Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal 3 (81) 2016

Back to issue

Особливості формування когнітивних порушень у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми

Authors: Школьник В.М., Фесенко Г.Д. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпропетровськ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Medical forums

print version

Статтю опубліковано на с. 165-166

 

Актуальність. Останніми роками в Україні реєструється збільшення захворюваності на черепно-мозкову травму (ЧМТ). Одним з основних інвалідизуючих наслідків ЧМТ, що досить часто виходить на перший план клінічної картини, є когнітивні порушення.

Мета: дослідити особливості формування та клінічної картини когнітивних порушень в осіб у віддаленому періоді ЧМТ.
Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 98 пацієнтів віком від 18 до 55 років з ЧМТ в анамнезі та тривалістю посттравматичного періоду 6 місяців та більше. Вони були розподілені на три групи: з легкою, середньої тяжкості та тяжкою ЧМТ. Обстежені за допомогою нейропсихологічного тестування.
Результати та їх обговорення. Вірогідні відмінності були виявлені за показниками FAB між групами пацієнтів з легкою та середньої тяжкості ЧМТ, за показниками МоСА, безпосереднього та відстроченого відтворення тесту «10 слів Лурія» та швидкістю виконання таблиць Шульте. Кількість балів за МоСА в усіх групах корелювала з віком на момент отримання травми, результати FAB в групі з легкою ЧМТ — ​з кількістю років освіти. Безпосереднє відтворення за тестом «10 слів Лурія» в групах з легкою та тяжкою ЧМТ було пов’язане з віком пацієнта на момент обстеження та віком на момент отримання травми. Швидкість виконання таблиць Шульте в усіх групах корелювала з віком пацієнтів, а в групах з легкою та середньої тяжкості ЧМТ — ​з результатами тестування за шкалою Бека. Відсутні кореляції між результатами тестування та тривалістю посттравматичного періоду.
Висновки. Особливості та ступінь вираженості когнітивних порушень у віддаленому періоді ЧМТ залежить від впливу ряду факторів, таких як тяжкість перенесеної ЧМТ, загальний вік пацієнта та вік на момент отримання травми, показники шкали депресії Бека та кількість років освіти для легкої ЧМТ. Отримані результати дозволяють більш якісно оцінити стан пацієнтів цієї категорії та призначити адекватне патогенетичне лікування.


Back to issue