Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 5 (83) 2016

Back to issue

Відгук на монографію «Неврологія раннього дитячого віку» за редакцією проф. С.К. Євтушенка. — Київ: Видавець Заславський О.Ю., 2016. — 288 с.

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version

Статтю опубліковано на с. 177

 

Монографія присвячена одній з найактуальніших проблем сучасної медицини — ​клінічній неврології раннього дитячого віку. Вона складається з 12 розділів. Автори використали досить гарний науковий і педагогічний прийом — ​з більш глибокою й пізнавальною метою розділили матеріал монографії на 5 блоків.

Перший блок присвячений пологовій травмі та її проявам, що включають порушення мозкового кровообігу. Слід зазначити, що введення терміну «інсульт» стосовно немовлят і дітей цілком виправдане й сучасне. Надані критерії та прояви інсульту (виходячи з літературних даних і власних спостережень авторів книги). У цьому ж блоці подані описи вроджених мальформацій мозку, гідроцефалії та клінічних проявів недоношеності й незрілості немовлят, включаючи ранні прояви дитячого церебрального паралічу.
Другий блок монографії присвячений синдрому м’язової гіпотонії, обумовленої церебральними, спінальними й безпосередньо м’язовими захворюваннями. Детально висвітлена клініка різних видів прогресуючих м’язових дистрофій і спінальних аміоатрофій. Досить докладно подана діагностика ранніх клінічних проявів міастенії й міотонії.
Особливо глибоко й конструктивно представлений третій блок монографії, у якому описуються діагностичні аспекти неонатальних судом і фамільні епілептичні синдроми в новонароджених і дітей раннього дитячого віку (Отохара, Айкарді, Веста, Коппола — ​Дулака, Дуузе, Драве та ін.). Окремо виділено розділ про доброякісну міоклонічну епілепсію раннього дитячого віку.
Четвертий блок (розділи 9 і 10) монографії автори присвятили важко діагностованій патології новонароджених та дітей — ​хворобам обміну в контексті генетичної патології новонароджених. Крім відомих порушень обміну (фенілкетонурія, галактоземія тощо), поданий діагностичний скринінг дефіциту уридин-фосфатази, гомоцистинурії та ін. Особливо наголошено на клінічних проявах лізосомальних хвороб накопичення (муколіпідоз, глікопротеїнози тощо).
У п’ятому блоці монографії (розділи 11 і 12) висвітлена клінічна картина захворювань сполучної тканини (включаючи орфанні захворювання — ​синдроми Стіклера й Вільямса). Описана клініка пероксисомних захворювань, включаючи хворобу Цельвегера, адренолейкодистрофії, хворобу Рефсума та ін. Відомості про дані хвороби звучать переконливо, оскільки засновані не тільки на літературних даних, а й на власних спостереженнях авторів книги.
Важливо підкреслити, що в кожному розділі стосовно описуваних захворювань пропонується сучасне медикаментозне й немедикаментозне їх лікування.
Монографія буде вкрай корисною й пізнавальною не лише дитячим неврологам, але і неонатологам, педіатрам, сімейним лікарям, генетикам, з успіхом буде використана в педагогічній практиці (лікарі-курсанти, студенти, клінічні ординатори) і науково-дослідній роботі (аспіранти, докторанти, кандидати). Книга видана в м’якій палітурці, невеликого формату, що зручно для читання.
Авторів монографії на чолі з проф. С.К. Євтушенком та Видавничий дім «Заславський» слід привітати з випуском добротної, цікавої і необхідної для лікарів педіатричного профілю монографії.
Завідуючий кафедрою дитячої неврології
та медико-соціальної реабілітації НМАПО імені
П.Л. Шупика, лауреат Державної премії України,
головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності
«дитяча неврологія» В.Ю. Мартинюк


Back to issue