Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 19, №8, 2023

Повернутися до номеру

Невідкладна допомога при психогенних параноїдах у сучасних умовах

Автори: Козідубова В.М., Гончарова О.Ю., Долуда С.М., Баричева Е.М., Гурницький О.В.
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Харківського національного медичного університету, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У роботі наводиться інформація про основні варіанти сучасних форм реактивних параноїдів. Описані клінічні прояви, критерії диференційної діагностики, особливості динаміки, сучасні підходи до терапії зазначених розладів. Підкреслюється можливість виділення сучасних варіантів психогенних параноїдів з огляду на існуючий патоморфоз проявів даної патології. Натепер найчастіше зустрічаються такі форми, як параноїди відношення, переслідування, сутяжні, соматогенно-реактивний, індукований, деприваційний варіанти психогенних марень. Наводяться закономірності розвитку маревних психогенних розладів. Описуються прояви параноїду відношення та переслідування з акцентом на відображення психотравмуючих переживань у висловлюваннях та поведінці пацієнтів. При розгляді сутяжного реактивного психозу підкреслюється значення паранойяльних особистісних рис, що сприяють формуванню «боротьби за справедливість» з психотичною трактовкою реальних подій. Наведена інформація про появу відносно нового варіанта соматогенно-реактивного параноїду у пацієнтів, що перенесли поранення на фронті. Описується психогенний деприваційний галюциноз з параноїдним тлумаченням переживань у преморбідно здорових людей. Проводиться диференційна діагностика реактивних параноїдів зі схожою патологією. Особливе місце відводиться невідкладній допомозі при психомоторному збудженні пацієнтів з необхідністю дотримання вимог чинного законодавства у психіатрії. Надаються рекомендації для подальшого лікування хворих після купірування гострих станів з необхідністю приєднання психокорекційних заходів для відновлення психічного здоров’я.

The work presents data on the main modern variants of reactive paranoids. Clinical manifestations, differential diagnostic criteria, features of the dynamics, modern approaches to treatment of this pathology are described. The possibility of distinguishing modern variants of psychogenic paranoids is emphasized, taking into account the existing pathomorphosis of manifestations of this pathology. Currently, the most common forms are paranoids of attitude, persecution, litigious, somatogenic-reactive, induced, deprivation variants of psychogenic delusions. The patterns for the development of delusional psychogenic disorders are presented. The manifestations of attitude and persecution paranoid are described, with emphasis on the reflection of psychotraumatic experiences in patients’ statements and behavior. When considering litigious reactive psychosis, the importance of paranoid personality traits is emphasized, which contribute to the formation of a “struggle for justice” with a psychotic interpretation of real events. Information is given about the emergence of a relatively new variant of somatogenic-reactive paranoid in patients with combat injuries. Psychogenic deprivation hallucinosis with paranoid interpretation of experiences in premorbidly healthy individuals is described. Differential diagnosis of reactive paranoids and similar pathology is carried out. A special place is given to emergency care for psychomotor agitation of patients with the need to comply with the requirements of current legislation in psychiatry. Recommendations are given for further treatment of patients after relief of acute conditions, with the need to add psychocorrective measures to restore mental health.


