Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023

Повернутися до номеру

Вплив цукрового діабету 1-го типу на тверді тканини зубів і розвиток карієсу (огляд літератури)

Автори: Мазур П.В., Савичук Н.О., Мазур І.П.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Електронний пошук статей проводився в базах даних PubMed, MEDLINE і Google Scholar, Scopus, Cochrane Library із січня 2001 року по серпень 2023 року за ключовими словами, згаданими в термінах щодо впливу цукрового діабету на розвиток карієсу зубів, емаль, дентин, слинні залози, мікробіом ротової порожнини. Пошук за ключовими словами «карієс зубів» і «діабет 1-го типу» відбувався в статтях, систематичних оглядах і метааналізах англомовних та україномовних літературних джерел. Пошук статей був зосереджений на чітких описах можливих механізмів впливу цукрового діабету на тверді тканини зубів. До аналізу включали статті з результатами клінічних, експериментальних досліджень, метааналізи й систематичні огляди, написані англійською та українською мовами, за ключовими словами вибору; статті, які пояснюють вплив цукрового діабету на тверді тканини зубів; статті, які надають вагомі докази захворювань ротової порожнини, зумовлені ЦД 1-го типу. У статті подано результати огляду літературних джерел — клінічних і експериментальних досліджень, метааналізів і систематичних аналізів щодо впливу цукрового діабету 1-го типу на стан твердих тканин зубів. У літературі наведено суперечливі дані щодо поширеності карієсу в дітей із цукровим діабетом 1-го типу порівняно зі здоровими дітьми. Переважна більшість досліджень свідчить, що рівень метаболічного контролю діабету і вік дітей асоціюються з високим ризиком розвитку карієсу. Наведені дані щодо потенційних ризиків випливу цукрового діабету на стан твердих тканин зубів і можливих механізмів розвитку карієсу. Авторами наведено дані щодо таких хворобомодифікуючих факторів ризику, як порушення слиновиділення, буферної ємності слини, зміни мікробіому ротової порожнини, що зумовлюють структурні й біомеханічні зміни твердих тканин зубів. Такі модифіковані фактори ризику, як харчові звички, освітні заходи, що безпосередньо впливають на особливості індивідуальної гігієни, а також регулярний професійний контроль здоров’я ротової порожнини, зумовлюють зменшення поширеності й інтенсивності карієсу в дітей із цукровим діабетом 1-го типу. Проведений аналіз свідчить про необхідність подальших досліджень для оцінки стану здоров’я порожнини рота дітей із цукровим діабетом 1-го типу.

An electronic search for articles was conducted in PubMed, MEDLINE and Google Scholar, Scopus, Cochrane Library databases from January 2001 to August 2023 using keywords mentioned in the terms of diabetes impact on dental ca­ries, enamel, dentin, salivary glands, oral microbiome. A search ­using the keywords “dental caries” and “type 1 diabetes” was done in articles, systematic reviews and meta-analyses of English- and Ukrainian-language literary sources. The search for articles was focused on clear descriptions of the possible mechanisms of diabetes effect on the hard dental tissues. The analysis included articles with the results of clinical and experimental studies, meta-analyses, and systematic reviews written in English and Ukrainian according to the selected keywords; articles that explain the impact of diabetes on the hard dental tissues; articles that provide strong evidence of oral disease associated with type 1 diabetes. The article presents the results of the literary review of sources — clinical and experimental studies, meta-analyses and systematic analyzes regarding the impact of type 1 diabetes on the state of the hard dental tissues. The literature presents conflicting data on the prevalence of caries in children with type 1 diabetes compared to healthy children. Most research show that the level of metabolic control of diabetes and the age of children are associated with a high risk of developing caries. Data are presented on the potential risk of diabetes impact on the state of the hard dental tissues and possible mechanisms of developing caries. The authors consider disease-modifying risk factors such as impaired salivation, buffering capacity of saliva, changes in the oral microbiome, which lead to structural and biomechanical changes in the hard dental tissues. Modifiable risk factors such as eating habits, educational measures that directly affect the characteristics of individual hygiene, as well as regular professional control of the oral health, led to a decrease in the prevalence and severity of caries in children with type 1 diabetes. The conducted analysis indicates the need for further research to assess the health status of the oral cavity in children with type 1 diabetes.


