Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" 3 (50) 2013

Повернутися до номеру

Викладання питань невідкладної допомоги при захворюваннях вуха, горла та носа на циклі тематичного удосконалення «Актуальні питання медицини невідкладних станів»

Автори: ШКОРБОТУН Я.В., ЛАСИЦЯ Т.С., РИМАРЕНКО П.В. - Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку

Необхідність надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам із захворюваннями вуха, горла та носу виникає досить часто у медичній практиці лікарів усіх профілів та повсякденному житті. Зокрема носові кровотечі є найчастішою локалізацією серед усіх спонтанних кровотеч і є причиною госпіталізації у лор-стаціонари близько 3–5 % пацієнтів. Висока рефлексогенність указаних анатомічних утворень спричиняє досить виражений вплив на якість життя при розвитку больового синдрому, а кровотечі при неправильно обраній тактиці лікування можуть загрожувати життю пацієнта. При цьому кваліфікована допомога має бути забезпечена лише при ознайомленні з окремими особливостями анатомії лор-органів, типом патологічного процесу та сучасними уявленнями про підходи до його лікування.

Зважаючи на вищезгадані особливості, було вирішено включити в навчальні плани і програми тематичного удосконалення всіх профілів модуль із невідкладної допомоги для лікарів та молодших спеціалістів із медичною освітою ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС. До модуля введено тематику з надання невідкладної медичної допомоги при захворюваннях вуха горла та носа. Відповідно передбачено висвітлення вказаної проблеми в межах лекції (2 аудиторні години) та закріплення з відпрацюванням практичних навичок на практичному занятті (4 аудиторні години). Підготовлено методичне забезпечення лекції та практичного заняття.

Окрім суто невідкладної допомоги, структура занять передбачає висвітлення проблем надання невідкладної допомоги при захворюваннях лор-органів за нозологічним принципом та посиндромно. Висвітлюються такі нозології, як риносинусити та їх ускладнення, фурункул присінку носа, зовнішній та середній отити, ангіна, фарингіт, стенозуючий ларинготрахеобронхіт, сторонні тіла та травми вуха горла та носа, опіки та відмороження. Для кращого засвоєння матеріалу слухачами особлива увага приділяється причинно-наслідковим зв’язкам та закономірностям розвитку невідкладних станів при лор-патології. Зокрема, диференційований підхід до лікування больового синдрому при різних нозологіях. Особливості зупинки кровотечі з носової порожнини, слухового ходу та глотки.

Підготовлено мультимедійний супровід лекційних занять. Ілюстрації включають анатомічні особливості лор-органів, що мають значення при наданні невідкладної допомоги, дозволяють наочно оцінити патогенетичні ланки захворювань, які розглядаються, демонструють сучасні лікарські засоби та пристрої для надання невідкладної допомоги при носових кровотечах, травмах та сторонніх тілах лор-органів. Для контролю засвоєння знань розроблено тести, включені в загальну базу тестових запитань.

Проведення означеного модуля започатковане у 2007 році для молодших спеціалістів із медичною освітою та з 2008 року — для лікарів. При опитуванні слухачів після занять завжди отримуємо відгуки про актуальність висвітлених питань та побажання щодо розширення тематики лекцій.Повернутися до номеру