Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 1 (47) 2013

Гастроентерологічна допомога населенню України: основні показники здоров’я та ресурсне забезпечення у 2011 р.
Authors: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Family medicine/Therapy, Gastroenterology, Therapy
Sections: Clinical researches
Епідеміологічні особливості запальних захворювань кишечника за даними ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ»
Authors: Бойко Т.Й. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Epidemiology
Sections: Clinical researches
Імуноморфологічні особливості змін локального імунного гомеостазу слизової оболонки шлунка при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей після ерадикаційної терапії
Authors: Абатуров О.Є. - Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»; Завгородня Н.Ю. - Комунальний заклад «Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» Дніпропетровської обласної ради»
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology, Epidemiology
Sections: Clinical researches
Хронічний ендотоксикоз та його корекція у хворих на ерозивний гастродуоденіт у поєднанні з гіпертиреозом
Authors: Біловол О.М., Залюбовська О.І. - ДУ «Інститут терапії НАМН України», м. Харків, КЗ «Харківський національний медичний університет МОЗ України»
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Гастроінтестинальні ускладнення залежно від селективності нестероїдного протизапального препарату
Authors: Дзяк Г.В., Степанов Ю.М., Кушніренко І.В. - Дніпропетровська державна медична академія, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Rheumatology, Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Динамика содержания ЦОГ-2 в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне медикаментозной коррекции НПВП-гастропатий
Authors: Степанов Ю.М., Бреславец Ю.С. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Активность адипокинов и воспаления в развитии эзофагита у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с избыточной массой тела
Authors: Фадеенко Г.Д., Соломенцева Т.А., Кушнир И.Э., Чернова В.М. - ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Сучасні можливості застосування препаратів вісмуту у хворих із гастродуоденальною патологією
Authors: Харченко Н.В., Лопух І.Я., Коруля І.А., Баранніков К.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Влияние генетического полиморфизма на формирование неалкогольной жировой болезни печени
Authors: Бабак О.Я., Колесникова Е.В., Шуть И.В., Куринная Е.Г., Сытник К.А. - ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Клінічний досвід комплексного застосування противірусної терапії, природних та преформованих фізичних чинників у хворих на хронічний вірусний гепатит С
Authors: Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М., Заболотна І.Б., Калініченко М.В., Шевченко Н.О. - ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса
Categories: Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Современные достижения европейской панкреатологии
Authors: Губергриц Н.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Активність показників плазмового протеолізу та їх корекція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом
Authors: Христич Т.М., Телекі Я.М., Оліник О.Ю., Гонцарюк Д.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Gastroenterology, Pulmonology
Sections: Clinical researches
Fibrotic Transformation of the Rat Pancreas as Response to the Nitric Oxide Deficiency
Authors: Shevchenko B.F., Babiy A.M., Oshmyanska N.Y., Makarchuk V.A. - State Institution «Institute of Gastroenterology of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Dnipropetrovsk, Ukraine
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Изменения экспрессии MUC2, MUC3, MUC4, TFF3 в слизистой оболочке толстого кишечника у больных неспецифическим язвенным колитом
Authors: Дорофеев А.Э., Василенко И.В., Рассохина О.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості вегетативної регуляції у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Authors: Майкова Т.В., Зигало Е.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Neurology
Sections: Clinical researches