Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №7, 2023

Повернутися до номеру

Електрокардіограма при різних типах запаморочень

Автори: Бєлявський С.К. (1), Борисов Б.М. (1), Луценко В.І. (2), Трінус К.Ф. (1), Тріщинська М.А. (3), Шипило Л.М. (1)
(1) — Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка», м. Київ, Україна
(3) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Предметом цього дослідження є виявлення впливу неврологічних навантажень на частоту серцевих скорочень (ЧСС) у пацієнтів із запамороченнями та пошук кореляційних зв’язків між типами запаморочень і змінами показників електрокардіограми (ЕКГ). Обстежено 221 хворого віком 44,82 ± 14,15 року. Реєстрували ЕКГ і ЧСС до і після неврологічних тестів: лічби, Такагаші, стеження, опускання й діадохокінезу. Помічено, що всі навантаження призводили до змін ЧСС. Отримані результати обговорюють з погляду соматоморфних розладів, кардіоневрозів (F45.3 за МКХ-10) і можливостей їх виявлення у хворих з кардіологічними скаргами, у яких дослідження ЕКГ не виявили порушень. Обговорені кореляції між окремими типами запаморочень і показниками інтервалів ЕКГ.

We have studied the influence of neurological loadings on heart rate (HR) in patients with dizziness and correlations between types of dizziness and changes in the electrocardiography (ECG) parameters. Two hundred and twenty-one patients aged 44.82 ± 14.15 years were examined. ECG and HR have been recorded before and after neurological loadings: calculation, Takahashi, tracking, lowering the bed and diadochokinesis. All the tests resulted in HR changes. The data obtained have been discussed from the point of view of somatomorphic disorders, cardiac neurosis (F45.3 according to ICD-10) and the possibility of their detection in patients with cardiac complaints in whom ECG studies did not reveal any abnormalities. Correlations between certain types of dizziness and ECG interval indicators are discussed.


Ключові слова

запаморочення; головокружіння; електрокардіограма; частота серцевих скорочень; кардіоневроз

dizziness; vertigo; electrocardiography; heart rate; cardiac neurosis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Bodo G. Connection between the vestibular and circulatory systems. Vertigo, nausea, tinnitus, and hearing loss in cardio-vascular diseases. Exceprpta medica. Claussen C.F., Kirtane M.V., editors. Amsterdam — New York — Oxford: Elsevier Science Publishers B.V., 1986. Р. 19-23. 
2. Bolton P.S., Kerman I.A., Woodring S.F., Yates B.J. Influences of neck afferents on sympathetic and respiratory nerve activity. Brain Res. Bull. 1998. 47. 413-419. PMID: 10052569. DOI: 10.1016/s0361-9230(98)00094-x.
3. Сlaussen C.F., Franz B. Contemporary & practical neurooto-logy. Ilde Werbeagentur GmbH, 2006. 410 p.
4. Glassman A.H., Bigger J.R. Antipsychotic drugs: prolonged QTc interval, torsade de pointes and sudden death. Am. J. Psychiatry. 2001 Nov. 158(11). 1774-82. PMID: 11691681. DOI: 10.1176/appi.ajp.158.11.1774.
5. Schwartz P.J. The Long QT Syndrome. Am. Heart J. 1975 Mar. 89(3). 378-90. doi: 10.1016/0002-8703(75)90089-7.
6. Trinus K. Chornobyl vertigo, vestibulocardiac syndrome. Proceeding of the NES. 1992. Vol. 20. Р.121-126.
7.  Вейн A.M. Заболевания вегетативной нервной системы. Москва: Медицина, 1991.

Повернутися до номеру