Ключові слова

реактивні параноїди; сучасні форми; критерії диференціації; підходи до терапії

reactive paranoids; modern forms; diagnostic criteria; approaches to treatment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Pishel V.Y., Polyviana M.Y., Guzenko K.V. Clinical polymorphism of post-traumatic stress disorders at participants in the ATO. Arkhiv рsykhiatrii. 2017. 23(1). 75-76. (In Ukrainian).
 2. Haydabrus A.V. Dynamics of changes in the structure of mental illnesses among servicemen treated in the hospital of the psychiatric department of the military medical clinical center of the northern region. Psychiatry, Neurology and Medical Psychology. 2020. 15. 8-14. (In Ukrainian). doi: 10.26565/2312-5675-2020-15-01.
 3. Pishel V.Y., Ilnytska T.Y., Polyviana M.Y. Clinical peculiarities of psychotic disorders in combatants. Arkhiv рsykhiatrii. 2018. 24(4). 174-177. (In Ukrainian).
 4. Lazarenko Y., Vovk V., Matviienko Z., Nelyapina M. Disorders of the psychoemotional sphere of the ATO/JFO military services. Psychiatry, Neurology and Medical Psychology. 2021. 17. 8-13. (In Ukrainian). doi: 10.26565/2312-5675-2021-17-01.
 5. Abdriakhimov R. Peculiarities of frosting response in participants of martial actions with clinical manifestations of post-traumatic syndrome and partial loss of visio. Psychiatry, Neurology and Medical Psychology. 2018. 10. 54-61. (In Ukrainian). doi: 10.26565/2312-5675-2018-10-08.
 6. Danilevska N.V. Clinical-psychopathological and dynamic features of socially-disadaptative post-combat syndrome in the military personnel of Ukraine in modern realities. Psychiatry, Neuro-logy and Medical Psychology. 2018. 10. 7-12. (In Ukrainian). doi: 10.26565/2312-5675-2018-10-01.
 7. Mykhaylov B., Moroz S., Khaitov R., Halachenko O. Complex Diagnostics of Mental and Behavioral Disorders in Combatants. Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology. 2020. 11(2). 257-264. (in Russian). doi: 10.34883/PI.2020.11.2.003. 
 8. Vovk V.I., Strashok O.O. Neurobiogical and biochemical mechanisms of the influence of alcohol on the central nervous system and cognitive personal activity. Psychiatry, Neurology and Medical Psychology. 2022. 20. 6-11. (In Ukrainian). doi: 10.26565/2312-5675-2022-20-01.
 9. Boltonosov S.V. Features of clinical manifestations of posttrumatic stress disorder at participants of action at the acquisition of alcohol. Arkhiv psykhiatrii. 2018. 24(2). 77-80. (In Ukrainian).
 10. Kozina H., Zelenska K. Clinical phenomenology of stress-related disorders in condition of full-scale invasion. Ukrains’kyi visnyk psykhonevrolohii. 2023. 31(1). 35-37. (In Ukrainian). doi: 10.36927/2079-0325-V31-is1-2023-5.
 11. Pakhmurna V.S., Grygorieva N.O. The problem of personality disorders in prisons and places of detention. Arkhiv psykhiatrii. 2018. 24(4). 249-256. (In Ukrainian).
 12. Gaponov K. Specifity of psychopathological symptomatics in persons with alcohol dependence, different psychotraumetic experiens and level of psychosocial stress. Psychiatry, Neurology and Medical Psychology. 2018. 10. 44-53. (In Ukrainian). doi: 10.26565/2312-5675-2018-10-07.
 13. Gaponov K.D., Tabachnikov S.I. Social support and quality of life of persons of different social groupsand with various levels of psychosocial stress, which are suffering from disorders due to use of alcohol. Arkhiv psykhiatrii. 2019. 25(1). 22-29. (In Ukrainian).
 14. Herasymenko L.O. Factors of psychological trauma in women with posttraumatic stress disorder. Arkhiv psykhiatrii. 2017. 23(1). 62-63. (In Ukrainian).
 15. Zubatiuk O., Pyliagina G. Social Functioning in Patients with Depressive-Paranoid Symptoms and Factors of its Prognosis. Psychiatry, Psychotherapy аnd Clinical Psychology. 2021. 12(1). 40-51. (in Russian). doi: 10.34883/PI.2021.12.1.004. 
 16. Sergeev V., Gracheva L. Аnalysis of Clinical-Psychopathological and Psychosocial effects of Remote Consequences of Fighting Mental trauma. Psychiatry, Psychotherapy аnd Clinical Psychology. 2020. 11(1). 22-32. (in Russian). doi: 10.34883/PI.2020.11.1.002. 
 17. Dudko T., Ovdienko V. Level of Psychosocial stress in Women with Alcohol Addiction. Psychiatry, Psychotherapy аnd Clinical Psychology. 2020. 11(1). 46-56. (in Russian). doi: 10.34883/PI.2020.11.1.004. 
 18. Naumov V.L. Peculiarities of clinical-psychopathological peculiarities person with adaptation disorders, post-traumatic stress disorder and post-stress personal disorders for participants of military action. Arkhiv psykhiatrii. 2018. 24(3). 136-141. (In Ukrainian).
 19. Hmara N., Skugarevsky O. Aggression of People with schizophrenia: a study of the interaction of symptoms, Cognitive Functions, and environmental Factors. Literature Review. Psychiatry, Psychotherapy аnd Clinical Psychology. 2020. 11(1). 138-145. (in Russian). doi: 10.34883/PI.2020.11.1.013. 
 20. Linskiy I., Minko О., Baranenko О., et al. Relationship Between the Use of Alcohol and Mental Disorders in ATO Participants. Psychiatry, Psychotherapy аnd Clinical Psychology. 2019. 10(1). 78-86. (in Russian).
 21. Assonov D., Khaustova O. Resilience in war veterans with traumatic brain injury: review and clinical case. Psychiatry, Neuro-logy and Medical Psychology. 2020. 14. 58-67. (In Ukrainian). doi: 10.26565/2312-5675-2020-14-07.
 22. Salden V.I. Early diagnosis and psychocorrection of mental and behavioral disorders in patients who use alcohol with harmful effects in family medicine network. Arkhiv psykhiatrii. 2019. 25(1). 31-33. (In Ukrnian).
 23. Yuryeva L., Dukelsky O., Shusterman T., Kokashynskyi V., Khokholev K. Evaluation of the effectiveness of action of the preparation Entrop in the treatment of patients with asthenia of organic genesis. Ukrains’kyi visnyk psykhonevrolohii. 2018. 26(3). 90-95. (In Ukrainian).
 24. Chernenko I.O. The psychopharmacotherapy in the structure of differenciated individualized programs of psychosocial rehabilitation of maloadaptive states in participants of local combat actions. Arkhiv psykhiatrii. 2018. 24(4). 182-186. (In Ukrainian).
 25. Pinchuk I.Y., Yachnik I.V., Ladyk-Bryzgalova A.K., Bulakhova L.O. Psychological recovery and social integration of veterans in Ukraine. Arkhiv psykhiatrii. 2017. 23(1). 6-10. (In English).
 26. Skrypnikov A.M., Gryn K.V., Martynenko І.Р. Therapeutic aspects of treatment of post-traumatic stress disorders and adaptation disorders. Arkhiv psykhiatrii. 2017. 23(1). 79. (In Ukrainian).
 27. Kozhyna H.M., Steblyuk V.V., Zelenska K.O., Pronoza-Steblyuk K.V. Algorithm of medical and psychological support for servicewomen, ATO/JFO female veterans. Ukrains’kyi visnyk psykhonevrolohii. 2021. 29(1). 29-31. (In Ukrainian). doi: 10.36927/2079-0325-V29-is1-2021-5.
 28. Maruta N.O., Kalenska G.Y., Panko T.V. Integrative program of psychocorrection of mental disorders in internally displaced persons. Ukrains’kyi visnyk psykhonevrolohii. 2020. 28(2). 30-35. (In Ukrainian). doi: 10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-6.

Повернутися до номеру