Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
Кардиология (314) 2010 (тематический номер)

Автори: О.А. Береговий. Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України, м. Київ
Автори: А.Э. Багрий, д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины
Автори: О.Н. Ковалева, д.м.н., профессор, Харьковский национальный медицинский университет
Автори: В.И. Целуйко, д.м.н., профессор; Л.Н. Яковлева, Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
Автори: В.И. Целуйко, Е.В. Лаба, Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
Автори: А.Э. Багрий, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины
Автори: В.И. Подзолков, К.К. Осадчий, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Россия
Автори: Т.О. Ілащук, В.К. Тащук, Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
Автори: В.І. Денисюк, проф., д.м.н., зав. кафедрою, О.В. Ковальчук, к.м.н., асистент кафедри, В.П. Іванов, д.м.н., доцент. Кафедра внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету; В.П. Пилипчук, зав. відділенням кардіології № 2 (відділення аритмій), Міська клінічна лікарня № 1 м. Вінниці, головний кардіолог м. Вінниці
Автори: А.Э. Багрий, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины
Автори: В.И. Волков, д.м.н., профессор, зав. отделом атеросклероза и ишемической болезни сердца ДУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков; А.С. Исаева, к.м.н., старший научный сотрудник отдела атеросклероза и ишемической болезни сердца ДУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков; С.В. Степанова, врач-кардиолог ЦКБ № 5 г. Харькова
Автори: А.Э. Багрий, О.А. Приколота, Е.А. Багрий. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины