Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"News of medicine and pharmacy" 13 (589) 2016

Back to issue

До ювілею приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

Authors: Семикопна Т.В.
заступник голови правління, начальник управління організації медичного забезпечення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», м. Київ, Україна

Sections: Medical forums

print version

Статья опубликована на с. 24-25 (Укр.)

 


У грудні поточного року приватне акціонерне товариство (ПрАТ) лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» відсвяткує своє двадцятип’ятиріччя. Першим головою правління ПрАТ став доктор медичних наук, професор Михайло Васильович Лобода. На жаль, цього року Михайло Васильович пішов з життя. На пам’ять про нього, видатного курортолога та фундатора ПрАТ, на будинку офісу товариства встановлено меморіальну дошку.


Останні 5 років установу очолює кандидат економічних наук, досвідчений менеджер Микола Васильович Субота. Під його керівництвом успішно триває розбудова сучасного високоефективного й конкурентоспроможного рекреаційного комплексу, що має задовольнити потреби громадян у санаторно-курортному лікуванні та оздоровленні.
Санаторно-курортні заклади товариства проводять комплексне й повноцінне лікування, медичну реабілітацію та профілактику захворювань з максимальним використанням природних лікувальних ресурсів, традиційних та нетрадиційних методів відновлювального лікування.
У користуванні оздоровчих установ знаходиться більше ніж 40 родовищ мінеральних вод, 9 — лікувальних грязей та ропи. Їх раціональну експлуатацію та збереження від забруднення й передчасного виснаження всі ці роки здійснює гідрогеологічна служба товариства.
Напрями спеціалізації санаторних закладів визначаються з урахуванням лікувальних властивостей природних лікувальних ресурсів курортів. Кліматичні курорти Кримського півострова та степової зони прибережних територій Чорного й Азовського морів спеціалізуються в основному на лікуванні дорослих і дітей із захворюваннями органів дихання. Курорти лісостепової кліматичної зони — на лікуванні хворих з патологією серцево-судинної та нервової системи. Основними показаннями для лікування на бальнеологічних курортах є захворювання органів травлення, сечовивідних шляхів та порушення обміну речовин. Грязьові курорти призначені для лікування захворювань та наслідків травм органів опори й руху, а також жіночої та чоловічої статевої сфери.
За час існування товариства оздоровлено понад 10 мільйонів громадян, як жителів України, так і гостей із країн ближнього й дальнього зарубіжжя. Майже 200 тис. осіб пройшли відновлювальне лікування у відділеннях реабілітації. Освоювались нові родовища природних лікувальних ресурсів. Понад 2,2 млрд грн використано на нове будівництво та зміцнення матеріально-технічної бази санаторіїв.
Останніми роками курортологія, як і медицина в цілому, еволюціонує в надзвичайно швидкому темпі. І фахівці нашої системи намагаються йти з ними в ногу, не залишаючись осторонь.
Усе більше оздоровниць беруть курс на оновлення лікувально-діагностичних баз за рахунок придбання багатофункціональних бальнеологічних установок, фізіотерапевтичних апаратів комбінованого або поєднаного використання фізичних факторів, сучасних лабораторних аналізаторів з програмами автоматичного контролю якості вимірювань, комп’ютерних діагностичних комплексів для кабінетів функціональної діагностики тощо.
Щорічно оздоровницями системи на придбання медичної лікувально-діагностичної апаратури та обладнання витрачається понад 4 млн грн.
Більшість санаторіїв, у яких лікують хвороби органів опори та руху («Хмільник», «Славутич», «Миргородкурорт»), запровадили ударно-хвильову терапію, що є однією з найсучасніших методик лікування захворювань кістково-м’язової системи. Цей метод позиціонується як неінвазійна біохірургія та сприяє загоювальним, регенеративним і відновним процесам у сухожиллях і м’яких тканинах.
Серед методів апаратної фізіотерапії останнім часом в оздоровницях надають перевагу комбінованому й поєднаному використанню фізичних факторів. Комплексний підхід у призначенні лікувальних фізичних факторів передбачає одночасну дію декількох факторів на одну й ту ж зону, що сприяє потенціюванню лікувального ефекту. Широко використовуються поєднана дія магнітного поля й лазерного випромінювання, лазероультразвукова терапія, гідролазерний душ.
З метою потенціювання дії стандартних методів лікування при багатьох хронічних хворобах або імунореабілітації відкриваються кабінети озонотерапії. Для профілактики та лікування порушень діяльності кровоносної та лімфатичної систем впроваджується пневмопресинг. Підвищують ефективність традиційних санаторно-курортних процедур кріотерапія, спелеотерапія, гіпербарична оксигенація тощо.
Удосконалюється й діагностична база санаторіїв. На сьогодні робота клінічних та біохімічних лабораторій у багатьох оздоровницях автоматизована, дослідження проводяться на гематологічних чи біохімічних аналізаторах вітчизняного або імпортного виробництва. Використання сучасного обладнання й тест-систем провідних світових виробників, висококваліфікований персонал, регулярний багаторівневий контроль якості здійснених обстежень дають можливість на високому рівні проводити лабораторні дослідження практично за всіма необхідними напрямками. Наприклад, у Всеукраїнському центрі санаторно-курортної реабілітації дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет (санаторій «Березовий гай» ПрАТ «Миргородкурорт»), проводяться унікальні обстеження хворих на цукровий діабет (визначаються глікозильований гемоглобін, С-пептид, проводиться добовий моніторинг рівня глюкози в крові шляхом вживлення в організм на 3–5 діб сенсора, що дає можливість тестувати її рівень кожні 5 хвилин і дозволяє підібрати для кожного хворого потрібний вид і адекватну дозу інсуліну).
На умовах госпрозрахунку в санаторно-курортних закладах упроваджуються індивідуальні комплексні програми відновлювального лікування та SPA-послуги, що підвищує їх конкурентоспроможність на сучасному етапі.
Так, фахівці профспілкових санаторіїв курорту «Моршин» для осіб, які прибули на курорт на короткий термін, розробили оздоровчі програми засновані на лікувальній дії моршинських мінеральних вод, серед яких: «Очищення організму», «Омолодження», «Шлях до здоров’я», «Програма вихідного дня» тощо.
Широким попитом у споживачів користується, наприклад, програма «Очищення організму», що включає консультацію лікаря-гастроентеролога, обстеження органів шлунково-кишкового тракту, питне лікування мінеральною водою тричі на день, дієтичне харчування, 2–3 процедури кишкових зрошень або гідроколонотерапії, прийом мінеральних ванн, курс внутрішньовенного краплинного введення розчину ессенціале.
Вивчається можливість запровадження на курортах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» й такої інноваційної моделі курортології, як SPA-індустрія. Ця загадкова абревіатура дала назву цілому оздоровчому напрямку. Так прийнято називати комплекс процедур з використанням будь-якої води, морських водоростей, солей, лікувальних грязей, цілющих рослин. Мета SPA-процедур — релаксація, покращення кровообігу, обміну речовин, виведення шлаків — повністю збігається з оздоровчими цілями санаторно-курортних закладів.
Крім того, SPA-послуги приваблюють споживачів курортного продукту більш молодого віку й підвищують конкурентоспроможність оздоровниць.
Характерною особливістю діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» протягом останнього 15-річчя є й стрімкий розвиток відновлювального лікування хворих, або медичної реабілітації, природними лікувальними чинниками.
Застосування медичної реабілітації в умовах санаторно-курортних закладів допомагає скоротити терміни тимчасової непрацездатності, зменшити показники первинної інвалідності і, найголовніше, якнайшвидше відновити здоров’я людини, тобто повернути її до суспільнокорисної праці.
На сьогодні реабілітаційна мережа ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» складається з 128 відділень на 5570 ліжок. У них щорічно проходять відновлювальне лікування близько 30 тис. хворих після гострого інфаркту міокарда, інсульту, оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, великих судинах та судинах серця, після опіків, перенесених травм та захворювань органів опори та руху, з патологією вагітності, захворюваннями органів дихання тощо.
Географія розташування відділень реабілітації свідчить про можливість надання такої допомоги в усіх регіонах країни. Так, 14 відділень реабілітації для хворих з різною патологією функціонує в Закарпатській області, 13 — у Прикарпатті, 11 — на Вінниччині, 13 — у Запорізькій області, 11 — на Київщині, 15 — на курорті «Миргород», 19 — на Харківщині, решта — в інших областях країни.
Робота окремих відділень відновлювального лікування високо оцінена на державному рівні. Указом Президента України за вагомий внесок в організацію й упровадження системи санаторно-курортного оздоровлення й лікування вагітних присуджено Державну премію в галузі науки й техніки за 2006 рік медичним фахівцям санаторію «Жовтень» (Конча-Заспа).