Ключові слова

тверді тканини зубів; карієс зубів; цукровий діабет 1-го типу; ксеростомія; мікробіом ротової порожнини

hard dental tissues; dental caries; type 1 diabetes; xerostomia; oral microbiome


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Mobasseri M., Shirmohammadi M., Amiri T., Vahed N., Hosseini Fard H., Ghojazadeh M. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. Health Promot. Perspect. 2020 Mar 30. 10(2). 98-115. doi: 10.34172/hpp.2020.18. PMID: 32296622; PMCID: PMC7146037.
 2. Sun H., Saeedi P., Karuranga S., Pinkepank M., Ogurtsova K., Duncan B.B., Stein C. et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res. Clin. Pract. 2022 Jan. 183. 109119. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109119. Epub 2021 Dec 6. PMID: 34879977.
 3. Hobdell M., Petersen P.E., Clarkson J., Johnson N. Global goals for oral health 2020. Int. Dent. J. 2003 Oct. 53(5). 285-8. doi: 10.1111/j.1875-595x.2003.tb00761.x. PMID: 14560802.
 4. Global oral health status report: towards universal health cove–rage for oral health by 2030. World Health Organization, 2022. 100 p. ISBN 978-92-4-006148-4 (electronic version). https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484.
 5. WHO. Oral health surveys: basic methods. 5th edition. http://www.who.int/oral_health/publications/9789241548649/en. 
 6. Tagelsir A., Cauwels R., van Aken S., Vanobbergen J., Martens L.C. Dental caries and dental care level (restorative index) in children with diabetes mellitus type 1. Int. J. Paediatr. Dent. 2011 Jan. 21(1). 13-22. doi: 10.1111/j.1365-263X.2010.01094.x. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-263X.2010.01094.x. https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-022-02555-x.
 7. Ferizi L., Bimbashi V., Kelmendi J. Association between meta–bolic control and oral health in children with type 1 diabetes mellitus. BMC Oral Health. 2022 Nov 16. 22(1). 502. doi: 10.1186/s12903-022-02555-x. PMID: 36384715; PMCID: PMC9670584.
 8. Alavi A.A., Amirhakimi E., Karami B. The prevalence of dental caries in 5–18-year-old insulin-dependent diabetics of Fars Pro–vince, southern Iran. Arch. Iran Med. 2006 Jul. 9(3). 254-60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16859062.
 9. Wang Y., Xing L., Yu H., Zhao L. Prevalence of dental caries in children and adolescents with type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMC Oral Health. 2019 Sep 14. 19(1). 213. doi: 10.1186/s12903-019-0903-5.
 10. Siudikiene J., Machiulskiene V., Nyvad B., Tenovuo J., Nedzelskiene I. Dental caries increments and related factors in children with type 1 diabetes mellitus. Caries Res. 2008. 42(5). 354-62. doi: 10.1159/000151582. Epub 2008 Aug 26. PMID: 18728367. 
 11. Sheshukova O.V., Trufanova V.P., Polishchuk T.V., Kazakova K.S., Bauman S.S., Lyakhova N.A., Tkachenko I.M. Monitoring of efficiency of dental caries management in children’s temporary teeth throughout Poltava oblast. Wiad. Lek. 2018. 71(3 pt 2). 761-767. PMID: 29783263. 
 12. Spivak K., Hayes C., Maguire J.H. Caries prevalence, oral health behavior, and attitudes in children residing in radiation-contaminated and -noncontaminated towns in Ukraine. Community Dent. Oral Epidemiol. 2004 Feb. 32(1). 1-9. doi: 10.1111/j.1600-0528.2004.00003.x. PMID: 14961834.
 13. Ismail A.F., McGrath C.P., Yiu C.K. Oral health of children with type 1 diabetes mellitus: A systematic review. Diabetes Res. Clin. Pract. 2015 Jun. 108(3). 369-81. doi: 10.1016/j.diabres.2015.03.003.
 14. Ferizi L., Dragidella F., Spahiu L., Begzati A., Kotori V. The Influence of Type 1 Diabetes Mellitus on Dental Caries and Salivary Composition. Int. J. Dent. 2018 Oct 2. 2018. 5780916. doi: 10.1155/2018/5780916. PMID: 30369949; PMCID: PMC6189668.
