічних змін нижніх кінцівок. Нейродистрофічні порушення проявляються артикулярними чи періартикулярними болями, зниженням чи відсутністю сухожилкових рефлексів, порушенням шкірної чутливості, помірним набряком м’яких тканин.

Тканини кульшового суглоба мають велику рефлексогенну зону, особливо багата нервовими елементами його синовіальна оболонка. Довготривалі нейротрофічні порушення, так званий кульшово-поперековий синдром, у 7,2 % випадків (А.Н. Хвисюк, 1998) призводять до коксартрозу з кистоподібною перебудовою суглоба, за нашими спостереженнями — у 10 % хворих.

Для колінного, гомілковостопного суглобів та сугло­бів стопи характерні періартикулярні порушення — запалення місць прикріплення сумково-зв’язкового апарату, клінічний стан яких погіршується біомеханічними порушеннями — осьові деформації колінного суглоба, плоско-вальгусна деформація стоп.

Мета роботи: визначити зв’язок між нейро­дистро­фіч­ними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта і станом суглобів нижніх кінцівок, вказати на необхідність і своєчасність комплексного лікування взаємо­пов’язаної патології опорно-рухового апарату.

Матеріали та методи

У роботі подано аналіз лікування 55 хворих із нейродистрофічними проявами остеохондрозу поперекового відділу хребта та з нейроостеофіброзом кульшового та колінного суглобів. Вік пацієнтів від 40 до 80 років, давність захворювання від 2 до 20 років. Дані наведені в табл. 1.

У патогенезі нейродистрофічних проявів основна увага приділяється довгому тонічному напруженню скелетної мускулатури, яка не пристосована до даного режиму роботи, що веде до порушення метаболізму в ділянках, які підлягають найбільшим навантаженням.

Причини погіршення стану:

— фізичне перевантаження;

— психологічне перевантаження, стресові ситуації, психоемоційне напруження;

— переохолодження.

Скарги хворих:

— біль у кульшовому, колінному або надступа­ко­во­го­мілковому суглобах, навіть у стані спокою;

— періодична слабкість кінцівки (зниження опір­ності), зниження чутливості в ній, парестезії;

— обмеження рухів у суглобах;

— біль у поперековому відділі хребта.

Огляд пацієнта визначає:

— стан опорно-рухового апарату (наявність плоско-вальгусної деформації стоп, форму хребта і стан поперекового відділу, обсяг активних та пасивних рухів у суглобах нижніх кінцівок);

— неврологічні прояви нейродистрофічних порушень (оцінка неврологічного та психологічного станів);

— соматичний стан — наявність змін у системі внутрішніх органів;

— рентгенологічний стан поперекового відділу та тих суглобів нижніх кінцівок, у яких зменшено обсяг рухів;

— додаткові методи дослідження: магнітно-ре­зо­нансна томографія, комп’ютерна томографія, іри­до­мік­ро­скопія, термографія та інші.

Клінічні прояви нейродистрофічних порушень на­ве­дені в табл. 2.

Лікування хворих комплексне, воно включає:

— медикаментозні засоби (табл. 3). Починається лікування зі зняття чи значного зменшення болю, що досягається використанням знеболюючих засобів та введенням антигомотоксичних препаратів німецької фірми Heel: Discus compositum, Traumeel S, Zeel T, Coenzyme compositum. Ці біотерапевтичні препарати стимулюють механізми імунної системи шляхом зв’язування з білками плазми у вигляді гаптенів. При цьому формуються антитіла, дія яких направлена проти гомотоксинів людини (які утворюються в хворому органі), та відбувається стимуляція захисних систем організму за допомогою індукції антитоксично актив­них ферментів. Речовини, які входять до складу препаратів — продукти рослин, тварин, ферменти, алопатичні та гомеопатичні препарати, представлено в гомеопатичних дозах. Ці препарати призначаються з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта.

— ортопедичне лікування: полягає в розвантаженні поперекового відділу хребта на похилій площині з подальшим використанням розвантажено-фіксуючих ортопедичних корсетів;

— фізіотерапевтичне лікування (магнітотерапія, лазеротерапія);

— лікувальна фізкультура: складається з вправ, які розвантажують хребет і підвищують силу м’язів тулуба, особливо розгиначів тулуба. Після зняття больового синдрому проводиться електростимуляція м’язів спини.

Обов’язкова корекція деформації стоп ортопедичними устілками.

При коксартрозі I–II стадії необхідне розвантаження — хода з палкою чи милицями, манжетне витягнення за стегно 2–4 години на добу з тягарем 2–3 кг та внутрішньосуглобове введення гіалгану № 5 чи алфлутопу по 2,0 № 5.

Лікування проводилось амбулаторно у відділі реабі­лі­тації та лабораторії нейроортопедії, в умовах денного стаціонару. Під час лікування пацієнти опановували не­обхідний режим, який забезпечує стан тривалої ре­мі­сії.

Із обстежених нами пацієнтів у 5 була III стадія коксартрозу (у 2 — двобічний), їм виконано ендопротезування.

Проведене комплексне лікування у всіх пацієнтів мало позитивні наслідки.

Висновки

Своєчасне визначення нейродистрофічних проявів поперекового остеохондрозу та проведене комплексне лікування дає змогу лікувати нейроостеофібрози суглобів нижньої кінцівки та запобігати прогресуванню коксартрозу.


Bibliography

Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология). — М.: МЕДпресс-информ, 2003. — 670 с.

Продан А.И., Радченко В.А., Корж Н.А. Дегенеративные заболевания позвоночника. Том 1. Семиотика. Классификация. Диагностика. — Харьков, 2007. — 272 с.

Продан А.И., Радченко В.А., Корж Н.А. Дегенеративные заболевания позвоночника. Том 2. Консервативное лечение. — Харьков, 2009. — 261 с.

Рой І.В., Твардовська С.П., Секер Т.М. Клінічні ознаки нейродистрофічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта в ортопедичній практиці та принципи їх лікування // Буковинський медичний вісник. — 2003. — Т. 7, № 3. — С. 80-87.

Рой І.В., Твардовська С.П., Секер Т.М. Нейротрофічні прояви поперекового остеохондрозу в ортопедичній практиці // Актуальні питання ортопедії та травматології. Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 90-річчю ДУ «ІТО АМНУ». — 2009. — С. 98-99.

Твардовская С.П., Секер Т.М. Лечение некоторых дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата препаратами Zeel T и Traumeel S // Биологическая терапия. Международный журнал общества биологической медицины. — 2000. — № 1. — С. 32-34.

Arnau J., Vallano A., Lopez A. et al. A critical review of guidelines for low pain treatment // Eur. Spine J. — 2006. — № 15. — P. 543-553.

Bernsrein E., Carey T., Garrett J. The use of muscle relaxant medications in acute low back pain // Spine. — 2004. — Vol. 29, № 12. — P. 1346-1351.

Evans C. Potential biologic therapies for the intervertebral disc // J. Bone Joint Surg. — 2006. — Vol. 88A, № 2. — P.95-98.

Luijsterburg P., Verhagen A., Ostelo R. et al. Effectiveness of conservative treatments for the lumbosacral radicular syndrome: a systematic review // Eur. Spine J. — 2007. — № 16. — P. 881-889.

Rajasekaran S., Venkatadass K., Naresh Babu J. et al. Pharmacological enhancement of disk diffusion and differentiation of healthy, ageing and degenerated discs // Eur. Spine J. — 2008. — № 17. — P. 626-643.


Back to issue