Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" Гастроэнтерология (337) 2010 (тематический номер)

Повернутися до номеру

Про роботу Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гастроентерологія»

З метою подальшого удосконалення організації та координації наукових досліджень та розробок у галузі охорони здоров’я спільним Наказом МОЗ України та Президента НАМН України від 11.03.2010 № 219/12 затверджено:

1. Перелік проблемних комісій МОЗ та НАМН України та їх голів.

2. Положення про Проблемну комісію МОЗ та НАМН України (офіційний сайт МОЗ України www.moz.gov.ua).

Головою Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гастроентерологія» призначена д.м.н., професор Щербиніна Марина Борисівна, заступник директора з науково-методичної та організаційної роботи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Склад комісії див. нижче.

У 2010 році в роботі Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Гастроентерологія» заплановано аналіз сучасного стану розвитку наукових досліджень із гастроентерології з характеристикою тенденцій їх розвитку в країні та за кордоном, проведення аналітичного огляду публікацій із гастроентерології у журналах і збірниках, які входять до Переліку наукових фахових видань ВАК України, розробка пропозицій щодо розвитку основних напрямів наукових досліджень гастроентерології в Україні на 5 років. Експертиза планових і звітних матеріалів зацікавлених установ та надання відповідних висновків, рецензії кандидатських та докторських дисертацій, методичних розробок, нововведень тощо в галузі «Гастроентерологія» буде проводитись в установленому порядку.

Матеріали до розгляду, а також пропозиції щодо роботи проблемної комісії «Гастроентерологія» необхідно надсилати на ім’я професора М.Б. Щербиніної на адресу:

49074, м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 96, ДУ «Інститут гастроентерологіі НАМН України», Проблемна комісії МОЗ та НАМН України «Гастроентерологія».

Довідки за тел.: (562) 27-10-86, 31-17-81.Повернутися до номеру