Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
1-2 (351-352) 2011

Автори: В.Б. Зингеренко, А.Е. Шестопалов, Кафедра хирургии Государственного института усовершенствования врачей МО РФ, г. Москва, Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко, г. Москва
Автори: В.Н. Жакова, заведующая ЛОР-отделением, Городская больница № 5, г. Запорожье
Автори: C.A. Nowson, School of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin University, Burwood, Australia
Автори: А.Я. ТЕЛЕНГАТОР, д.м.н., профессор Киевской АН, академик Украинской АН, Киевской АН
Автори: М.Н. Долженко, профессор, д.м.н., Киевская медицинская академия последипломного образования
Автори: Ю.В.Линевский, д.м.н., профессор, К.Ю.Линевская, к.м.н., доцент, К.А.Воронин, Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, кафедра внутренней медицины им.А.Я.Губергрица, кафедра внутренней медицины №2
Автори: С.И. Каплин, врач-дерматовенеролог, городской внештатный дерматовенеролог, г. Макеевка
Автори: К.А. Посохова1, В.Г. Ніколаєв2, О.О. Шевчук1, О.М. Олещук1, І.М. Кліщ1, Т.В. Дацко1, 1Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, 2Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, м. Київ
Автори: W.S. Lim, S.V. Baudouin, R.C. George, A.T. Hill, C. Jamieson, I. Le Jeune, J.T. Macfarlane, R.C. Read, H.J. Roberts, M.L. Levy, M. Wani, M.A. Woodhead, Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee
Автори: Л.М. Цогоева, Ю.П. Снопко, Е.В. Лаврова, Харьковская медицинская академия последипломного образования
Автори: В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, член Європейської тиреоїдної асоціації, заслужений лікар України
Автори: В.В. Василенко, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Автори: О.И. ШУШЛЯПИН, член Всемирной организации семейных врачей (WONCA), член Международной Петровской академии наук и искусств, Нью-Йоркской академии наук и Лондонской дипломатической академии, к.м.н., Харьковский национальный медицинский университет