Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №8, 2023

Повернутися до номеру

Зміни характеру перебігу захворювання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу — представників цивільного населення після тривалого перебування в зоні бойових дій

Автори: Коваль С.М., Пенькова М.Ю., Мисниченко О.В.
Державна установа «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У сучасних умовах гострою проблемою медицини є проблема негативного впливу війни на перебіг хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ). До найбільш поширених ХНІЗ відносяться артеріальна гіпертензія (АГ) і цукровий діабет (ЦД) 2-го типу, які в більшості випадків перебігають у вигляді коморбідної патології. На сьогодні проведена певна кількість робіт з вивчення впливу війни і хронічного стресу воєнного часу на розвиток і прогресування АГ. Але особливості перебігу АГ і ЦД 2-го типу в разі їх поєднання в умовах тривалого знаходження хворих у зоні бойових дій залишаються не вивченими. Мета дослідження: вивчення змін характеру перебігу захворювання у пацієнтів з АГ та ЦД 2-го типу — представників цивільного населення після тривалого перебування в зоні бойових дій у Харківському регіоні України. Матеріали та методи. Обстежено 65 хворих (цивільні особи) на АГ з ЦД 2-го типу (чоловіків — 30, жінок — 35) віком від 47 до 64 років. Усі хворі були обстежені до початку війни і через 4–5 місяців після їх перебування у зоні бойових дій. Результати. У хворих на АГ з ЦД 2-го типу після їх перебування у зоні бойових дій гіпертензія набула більш тяжкого характеру (у 89 % хворих спостерігалась неконтрольована гіпертензія, вірогідно збільшилась частота кризового перебігу АГ і резистентної АГ), виявлено вірогідне підвищення частоти декомпенсації вуглеводного обміну. В обстежених хворих встановлено прогресування порушень ліпідного обміну і розвиток нових випадків серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Висновки. Встановлений виражений негативний вплив тривалого перебування хворих на АГ з ЦД 2-го типу в зоні бойових дій на характер перебігу як гіпертензії, так і ЦД, що асоціювалось з вірогідним підвищенням частоти серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Background. In modern conditions, an acute problem in medicine is the issue of a negative impact of war on the course of chronic noncommunicable diseases. The most common of them are hypertension and type 2 diabetes mellitus, which in most cases occur as a comorbidity. To date, a certain amount of work has been carried out to study the influence of war and chronic wartime stress on the development and progression of hypertension. However, the features of the course of hypertension and type 2 diabetes in case of their combination during a long-term stay of patients in combat zones remain unstudied. The purpose: to study changes in the nature of the disease course in patients with hypertension and type 2 diabetes — representatives of the civilian population after a long stay in the combat zone of the Kharkiv region of Ukraine. Materials and methods. Sixty-five patients (civilians) with hypertension and type 2 diabetes (30 men, 35 women) aged from 47 to 64 years were examined. All of them were examined before the start of the war and 4–5 months after staying in the combat zone. Results. In hypertensive patients with type 2 diabetes after their stay in a combat zone, hypertension became more severe (in 89 % of cases, it was uncontrolled, the frequency of hypertensive crisis and resistant hypertension increased significantly). In addition, a significant increase in the frequency of decompensation of carbohydrate metabolism was detected. The examined patients showed a progression of lipid metabolism disorders and the development of new cases of cardiovascular and cerebrovascular diseases. Conclusions. There was a pronounced negative impact of long-term stay of patients with hypertension and type 2 diabetes in a combat zone on the course of both hypertension and diabetes, which was associated with a significant increase in the incidence of cardiovascular and cerebrovascular diseases.


Ключові слова

артеріальна гіпертензія; цукровий діабет 2-го типу; перебіг захворювання; зона бойових дій

