Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал «Практична онкологія»
Том 2, №2, 2019

Звернення головного редактора
Автори: Олексій Зотов
Розділи: Від першої особи
Колоректальний рак в Україні: епідеміологічні та організаційні аспекти проблеми
Автори: Федоренко З.П., Колеснік О.О., Гулак Л.О., Рижов А.Ю., Сумкіна О.В.
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Досвід лікування медулярної карциноми щитоподібної залози в одному центрі
Автори: Кваченюк А.М. (1), Рейзін Д.В. (2), Луценко Л.А. (3), Кваченюк Д.А. (1)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Київська міська клінічна лікарня № 8, м. Київ, Україна
3 - Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Система глутатіону — перспективна мішень для підвищення чутливості до хіміотерапевтичних препаратів (огляд літератури)
Автори: Поступаленко А.В., Зайвелєва Ю.І., Зотов О.С.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Эффективность 5-азацитидина, гипометилирующего агента, у пациентов с миелопролиферативными неоплазмами в фазе акселерации или бластного криза
Автори: Гусева С.А. (1), Гончаров Я.П. (2), Кучер Е.В. (1)
1 - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
2 - Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», г. Киев, Украина

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Комбинированное лечение больных колоректальным раком с резектабельными отдаленными метастазами (опыт работы)
Автори: Бойко В.В., Савви С.А., Старикова А.Б., Жидецкий В.В., Королевская А.Ю.
ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Променева терапія з модульованою інтенсивністю (IMRT) раку прямої кишки методом пролонгованого курсу (опис серії випадків)
Автори: Спіженко Н.Ю., Одарченко С.П., Чеботарьова Т.І., Ярмак О.Г., Матвієвська Л.В., Зелінський Р.М., Копанєва Ю.П., Цибрій Н.Ю.
Центр онкології і радіохірургії «Клініка Спіженка», м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні аспекти діагностики та лікування нейроендокринних пухлин шлунка
Автори: Задоріжний Б.І., Ганченко Я.А.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Гордійчук П.І., Гордійчук М.П., Гринчук С.О.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гордійчук П.І. (1, 2), Кошель К.В. (2), Гордійчук М.П. (1, 2), Манжура А.О. (2), Гринчук С.О. (1)
1 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
2 - Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Спіженко Н.Ю., Одарченко С.П., Чеботарьова Т.І., Ярмак О.Г., Матвієвська Л.В., Зелінський Р.М., Копанєва Ю.П., Цибрій Н.Ю.
Центр онкології і радіохірургії «Клініка Спіженка», м. Київ, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Ткаченко О.І., Четверіков С.Г., Максимовський В.Є., Онищенко В.І., Четверікова-Овчинник В.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Онкологія
Розділи: Медичні форуми