 15. Siudikiene J., Machiulskiene V., Nyvad B., Tenovuo J., Nedzelskiene I. Dental caries and salivary status in children with type 1 diabetes mellitus, related to the metabolic control of the di–sease. Eur. J. Oral Sci. 2006 Feb. 114(1). 8-14. doi: 10.1111/j.1600-0722.2006.00277.x. PMID: 16460335.
 16. Yeh C.K., Harris S.E., Mohan S., Horn D., Fajardo R., Chun Y.H., Jorgensen J. et al. Hyperglycemia and xerostomia are key determinants of tooth decay in type 1 diabetic mice. Lab. Invest. 2012 Jun. 92(6). 868-82. doi: 10.1038/labinvest.2012.60. Epub 2012 Mar 26. PMID: 22449801; PMCID: PMC4513945.
 17. López-Pintor R.M., Casañas E., González-Serrano J., Serrano J., Ramírez L., de Arriba L., Hernández G. Xerostomia, Hyposa–livation, and Salivary Flow in Diabetes Patients. J. Diabetes Res. 2016. 2016. 4372852. doi: 10.1155/2016/4372852. Epub 2016 Jul 10. PMID: 27478847; PMCID: PMC4958434.
 18. Gupta V.K., Malhotra S., Sharma V., Hiremath S.S. The influence of insulin dependent diabetes mellitus on dental caries and salivary flow. International Journal of Chronic Diseases. 2014. 2014. 5. doi: 10.1155/2014/790898.790898.
 19. Ferizi L., Dragidella F., Spahiu L., Begzati A., Kotori V. The Influence of Type 1 Diabetes Mellitus on Dental Caries and Salivary Composition. Int. J. Dent. 2018 Oct 2. 2018. 5780916. doi: 10.1155/2018/5780916. PMID: 30369949; PMCID: PMC6189668.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6189668.
 20. Hoseini A., Mirzapour A., Bijani A., Shirzad A. Salivary flow rate and xerostomia in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus. Electron. Physician. 2017 Sep 25. 9(9). 5244-5249. doi: 10.19082/5244. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29038704.
 21. Edblad E., Lundin S.A., Sjödin B., Aman J. Caries and salivary status in young adults with type 1 diabetes. Swed. Dent. J. 2001. 25(2). 53-60. PMID: 11471967. 
 22. Saes Busato I.M., Antoni C.C., Calcagnotto T., Ignácio S.A., Azevedo-Alanis L.R. Salivary flow rate, buffer capacity, and urea concentracion in adolescent with type 1 diabetes mellitus. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2016. 29(12). 1359-1363. doi: 10.1515/jpem-2015-0356. 
 23. Uppu K., Sahana S., Madu G.P., Vasa A.A., Nalluri S., Raghavendra K.J. Estimation of Salivary Glucose, Calcium, Phosphorus, Alkaline Phosphatase, and Immunoglobulin A among Diabetic and Nondiabetic Children: A Case-Control Study. Int. J. Clin. Pediatr. Dent. 2018 Mar-Apr. 11(2). 71-78. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1488.
 24. Djuryak V., Mikheev A., Sydorchuk L., Pankiv I. The state of the colon microbiome in women with gestational diabetes. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2023. 19(4). 284-289. https://doi.org/10.22141/2224-0721.19.4.2023.1287.
 25. Hoseini A., Mirzapour A., Bijani A., Shirzad A. Salivary flow rate and xerostomia in patients with type I and II diabetes mellitus. Electron. Physician. 2017. 9(9). 5244-5249. doi: 10.19082/5244.
 26. Abranches J., Zeng L., Kajfasz J.K., Palmer S.R., Chakraborty B., Wen Z.T. et al. Biology of Oral Streptococci. Microbiol. Spectr. 2018 Oct. 6(5). 10.1128/microbiolspec.GPP3-0042-2018. doi: 10.1128/microbiolspec.GPP3-0042-2018. PMID: 30338752; PMCID: PMC6287261.
 27. Kunath B.J., Hickl O., Queirós P., Martin-Gallausiaux C., Lebrun L.A., Halder R. et al. Alterations of oral microbiota and impact on the gut microbiome in type 1 diabetes mellitus revealed by integrated multi-omic analyses. Microbiome. 2022 Dec 28. 10(1). 243. doi: 10.1186/s40168-022-01435-4. PMID: 36578059; PMCID: PMC9795701.
