Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" 16(336) 2010

Повернутися до номеру

ХІІ Сідельниковські читання

16–17 вересня 2010 року у м. Донецьк відбулася XІІ (щорічна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», в роботі якої взяли участь 970 слухачів — педіатрів, сімейних лікарів, науковців в галузі педіатрії.

Дитячі лікарі з усіх областей нашої країни, науковці та освітяни України вшанувати пам’ять видатного українського вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН, АМН України, РАМН професора Віктора Михайловича Сідельникова та обмінялися думками з найбільш актуальних питань сучасної педіатрії.

Конференцію було відкрито привітаннями від МОЗ України, НАМН України, Асоціації педіатрів України, Головного управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

У привітанні учасникам Всеукраїнської конференції від міністра охорони здоров’я З.М. Митника наголошено: «Сідельниковські читання мають велике виховне значення для студентства та молодих вчених — це дуже гарний приклад, як треба берегти пам’ять про Вчителя та творчо розвивати його науково-практичні напрямки діяльності. Впевнений, що сьогоднішнє високе професіональне зібрання дозволить запропонувати лікарям новітні ефективні технології виходжування здорової дитини, діагностики та лікування дитячих хвороб. Бажаю учасникам XII Сідельниковських читань невичерпної енергії, здоров’я, добробуту і нових вагомих здобутків в ім’я збереження здоров’я кожного маленького українця!»

4 пленарних, 3 секційних засідання, 2 наукових симпозіуми конференції охопили 94 доповіді з найбільш важливих сучасних питань розвитку педіатричної науки та практики, оптимізації стандартів діагностики, лікування та профілактики захворювань дитячого віку, новітніх лікувально-діагностичних технологій в педіатрії.

  

Програмна доповідь від Міністерства охорони здоров’я України — В.В. Лазоришинця, Р.О. Моісеєнко, В.Ф. Москаленко, О.П. Волосовця «Безперервний професійний розвиток лікаря в контексті сучасних завдань педіатричної науки та практики», прочитана членом-кореспондентом НАМН України професором Олександром Петровичем Волосовцем, визначила пріоритетні завдання, що стоять перед дитячими лікарями України, та викликала великий інтерес багаточисленної аудиторії. Учасники конференції обговорили сучасну концепцію галузевої програми розвитку системи надання медичної допомоги дітям, яка спрямована на поліпшення якості та доступності первинної медичної допомоги дитячому населенню.

Особливо велику увагу на Сідельниковських читаннях 2010 року було приділено обговоренню актуальних питань імунопрофілактики інфекційних хвороб в світі та в Україні (професор Л.І. Чернишова, професор С.О. Крамарєв), клінічних аспектів сучасної імунології (член-кореспондент НАМН України професор О.П. Волосовець, професор О.Є. Абатуров), висвітленню цікавих сторінок історії вітчизняної педіатрії (професор С.С. Острополець), новітніх технологій в педіатрії на засадах доказової медицини (професор Д.Д. Іванов, професор О.Г. Шадрін, професор Є.В. Прохоров, професор Н.В. Нагорна, професор С.П. Кривопустов, професор Т.О. Крючко, професор М.М. Каладзе, професор Ю.В. Марушко, професор Г.О. Леженко, професор В.М. Буряк, професор С.Л. Няньковський, професор Т.П. Борисова, професор Л.К. Пархоменко, професор Ю.А. Батман, професор В.О. Кондрат’єв, професор Б.О. Безкаравайний, професор Т.М. Кліменко та ін.). Було наголошено на важливості подальшого розвитку профілактичного напрямку в педіатрії України, важливості імунопрофілактики інфекційних хвороб та ефективній протидії антивакцинальній кампанії.

Протягом двох днів роботи форуму можна було прослідкувати еволюцію поглядів в тих наукових напрямках, які започаткував Віктор Михайлович Сідельников: дитячій кардіоревматології, алергології, інтенсивній педіатрії, екологічній педіатрії, а одне з секційних засідань було присвячено проблемним питанням сучасної неонатології. Наукові симпозіуми форуму були присвячені питанням раціональної антибіотикотерапії та оптимізації спазмолітичної терапії в дитячій практиці.

В межах роботи конференції професором Є.І. Юлішем була прочитана академічна лекція «Етіопатогенетична терапія респіраторних захворювань у дітей раннього віку, які часто та тривало хворіють, при різному перебігу персистуючих інфекцій», відбулися майстер-клас для лікарів професора С.П. Кривопустова «Антимікробна терапія в дитячому віці: проблемні питання» та майстер-класи для лікарів професора Г.В. Бекетової «Новітні технології корекції синдрому діареї в практиці педіатра».

Генеральним спонсором XII Сідельниковських читань виступила компанія «Мегаком».

Окремо проведене секційне засідання для молодих вчених, де відбулося обговорення фрагментів дисертаційних досліджень в педіатрії, роботу якого координували професор О.Є. Абатуров та професор К.Д. Дука. Виступи аспірантів та здобувачів стали справжньою апробацію їх дисертаційних робот.

Стендові доповіді включали 47 наукових праць, охоп­лювали різноманітні аспекти педіатричної діяльності та були обговорені на заключному пленарному засіданні.

17 вересня 2010 року було проведено науково-методичну конференцію «Актуальні питання викладання педіатрії у ВМНЗ IIІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України», яка вкрай важлива для викладачів вищої школи щодо розробки конкретних шляхів євроінтеграції вітчизняної педіатричної освіти, безперервної підготовки кваліфікованих дитячих лікарів відповідно до міжнародних вимог. В її роботі взяли участь 50 завідуючих педіатричними кафедрами, професорів, доцентів та асистентів. Були заслухані доповіді члена-кореспондента НАМН України професора О.П. Волосовця «Сучасні завдання вищої медичної освіти в Україні», професора О.Є. Абатурова — з оптимізації викладання педіатрії студентам та організації Державної атестації лікарів-інтернів, професора Є.В. Прохорова — щодо організації практичних занять з педіатрії на 6-му курсі, професора Ю.В. Марушко — з питань роботи факультету підвищення кваліфікації викладачів педіатричних кафедр та ін. Проведено круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії, в роботі якого активну участь прийняли професор С.О. Крамарєв, професор В.М Дудник., професор Л.М. Боярська, професор Г.В. Бекетова, професор С.Л. Нянковський, професор Т.В. Сорокман та ін.

www.conference-sidelnikov.org.uaПовернутися до номеру