Тільки в санаторно-курортних закладах ПрАТ на сьогодні працюють два відділення для інвалідів-спінальників. Це санаторій «Слов’янський» (Донець–ка обл.) — 220 ліжок та клінічний санаторій ім. Пирогова (курорт «Куяльник») — 150 ліжок. Враховуючи, що захист соціальних прав інвалідів з обмеженими фізичними можливостями — це державна справа, ми, зі свого боку, і надалі будемо докладати максимум зусиль для покращення умов перебування та відновлювального лікування інвалідів, які пересуваються на візках, у наших санаторіях.
Санаторно-курортна система профспілок ніколи не залишалась осторонь основних державних проблем, що поставали внаслідок природних або техногенних катастроф чи інших подій, які спричиняють масові травмування та порушення здоров’я людей.
Тому з моменту Євромайдану та анексії Криму ми відповідно до можливостей допомагаємо постраждалим відновити втрачене здоров’я.
Сьогодні тисячі наших співвітчизників зі зброєю в руках захищають цілісність нашої держави в зоні антитерористичної операції. Під час бойових дій бійці отримують поранення різного ступеня тяжкості й численні функціональні порушення у вигляді психовегетативних розладів, у походженні яких провідним є психогенний емоційно-стресовий чинник. Після стаціонарного лікування більшість з них потребують фізичної та психологічної реабілітації в умовах спеціалізованих відділень реабілітації.
Метою системи реабілітації є досягнення у відповідний термін стійкого, оптимального відновлення порушених функцій індивідуума, пристосування його до навколишнього середовища й участі в соціальному житті зі зміненими у зв’язку з хворобою соціальними функціями. Таку допомогу здатні надати фахівці відділень реабілітації санаторно-курортних закладів ПрАТ.
У системі лікувально-оздоровчих закладів профспілок значна увага приділяється також питанням удосконалення кваліфікації кадрового потенціалу оздоровниць. Для підготовки медичних кадрів системи використовуються всі існуючі форми професійного навчання: передатестаційні цикли, тематичне удосконалення, спеціалізація як на факультетах післядипломної освіти, так і на виїзних циклах на базі оздоровниць.
Підвищення кваліфікації лікарів проводиться медичними академіями післядипломної освіти, університетами, а молодші спеціалісти з медичною освітою проходять навчання на постійно діючих курсах підвищення кваліфікації при обласних управліннях охорони здоров’я ОДА, медичних коледжах, у клініках наукових установ тощо.
Кваліфікаційному росту лікарів сприяють і науково-практичні конференції (у більшості випадків з міжнародною участю), з’їзди, симпозіуми з актуальних питань фізіотерапії, курортології та медичної реабілітації, що щорічно проходять за сприяння Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів і курортологів (ВАФК) та створеної у 2014 році ГО «Всеукраїнське товариство фізичної та реабілітаційної медицини». З огляду на те, що ВАФК є членом Всесвітньої федерації бальнеології та кліматології (FEMTEK), багато керівників наших санаторіїв отримали змогу ознайомитися з досягненнями світової бальнеології та кліматології.
Свій масштабний внесок у розбудову системи реабілітації в Україні зробила створена за участю ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» громадська організація «Всеукраїнське товариство фізичної та реабілітаційної медицини». У 2015 році товариство ввійшло до складу Європейської секції та Ради фізичної та реабілітаційної медицини Європейського союзу медичних спеціалістів. За ініціативи фахівців, які входять до цього громадського об’єднання, в Україні запроваджена нова лікарська спеціальність — «лікар фізичної та реабілітаційної медицини». За сприяння провідних європейських спеціалістів проведено навчання викладачів медичних вузів за програмою підготовки лікарів з нової спеціальності. Готуються клінічні протоколи з реабілітації хворих при різних захворюваннях.
Виконуються в оздоровницях і науково-практичні роботи, у тому числі й дисертаційні. Щорічно в період максимального функціонування оздоровниць у системі ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» працюють близько 600 лікарів, серед яких на сьогодні 3 доктори медичних наук, 22 фахівці з ученим ступенем кандидата медичних наук, 17 спеціалістів, які мають звання «Заслужений лікар України», 10 — яким присвоєно звання «Заслужений працівник охорони здоров’я». Процедури хворим відпускають понад 1500 молодших медичних спеціалістів.
Завдяки креативному розвитку, прагненню постійно удосконалюватись, спираючись на останні наукові, технічні та практичні досягнення в курортології й медицині в цілому, санаторії профспілок користуються незмінним попитом у громадян України та близького зарубіжжя, що свідчить про позитивний лікувальний імідж, а отже, і надійну основу для майбутнього.  


Back to issue