hypertension; type 2 diabetes mellitus; course of the disease; combat zone


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Williams B. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the ma–nagement of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018. 39. 3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.
 2. Mancia G., Kreutz R. et al. 2023 ESH Guidelines for the ma–nagement of arterial hypertension. J. Hypertens. 2023. 41. 000-000.
 3. Панків В.І. Цукровий діабет 2-го типу: сучасні міжнародні настанови, персоніфікований підхід і реальна амбулаторна практика. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2020. 16(6). 463-470. doi: 10.22141/2224-0721.16.6.2020.215384.
 4. Kotsis V. The diabetic/obese hypertensive patient (including metabolic syndrome). In: Manual of Hypertension of the European Society of Hepertension. Third Edition. Edited by G. Mancia, G. Grassi, K.P. Tsioufis, A.F. Dominiczak, E. Agabiti Rosei. CRC Press, 2019. 417-424.
 5. Неінфекційні захворювання в період та після збройних конфліктів. За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Г.Д. Фадєєнко. Харків: Дім Реклами, 2022. 248.
 6. Стрес і серцево-судинні захворювання в умовах воєнного стану. За ред. В.М. Коваленка. Київ, 2022. 272.
 7. Чабан О.С., Хаустова О.О. Медико-психологічні наслідки дистресу війни в Україні: що ми очікуємо та що потрібно враховувати при наданні медичної допомоги? Укр. мед. часопис. 2022, VII/VIII. 4 (150). 1-11.
 8. Колеснікова О.В., Запровальна О.Є., Ємельянова Н.Ю., Радченко А.О., Гальчинська В.Ю. Вплив стресових чинників воєн–ного часу на метаболічний статус цивільного населення. Український терапевтичний журнал. 2023. 3. 37-43.
 9. Коваль С.М., Снігурська І.О. Стрес-індукована артеріальна гіпертензія та артеріальна гіпертензія військового часу — грізні виклики сучасній Україні. Артериальная гипертензия. 2015. № 5 (43). 13-18. 
 10. Коваль С.М., Снігурська І.О. Артеріальна гіпертензія в умовах війни: досвід різних країн світу. Неінфекційні захворювання в період та після збройних конфліктів. За ред. Г.Д. Фадєєнко. Харків: Дім Реклами, 2022. 129-145.
 11. Howard J.T., Stewart I.J., Kolaja C.A., Sosnov J.A., Rull R.P., Torres I. et al. Hypertension in military veterans is associa–ted with combat exposure and combat injury. J. Hypertens. 2020 Jul. 38(7). 1293-1301. doi: 10.1097/HJH.0000000000002364. PMID: 31990903.
 12. Persu A., Petit G., Georges C., de Timary P. Hypertension, a Posttraumatic Stress Disorder? Time to Widen Our Perspective. Hypertension. 2018. 71. Iss. 5. 811-812; originally published March 19, 2018. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10608.
 13. Коваль С.М., Снігурська І.О., Мисниченко О.В., Пенькова М.Ю. Артеріальна гіпертензія у військовослужбовців та ветеранів різних війн. Огляд літератури. Український терапевтичний журнал. 2023. 1. 44-50.
 14. Egan B.M. Hypertension in military veterans is associated with combat exposure and combat injury. Journal of Hypertension. 2020 July. 38. Iss. 7. 1255-1256. doi: 10.1097/HJH.0000000000002414.
 15. Markoglou N.Ch., Hatzitolios A.I., Savopoulos Ch.G., Zia–kas A.G., Koutsopoulos D., Metallidis S. Epidemiologic characteristics of hypertension in the civilians of Kosovo after the war. Cent. Eur. J. Public Health. 2005 Jun. 13(2). 61-5. PMID: 15969452.
 16. Santić Z., Lukić A., Sesar D., Milicević S., Ilakovac V. Long-term follow-up of blood pressure in family members of soldiers killed during the war in Bosnia and Herzegovina. Croat. Med. J. 2006 Jun. 47(3). 416-23. PMID: 16758520; PMCID: PMC2080420.
 17. Merabet N., Lucassen P.J., Crielaard L., Stronks K., Quax R., Sloot P.M.A. et al. How exposure to chronic stress contributes to the development of type 2 diabetes: A complexity science approach. Frontiers in Neuroendocrinology. 2022. 65. 100972. 
 18. Arigo D., Juth V., Trief P., Wallston K., Ulbrecht J., Smyth J.M. Unique relations between post-traumatic stress disorder symptoms and patient functioning in type 2 diabetes. J. Health Psychol. 2020 Apr. 25(5). 652-664. doi: 10.1177/1359105317727839. Epub 2017 Aug 31. PMID: 28859527; PMCID: PMC7783714.
 19. Edmealem A., Olis C.S. Factors Associated with Anxiety and Depression among Diabetes, Hypertension, and Heart Failure Patients at Dessie Referral Hospital, Northeast Ethiopia. Behavioural Neurology. 2020. Article ID 3609873, 10 pages. https://doi.org/10.1155/2020/3609873.
 20. Herrera P.A., Campos-Romero S., Szabo W., Martínez P., Guajardo V., Rojas G. Understanding the Relationship between Depression and Chronic Diseases Such as Diabetes and Hypertension: A Grounded Theory Study. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021. 18. 12130. https:// doi.org/10.3390/ijerph182212130.
 21. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. За ред. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, В.М. Сіренка, О.С. Сичова. К.: Моріон, 2021. 320.
 22. Cosentino F. et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal. 2019. 00. 1-69. doi:10.1093/eurheartj/ehz486.
 23. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 2 типу. Наказ Міністерства охорони здоров’я України. 21.12.2012, № 1118. 115.
 24. WHO: Obesity: Prevention and managing the global epidemic. Technical Report Series 894. Geneva: WHO, 2000. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330.
 25. Expert Panel of Detection, Evalution and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert (Adult treatment Panel III). JAMA; 2001 May 16. 285 (19). 2486-2497.
 26. Bonora E., Targher G., Alberiche M. et al. Homeostasis model assassment closelymirrors the glucose clamptechniqein the assassmen to insulin sensitivity: studies in subjects with various degrees of glucose toleran ceand insulinsensitivity. Diabetes Care. 2000. 23. 57.
 27. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Managemen to Blood Pressurein Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2021 Mar. 99(3S). 1-87. doi: 10.1016/j.kint.2020.11.003. PMID: 33637192.
 28. Lang R.M., Bierig M., Devereux R.B. et al. Recommendations for chamber quantification. Eur. J. Echocardiogr. 2006 Mar. 7 (2). 79-108. https://doi.org/10.1016/j.euje.2005.12.014.
 29. Nagueh S.F., Smiseth O.A., Appleton C.P., Byrd B.F., Dokainish H., Edvardsen T. et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the Аmerican Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2016. 29. 277-314. doi: 10.1016/j.echo.2016. 01.011.
 30. Mannheim Carotid Intima-Media Thickness and Plaque Consensus (2004–2006–2011): An Update on Behalf of the Advisory Board of the 3rd and 4th Watching the Risk Symposium 13th and 15th European Stroke Conferences, Mannheim, Germany, 2004, and Brussels, Belgium, 2006. P. Touboul, M. Hennerici, S. Meairs. Cerebrovasc. Dis. 2012. 34. 4. 290-296.
 31. Коваль С.М., Пенькова М.Ю., Мисниченко О.В. Хронічний стрес воєнного часу як чинник тривожних і депресивних розладів у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію. Problems of Endocrine Pathology. 2023. 3. 48-54.

Повернутися до номеру