 28. Hale J.D., Ting Y.T., Jack R.W., Tagg J.R., Heng N.C. Bacteriocin (mutacin) production by Streptococcus mutans genome sequence reference strain UA159: elucidation of the antimicrobial re–pertoire by genetic dissection. Appl. Environ. Microbiol. 2005 Nov. 71(11). 7613-7. doi: 10.1128/AEM.71.11.7613-7617.2005. PMID: 16269816; PMCID: PMC1287737.
 29. Pachoński M., Koczor-Rozmus A., Mocny-Pachońska K., Łanowy P., Mertas A., Jarosz-Chobot P. Oral microbiota in children with type 1 diabetes mellitus. Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. 2021. 27(2). 100-108. doi:10.5114/pedm.2021.104343.https://www.termedia.pl/Oral-microbiota-in-children-with-type-1-dia–betes-mellitus,138,43494,1,1.html.
 30. Takahashi N. Oral Microbiome Metabolism: From “Who Are They?” to “What Are They Doing?”. J. Dent. Res. 2015 Dec. 94(12). 1628-37. doi: 10.1177/0022034515606045. Epub 2015 Sep 16. PMID: 26377570.
 31. Marsh P.D. Are dental diseases examples of ecological catastrophes? Microbiology (Reading). 2003 Feb. 149 (Pt 2). 279-294. doi: 10.1099/mic.0.26082-0.
 32. Abbassy M.A., Watari I., Bakry A.S., Hamba H., Hassan A.H., Tagami J., Ono T. Diabetes detrimental effects on ena–mel and dentine formation. J. Dent. 2015 May. 43(5). 589-96. doi: 10.1016/j.jdent.2015.01.005. 
 33. Saghiri M.A., Sheibani N., Kawai T., Nath D., Dadvand S., Amini S.B., Vakhnovetsky J., Morgano S.M. Diabetes negatively affects tooth enamel and dentine microhardness: An in-vivo study. Arch. Oral. Biol. 2022 Jul. 139. 105434. doi: 10.1016/j.archoralbio.2022.
 34. Silva B.L.L., Medeiros D.L., Soares A.P., Line S.R.P., Pinto M.D.G.F., Soares T.J., do Espírito Santo A.R. Type 1 diabetes mellitus effects on dental enamel formation revealed by microscopy and microanalysis. J. Oral. Pathol. Med. 2018 Mar. 47(3). 306-313. doi: 10.1111/jop.12669.
 35. Saghiri M.A., Tangc C.K., Nathd D. Downstream effects from diabetes mellitus affected on various tooth tissues: A mini review Effects of Diabetes on Tooth Structure. Dentistry Review. 2021. 1. Issue 1. https://doi.org/10.1016/j.dentre.2021.100002.
 36. Opsahl Vital S., Gaucher C., Bardet C., Rowe P.S., George A., Linglart A., Chaussain C. Tooth dentin defects reflect genetic disorders affecting bone mineralization. Bone. 2012 Apr. 50(4). 989-97. doi: 10.1016/j.bone.2012.01.010.
 37. Son Y.B., Kang Y.H., Lee H.J. et al. Evaluation of odonto/osteogenic differentiation potential from different regions derived dental tissue stem cells and effect of 17β-estradiol on efficiency. BMC Oral Health. 2021. 21. 15. https://doi.org/10.1186/s12903-020-01366-2.
 38. Siudikiene J., Maciulskiene V., Nedzelskiene I. Dietary and oral hygiene habits in children with type I diabetes mellitus related to dental caries. Stomatologija. 2005. 7(2). 58-62. PMID: 16254468.
 39. Overby N.C., Flaaten V., Veierød M.B., Bergstad I., Margeirsdottir H.D., Dahl-Jørgensen K., Andersen L.F. Children and adolescents with type 1 diabetes eat a more atherosclerosis-prone diet than healthy control subjects. Diabetologia. 2007 Feb. 50(2). 307-16. doi: 10.1007/s00125-006-0540-9.
 40. Orlando V.A., Johnson L.R., Wilson A.R., Maahs D.M., Wadwa R.P., Bishop F.K., Dong F., Morrato E.H. Oral Health Know–ledge and Behaviors among Adolescents with Type 1 Diabetes. Int. J. Dent. 2010. 2010. 942124. doi: 10.1155/2010/942124.
 41. Haghdoost A., Bakhshandeh S., Tohidi S., Ghorbani Z., Namdari M. Improvement of oral health knowledge and behavior of diabetic patients: an interventional study using the social media. BMC Oral Health. 2023 Jun 3. 23(1). 359. doi: 10.1186/s12903-023-03007-w.

Повернутися до номеру